Wat houdt werkbaar werk in?

  • Werk doen waarmee je iets kan betekenen? 
  • Veiligheid en gezondheid op het werk?
  • Niet te hard werken?
  • Persoonlijke veerkracht?
  • Werken vrij van overmatige bureaucratie en vergaderingen?
  • Een goed inkomen verdienen?
  • Balans tussen werk en privé?
  • Goede relaties met collega's?
  • Een job waar je je talent kan ontwikkelen?


 

Voor elke werknemer is het ene element uit deze lijst belangrijker dan het andere. Werkbaar werk is dus iets dat je zeer persoonlijk ervaart en dat ook kan veranderen doorheen je loopbaan.

Toch wordt er van werkgevers en sectorfondsen verwacht dat ze zoveel mogelijk werkbaar werk creëren, want de helft van de Vlaamse werknemers en zelfstandigen heeft volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor van SERV nog géén werkbare job.

Een moeilijke opdracht, waar wij je vanuit onze expertise graag mee willen helpen. 

Werkbaar werk volgens Workitects

Voor ons is het duidelijk: om meer werkbaar werk te creëren moet je starten bij je jobinhoud en je organisatiestructuur. Maar waarom zijn deze net zo belangrijk?  We lichten dit even toe aan de hand van een notenkraker.

Je hebt een handvat waarmee je ervoor zorgt dat een stuk metaal een noot kraakt. Afhankelijk van de kracht die uitgeoefend wordt op de noot breekt de noot. Wij zien de noot als een medewerker. Het stuk metaal vormt zijn jobinhoud. Het handvat is de organisatiestructuur die de jobinhoud controleert. De taken en bevoegdheden van een bepaalde job zijn het verlengde van de manier waarop ze verdeeld worden tussen afdelingen. Beide krachten werken dus in op de werkbeleving van de medewerker. Door het verhaal van de notenkraker lijkt het alsof er vooral negatieve druk uitgeoefend wordt op de medewerker, maar jobinhoud en organisatiestructuur kunnen ook op een positieve manier de medewerker beïnvloeden door bijvoorbeeld energie te geven.

Werkbaarheid

Een goede structuur voor gelukkige werknemers.

Begin je bij de pure werkbeleving van je werknemer, dan ga je één voor één in beperkte mate de werkbaarheid kunnen verhogen. Begin je bij je organisatiestructuur, dan creëer je meer werkbare jobs voor verschillende werknemers. Wij ontwikkelden het organisatiecanvas. Deze aanpak helpt je om je organisatie in kaart te brengen en te evolueren naar een innovatieve arbeidsorganisatie.
 

Jobinhoud
Organisatiecanvas

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk.

Om meer werkbaar werk te creëren moet je ook focussen op je jobinhoud. Alleen zo creëer je meer werkbare jobs, waarin medewerkers met goesting en een hoge betrokkenheid kunnen werken. Hoe ziet een goede job eruit? Hoe kan je een jobinhoud verbeteren? We reiken drie principes aan voor een goede jobinhoud. Vervolgens ontwikkelden we een stappenplan om een job in kaart te brengen én te verbeteren.

Hoe werkbaar is je organisatie momenteel?

Daar kan je eenvoudig naar peilen met een werkbaarheidsscan, zoals Werkmeter. Deze medewerkersbevraging legt de link tussen je structuur en de werkbeleving van je medewerkers. Na afloop weet je perfect waar de knelpunten zitten in jouw organisatie(structuur). Daarna kan je met een stevig onderbouwd actieplan aan de slag!

In 2021 hoef je niet in te zitten met de kost ervan!

Het Departement Werk en Sociale Economie steunt in 2021 ondernemingen om hun werkbaarheid te verbeteren. Met de werkbaarheidscheques kan elke onderneming tot €10.000 inzetten om een versnelling hoger te schakelen op vlak van werkbaar werk. 

Werkmeter

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.