Wanneer?
 • 14 juni 2022 (13:30u-17:00u)
 • oktober 2022
Waar?
 • 14 juni 2022 -> Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Pelt
 • oktober 2022 ->    organisatie nog te bepalen
Prijs?

75 euro per deelnemer

Voor wie?
 • HR professionals
 • Organisatie en teamleiders
 • Management consultants en andere adviseurs  

Doelstelling: 

 • Interactieve en inspirerende sessie waarbij de deelnemers het traject en de uitdagingen van de bezochte organisatie (case) leren kennen. 
 • Delen van de ervaringen en leerlessen. 

Doelgroep: 

 • Organisaties die op weg zijn naar of werk willen maken van een innovatieve arbeidsorganisatie
 • Adviseurs die bezig zijn met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie.  
 • We ambiëren een groep van 15 tot 30 open-minded mensen, die hun eigen organisatie en sectorgrenzen in denken kunnen overstijgen. 

Concept: 

 • We laten dit doorgaan bij de organisatie zelf - als er de mogelijkheid is om de deelnemers te ontvangen. Indien niet mogelijk zorgt Workitects in samenspraak met de organisatie voor een alternatieve locatie. 
 • Workitects reikt het canvas en denklogica aan. 
 • De organisatie brengt haar verhaal vanuit een integrale benadering, waarbij kan ingezoomd worden op 1 of meerdere thema’s/bouwstenen 

Opbouw:

tijdslot van 3.5 uur 

 • Inleiding en aanreiken van het organisatiecanvas – Workitects (30 min) 
 • De spreker(s) krijgt (krijgen) maximaal 2 uur om de case toe te lichten en in interactie te gaan met het publiek  - Organisatie (120 min) 
 • Informeel nakaarten (60 min max). 

Ten Huize van … Woonzorgcentrum Sint-Jozef, Pelt

14 juni (13:30-17:00)

Bij het anders organiseren van het werk, stellen vele organisaties zich de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers samen hun verantwoordelijkheid opnemen om de teamopdracht te realiseren? We nodigen jullie graag uit om samen het inspirerende praktijkvoorbeeld van woonzorgcentrum Sint–Jozef in Pelt te bezoeken.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Pelt maakt sinds 2018 deel uit van de woonzorggroep Integro vzw. Als pionier van het Tubbe-model in Vlaanderen dragen ze bewonersparticipatie hoog in het vaandel. IAO werd hier aan gekoppeld, vanuit de overtuiging dat je maar participatie van bewoners kan realiseren als je ook medewerkers laat participeren. De voorziening telt 10 bewonersgroepen en een totaal van 153 bewoners. De directeur en 2 woonzorgcoördinatoren vormen samen het coördinatieteam. Zij zetten het kader uit op campusniveau. Tijdens de jaarlijkse visiedagen worden medewerkers meegenomen in een proces van co-creatie. Hun visie: een (t)huis met een ziel is doorleefd in de ganse organisatie en leidend in het dagdagelijkse werk. De zorg voor de bewoners wordt opgenomen door multidisciplinaire teams. Alle functies en rollen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het team rond de bewoner, met als uitzondering de keuken, technische dienst, kinesitherapeuten, administratie en sociale dienst. Medewerkers zijn ook breed inzetbaar. Verder zijn er per team vijf sterrollen. Het team en de sterrolhouders worden gecoacht door een meewerkende afdelingscoördinator. Naast deze coachende en coördinerende rol heeft deze meewerkende afdelingscoördinator ook halftijds een rol in de eigenlijke zorg. De sterrolhouders van de verschillende teams komen 4 keer per jaar samen met hun sterrolleergroep om een bepaald kwaliteitsthema uit te diepen en actiepunten te formuleren.

w
x

Vorig jaar zijn ze gestart met een innovatief woonzorgmodel voor 65-plussers de niet langer thuis kunnen wonen. Het Teutenhof is een gloednieuwe woonzorgcampus met 46 woongelegenheden, waar senioren levenslang kunnen wonen in een huiselijke studio met de nodige omkadering. Er wordt daarbij sterk ingezet op zelfregie en bewonersparticipatie. De bewoners blijven deel ook uitmaken van de gemeenschap. Het Teutenhof, gelegen in het midden van de dorpskern, is een open community waar bewoners, buurtbewoners, familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten. Medewerkers nemen zoveel mogelijk de totaalzorg op voor bewoners: ze ondersteunen bewoners in het dagelijks functioneren en betrekken hen zoveel mogelijk bij de algemene huishoudelijke taken. Daarbij zijn ze gestart met nieuw aangeworven medewerkers die bewust gekozen hebben voor dit project dat ze mee vorm kunnen geven.

We nodigen je graag uit om samen in dialoog te gaan over hoe teamleiderschap in de praktijk kan gerealiseerd worden.

Wil je zelf als organisatie gastvrouw of gastheer zijn voor een ‘Ten Huize van’ en andere laten meedelen in de opgedane inzichten, valkuilen, successen? Contacteer gerust: frank.decraecker@workitects.be.

Trainer

Magazine

inspiratienota

8 veranderingstrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun veranderingstraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding.