Langer werken mét goesting

De helft van de Vlaamse werknemers en zelfstandigen heeft volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor van SERV nog géén werkbare job. De blikken worden gericht op werkgevers en sectorfondsen om toch zoveel mogelijk werkbaar werk te creëren. Maar wat is werkbaar werk eigenlijk? En hoe realiseer je dit best?

Werkbaar werk volgens Workitects

Voor ons is het duidelijk: werkbaar werk is gebalanceerd werk, waarbij medewerkers voldoende middelen krijgen om de aan hen toegewezen taken te volbrengen. Het gaat niet louter om een persoonlijke fit tussen de medewerker en de job. De centrale vraag luidt of de job zo georganiseerd is dat ze medewerkers structureel ondersteunt, of net stress bezorgt. Om deze vraag te beantwoorden kijken we altijd naar twee belangrijke zaken: de jobinhoud van medewerkers en de structuur van de organisatie.

 
 

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

De mate waarin medewerkers werkgoesting, betrokkenheid, tijddruk of werklast ervaren, wordt in sterke mate beïnvloed door de inhoud van hun job. Meer bepaald door de verhouding tussen enerzijds wat er van een medewerker verwacht wordt (taakeisen) en anderzijds de middelen die de medewerker ter beschikking krijgt, om aan die verwachtingen te voldoen (regelmogelijkheden). Hoe ziet een goed geblanceerde job eruit? En hoe breng je slopende jobs in balans? We reiken drie principes aan om je op weg te helpen.

organisatiecanvas

Een duidelijke organisatiestructuur als basis

Elke specifieke job is minstens gedeeltelijk het resultaat van de manier waarop het werk verdeeld wordt binnen de organisatie en van de algemene prioriteiten.

Om deze complexiteit overzichtelijk te maken ontwikkelden we het Workitects-organisatiecanvas. Dit canvas bestaat uit acht essentiële en samenhangende bouwstenen, die je helpen om je organisatie in kaart te brengen en je ondersteunen op weg naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Hoe werkbaar is je organisatie momenteel?

Daar kan je eenvoudig naar peilen met een werkbaarheidsscan, zoals Werkmeter. Deze medewerkersbevraging legt de link tussen je structuur en de werkbeleving van je medewerkers. Na afloop weet je perfect waar de knelpunten zitten in jouw organisatie(structuur) en kan je met een stevig onderbouwd actieplan aan de slag!

In 2024 betaal je slechts 40% van jouw werkbaarheidsscan!

Het Departement Werk en Sociale Economie steunt in 2024 ondernemingen die hun werkbaarheid willen verbeteren. Met de werkbaarheidscheques kan elke onderneming tot €10.000 inzetten om een versnelling hoger te schakelen op vlak van werkbaar werk. Let op: indienen kan ten laatste op 31 juli 2024!

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.