“Wie voelt en gedraagt zich verantwoordelijk
voor wat binnen een organisatie?” 

Leiderschap uit zich op twee manieren

Er is de structurele invulling van een leiderschapsrol en de concrete leiderschapsstijl die mensen aannemen in hun rol als leider. Beide dimensies zijn met elkaar verbonden en kritisch voor het functioneren van organisaties. Leiderschapsnormen bepalen namelijk de acceptatiegraad van een bepaalde structuur. Omgekeerd bepaalt een organisatiestructuur de attitudes en het gedrag van leiders en volgers. Daarom nemen we in organisatieontwerp altijd beide invalshoeken mee en maakt leiderschap ook integraal deel uit van ons organisatiecanvas.

Leiderschap

Structuur

De structurele invulling van een leiderschapsrol is het gevolg van van verticale ontwerpkeuzes in de macrostructuur in een organisatie. Het gaat om de inrichting van de besturingsstructuur. Wij pleiten hierbij voor de tenzij-regel (het 'subsidiariteitsprincipe'): het laagste niveau regelt zoveel mogelijk, tenzij je een overtuigende of dwingende reden hebt om dat niet te doen.

De uitdaging is om de interafhankelijkheid tussen het operationele en het besturende niveau goed te doseren. Operationele en leidinggevende teams moeten elk een unieke meerwaarde leveren en tegelijk gedeeltelijk op ‘elkaars’ werkterrein aanwezig zijn. We ontwikkelden een methode om dit te doen. Zo verankeren we gedeeld leiderschap structureel in het organisatieontwerp.

Cultuur

De culturele dimensie van leiderschap komt tot uiting in de mindset en het gedrag van leiders in de organisatie. Autonomere teams verdragen geen hiërarchische spelletjes of bureaucratische regels. Daar is vooral nood aan samenwerkende leiders die met teams aan de slag gaan, in plaats van erboven te staan. Leiders die vertrekken van visie, waarden en vertrouwen in plaats van macht en controle.

Leidinggevenden laten niet gemakkelijk hun macht of status los en gaan niet vanzelf mee in de beweging naar een delende leideridentiteit. We ontwikkelden interventies om zowel leidinggevenden aan de top als leiders van teams te begeleiden in deze transitie van ‘oud’ naar ‘nieuw’ leidinggeven.

Workitects die met dit thema bezig zijn

Karen Wouters

Karen Wouters

Magazine

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.