De context van Operator 4.0

De fabriek van de toekomst heeft nood aan een wendbare en flexibele organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief ingezet worden en er oog is voor hun welzijn. Automatisatie op zich is hiervoor niet het volledige antwoord. Productvariëteit, flexibiliteit of human centered productie spelen een even belangrijke rol als de typische drivers, hoge loonkosten en kwaliteitseisen. De invoering van nieuwe technologie in organisaties staat dus niet per definitie garant voor succes:

  • de implementatie van die nieuwe technologie kan mislukken: bv. omdat het niet gedragen en omarmd wordt door de betrokken medewerkers;
  • het leidt niet tot de beoogde voordelen: bv. de vooraf gecalculeerde efficiëntiewinsten worden niet behaald;
  • het veroorzaakt bepaalde niet voorziene neveneffecten: bv. automatisering leidt tot uitholling van jobs met een daling van de werkbaarheid.
Operator 4.0
digitalisering

Digitalisering + skillsrevolutie
= succes

De digitale transformatie gaat hand in hand met een skills revolutie: er zijn nieuwe vaardigheden nodig om de transformatie van de organisatie naar een fabriek van de toekomst te ondersteunen. Hoe kunnen voedingsbedrijven de juiste acties nemen op vlak digitalisering, waarbij er zowel aandacht gaat naar technologische aspecten (door partner Sirris) als naar arbeidsorganisatorische, mensgerichte aspecten (door Workitects). Hierbij spelen twee cruciale vragen: 

  • Wat is de impact van digitalisering op de jobinhoud en welbevinden van operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we deze technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/ spanningen als gevolg van veranderende jobinhouden en verwachtingen (wijzigingen in verwachte/ vereiste competenties) te reduceren/ weg te werken. 
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt.

Doel en aanpak

Het algemeen doel van het project is om de bedrijven uit de voedingsindustrie klaar te stomen als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. Dat doen we aan de hand van: 

  • de ontwikkeling van twee demonstratoren voor de voedingsindustrie om de koppeling van digitale innovatie en impact op de mens tastbaar en demonstreerbaar te maken;
  • de ontwikkeling van methodieken voor de analyse, ondersteuning en evaluatie van arbeidsorganisatorische aspecten bij digitaliseringsacties;
  • de publicatie van een handboek ‘operator 4.0 in die voedingsindustrie’ met concrete tips en tricks mbt hoe digitale tools optimaal kunnen ingezet worden ter ondersteuning op de werkvloer aangevuld met testimonials;
  • collectieve kennisverspreiding naar ruime doelgroep en collectief initiëren en begeleiden van vervolgtrajecten bij bedrijven gericht op korte termijn implementaties.
doel en aanpak

Interesse?

Wil je dit project vanop de eerste rij volgen en het onderzoek mee richting te geven ? 

Je kan toetreden tot de begeleidingscommissie als je lid bent van Flanders' FOOD en/of Workitects en/of Sirris, ten minste gedurende de looptijd van het project. Bedrijven die lid zijn van de begeleidingscommissie, dragen voor een stuk bij aan het waarborgfonds.

Magazine

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.