Doelgroep
 • 'sleuteldragers': CEO's, Operations Managers, Productiemanagers, HR-managers etc.
 • leden van Workitects en Agoria
 • niet-leden als ze behoren tot een andere sector dan de deelnemende leden
Niveau

Beginners

Inspanning

3 dagen

Prijs

€2.250 (leden) // €3.750 (niet-leden)

=> prijs per bedrijf (incl. 2 personen)

€750 (leden) // €1.250 (niet-leden)

=> prijs per bijkomende persoon

Omschrijving

Onze snel evoluerende maatschappij (en markt!) 'verplicht' bedrijven om zich continu aan te passen, om zo snel en efficiënt te reageren, sneller te produceren en goed maatwerk te leveren. Het is een uitdaging om je technisch proces hierop af te stemmen en hierbij ook alle medewerkers te motiveren en betrekken.

Al snel dringen vragen zich op:

 • hoe zet ik medewerkers flexibel in, en dit in verschillende processen of op diverse projecten, cross border?
 • hoe doorbreekt ik silo's in de organisatie? 
 • wat is de rol van de leidinggevende in een situatie waarin medewerkers vaker zelf willen bepalen over werk en leven? Hoe manage ik deze veranderingen en innovatie?

Op deze vragen (en meer!) wil dit bootcamp een antwoord geven.

Opleidingsinhoud

Traject van 3 interactieve en begeleide sessies met presentaties van praktijkcases, huiswerkopdrachten, groepsdiscussie en onderlinge ervaringsuitwisseling. Daarnaast krijg je advies en (tussentijdse) begeleiding door adviseurs-experten van Workitects en Agoria.

We beginnen met een kick-off en gaan nadien ook bij een bedrijf langs. Via een geleid bedrijfsbezoek en de toelichting van een case door het gastbedrijf, toets je 'de theorie' meteen aan de praktijk. 

Doelgroep en niveau

Per bootcamp kunnen maximaal 6 bedrijven deelnemen, telkens in een tandem of trio van sleuteldragers (CEO, operations manager, productiemanager, HR manager enz.).

Door met 2 of 3 deelnemers aan de sessies deel te nemen en het huiswerk aan te pakken, maken we een geïntegreerd geheel van het projectplan. Het traject en de huiswerkopdrachten kunnen ook een inspanning van anderen (vb. managementteam) vergen.

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Organisatiecanvas

Methode

Aan de hand van het 'organisatiecanvas' (de bouwstenen hiernaast) én de 'veranderroadmap' sleutel we aan een plan richting een innovatieve organisatie. Daarbij formuleren we antwoorden op vragen zoals:

 • Mijn bedrijf maakt veranderingen door, wat is hiervan de impact op de medewerkers? Hoe motiveren we hen en hoe zorgen we voor maximale betrokkenheid: zowel bij de veranderingen in ons bedrijf als bij de klanten?
   
 • Waar zijn we als bedrijf sterk in? Hoe kunnen we ons differentiëren?
   
 • Wat betekenen onze visie en strategie voor onze arbeidsorganisatie? Welke macrostructuur hebben we nodig om het bedrijf optimaal te organiseren?
   
 • Hoe structureren we teams? Welke rollen, verantwoordelijkheden, rapportagelijnen en structuren hebben we daarvoor nodig? Hoe bepalen we teamdoelen en hoe volgen we die op? Wat moet een team wel of niet doen? Hoe zorgen we voor optimale kennisdeling en ervaringsuitwisseling? Hoe leiden we medewerkers op?
18

Aantal deelnemers

Minimum 6, maximum 18

Trainer

Opleidingsverantwoordelijke

Robrecht Janssens Agoria

Robrecht Janssens

Opleidingspartner

Start

Locatie

Antwerpen (BluePoint) en een gastbedrijf

Tijd

3 sessies, waarvan:

 • 1 volledige dag
 • 2 halve dagen

Prijs

Vanaf €2.250 (leden)
Zie prijsinformatie hierboven

Bijkomende info

De opleiding bestaat uit 3 interactieve, begeleide sessies:

 • dinsdag 17 september, van 9 - 18 uur (locatie: BluePoint Antwerpen)
 • dinsdag 8 oktober, van 13 - 18 uur (locatie: een gastbedrijf*)
 • dinsdag 12 november, van 13 - 18 uur (locatie: BluePoint Antwerpen)

*Het gastbedrijf wordt gekozen in functie van de deelnemers.

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).