Begeleiding

Wij houden graag de vinger aan de pols in het werkveld. Om kwaliteitsvol onderzoek en tools te ontwikkelen is voeling met de praktijk essentieel. Daarom tekenen wij regelmatig in op subsidiedossiers voor onderzoeksprojecten. Dat laat ons toe om nieuwe kennis op te bouwen, onze begeleiding in de praktijk verder te zetten en tools op punt te stellen, wat iedereen in het werkveld versterkt.

Meer werkbaar werk in zoveel mogelijk organisaties, over sectoren heen. Dat blijft onze ambitie. En daar bouwen we elke dag aan. Momenteel hebben we verschillende begeleidingen binnen de industrie-, zorg-, diensten- en onderwijssector.

Begeleiding op maat

We hebben een breed netwerk van Workitects. Dit zijn organisatie- en managementadviseurs die ook door ons getraind en gecertificeerd werden. Wij werken samen om organisaties te helpen die worstelen met structuurvragen. Voor individuele begeleiding (of begeleiding op maat) kan je daarvoor bij deze adviseurs uit ons netwerk terecht.

Wij kunnen professionele (of beter: structurele) knopen ontwarren. Daarom kan je onze organisatie zelf inroepen als je graag wil sparren.

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).