1. Ik was de afgelopen periode al lid van Workitects, hoe gebeurt de overgang naar het nieuwe lidmaatschap?
Vanaf 1 januari 2020 gaat voor iedereen het nieuwe lidmaatschap van start. Dat wil zeggen dat huidige leden ‘omgezet’ worden naar het nieuwe systeem. Betaalde je in 2019 een bijdrage voor een lidmaatschap dat strikt genomen nog in 2020 loopt, dan lossen we dit op met een compensatie: je krijgt automatisch je uitstaand bedrag uitgekeerd in de vorm van credits. Beslis je om lid te blijven van Workitects, dan betaal je een nieuwe bijdrage vanaf januari 2020. Blijf je liever geen lid meer? Dan krijg je toch nog de credits in je elektronische portefeuille. Opgelet, de credits die je krijgt op basis van je lidmaatschap (uit 2019 of 2020) vervallen op het einde van het kalenderjaar 2020.

Een voorbeeld:
Op 24 april 2019 betaalde Business Advice €750 om als adviseur lid te worden van Workitects.

  • Business Advice beslist om in 2020 ook lid te blijven: Business Advice heeft nog recht op een compensatie voor 4 maanden in 2020: (750/12)*4 = 250 euro die uitgekeerd worden in 25 credits. Om gebruik te kunnen maken van de lidmaatschapsvoordelen vanaf januari 2020, betaalt Business Advice een nieuwe ledenbijdrage van 800 euro.
  • Business Advice beslist om in 2020 geen lid te blijven: Business Advice heeft nog recht op een compensatie voor 4 maanden in 2020: (750/12)*4 = 250 euro die uitgekeerd worden in 25 credits.

Bepaalde adviseurs (grootse bijdrage) kunnen de vorm van compensatie kiezen (vermindering van de ledenbijdrage in 2020 of tegoed in credits), zij worden hiervan op de hoogte gebracht via mail.


2. Binnen welke lidmaatschapsvorm val ik?

Ben je adviseur, dan bepaalt de opleiding die je bij Workitects volgde binnen welke categorie je valt. 

  • Heb je een certificaat Senior Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie, dan betaal je 800 euro per jaar (gecertificeerd door Workitects). Enkel adviseurs die tot deze categorie horen, worden gesuggereerd aan klanten die begeleiding wensen bij structuurvraagstukken (zie FAQ 5.).
  • Volgde je een train-the-trainer maar niet de uitgebreide IAO-opleiding, dan betaal je 500 euro per jaar (getraind door Workitects). Adviseurs die tot deze categorie behoren, worden gesuggereerd aan klanten die begeleiding wensen bij het gebruik van één van onze tools (zie FAQ 5.).
  • Volgde je nog geen opleidingen (zonder Workitects-ervaring) maar ben je wel geïnteresseerd om je als adviseur lid te maken van ons netwerk, dan betaal je 500 euro per jaar. 

Je hoeft dus geen bijdrage of categorie te kiezen, je valt automatisch in een bepaalde lidmaatschapsvorm. Wil je je eerder als adviesbureau profileren in plaats van een persoon? Dat kan, we vragen in dat geval om minstens 3 adviseurs van je bureau aan te sluiten als lid en een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 1.500 euro (excl. BTW).


3. Kan ik op gelijk welk moment aansluiten als lid?

Natuurlijk! Weet wel dat je een lidmaatschapsbijdrage betaalt voor een volledig kalenderjaar. Je start m.a.w. in januari en je lidmaatschap loopt t.e.m. december. Het is dus het meest voordelig om je vroeg in het jaar aan te sluiten.


4. Moet ik mijn lidmaatschap elk jaar verlengen?

Nee: eens je lid bent, wordt je lidmaatschap automatisch verlengd. Tenzij je 3 maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk opzegt. Meer info rond onze lidmaatschapsvoorwaarden vind je hier.


5. Hoe gebeuren doorverwijzingen van klanten?

Organisaties kloppen regelmatig bij ons aan met vragen. Die gaan bijvoorbeeld over structuurontwerp, procesanalyses, leiderschap, welzijn op het werk enzovoort. Als een organisatie een concrete implementatievraag heeft of één van onze instrumenten wenst te gebruiken, verwijzen wij hen door naar de adviseurspagina op onze website. 

De adviseurspagina geeft een compleet overzicht van alle adviseurs die lid zijn bij Workitects én een opleiding bij ons genoten: senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie of één van onze train-the-trainers. Trajectgebaseerde vragen zijn bedoeld voor senior consultants IAO (‘gecertificeerd door Workitects’), adviseurs die een train-the-trainer volgden (‘getraind door Workitects’), kunnen toolspecifieke klantvragen opnemen. Gecertificeerde adviseurs kunnen ook begeleiden rond tools als zij daarvoor de nodige training volgden.

Op basis van zijn vraag en met behulp van de filters op de adviseurspagina kan de klant zeer gericht zoeken naar geschikte begeleiding. De klant kiest zelf met welke adviseur hij wenst samen te werken. Onze rol is strikt beperkt tot het transparant maken van informatie die wij van onze adviseurs ontvangen. Wij maken klanten duidelijk dat wij op geen enkele manier tussenkomen in het selecteren van specifieke adviseurs.


6. Wanneer is Workitects dan nog rechtstreeks betrokken bij organisaties?

Wij voeren onderzoeks- en innovatieprojecten uit, in dat kader doen wij mogelijk rechtstreekse begeleidingen en interventies bij organisaties. Dat doen we ook voor de ontwikkeling van onze producten, zoals werkinstrumenten. Op vraag van adviseurs kunnen wij ook in tandem helpen bij verandertrajecten of als sparring partner ingeroepen worden. Losstaande, commerciële begeleidingen (ook als het gaat om één van onze tools) nemen wij niet op.

Organisaties kunnen zich als lid bij ons aansluiten. Zij kunnen ook op spreekuur komen waarbij we vooral focussen op vraagverheldering. Wij maken tijd voor een verkennend gesprek waar organisatiebrede vragen welkom zijn. Met de organisatie in kwestie brengen we de beginsituatie in kaart, samen met de werkpunten van de organisatie en (op vraag van de klant) verkennen we een mogelijk actieplan. Een organisatie kan ons boeken voor een klankbord-of inspiratiesessie. In tegenstelling tot het spreekuur, draait het bij een klankbord rond het uitdiepen van een specifiek thema of het inzetten van één van onze werkinstrumenten. Wij kunnen ook in-house opleidingen geven op vraag van organisaties. Wanneer deze ontmoetingen uitmonden tot een concrete begeleidingsvraag, verwijzen wij altijd door naar ons adviseursnetwerk. 

Een voorbeeld van een aanleiding tot een spreekuur:
Een organisatie twijfelt aan de huidige structuur en wil het organisatiemodel bijsturen. Alleen kunnen ze niet goed de vinger op de wonde leggen, een concreet idee over hoe ze te werk moeten gaan ontbreekt. Als dit tot een concrete begeleidingsvraag leidt, komt dit terecht bij onze adviseurs. 

Een voorbeeld van een aanleiding tot een klankbordsessie:
Een organisatie heeft vragen over hoe ze hun leidinggevenden willen ondersteunen tijdens een verandertraject en polsen graag of LeadershipGround hen daarbij kan helpen. Of er zijn spanningen in een team en de klant wil graag weten of TeamWorks een hulp kan zijn.


7. Hoe krijg ik een vermelding op de adviseurspagina?

Als je een opleiding bij ons genoot en je lid bent bij Workitects, krijg je een plekje op onze adviseurspagina. Naast de vermelding in het totaaloverzicht krijg je ook een profielpagina. Daarvoor reiken we je een template aan die je vrij kan invullen. Jij bezorgt ons de ingevulde template, wij laden de info op en klaar! 


8. Wat is de MyWorkitects-omgeving?

Als je lid wordt bij Workitects, moet je even een account aanmaken op onze website. Dat doe je via de knop ‘MyWorkitects’ (beschikbaar vanaf 9 december). De MyWorkitects-omgeving is een digitaal platform waarlangs je toegang hebt tot onze digitale tools, TeamWorks en TeamLeads. Via deze weg kan je ook aankopen doen (opleidingen, boeken, tools) en in 2020 breiden we dit verder uit als kennisdatabank met documenten en artikels.


9. Wat zijn credits en waarvoor kan ik ze gebruiken?

Als onderdeel van je lidmaatschap krijg je credits in een digitale portefeuille. Van zodra je lid bent en een account aanmaakte bij ‘MyWorkitects’, zie je je lidmaatschapscredits verschijnen in de MyWorkitects-omgeving. Je kan credits ook los aankopen, 1 credit is 10 euro waard. Als je onze digitale tools (zoals TeamWorks en TeamLeads) wil gebruiken, betaal je (uitsluitend) met credits. Daarnaast kan je ze ook gebruiken om opleidingen, offline tools (Werkmeter, Werkblokken, LeadershipGround), (klankbord)sessies, events enzovoort aan te kopen. Opgelet: lidmaatschapscredits vervallen op het einde van het kalenderjaar waarop je je lidmaatschap aanging. Los aangekochte credits blijven oneindig geldig. 


Een andere vraag? Mail ons via info@workitects.be

Magazine

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).