Open opleidingen

Lab: Hoe werken aan mijn bedrijf i.p.v. in mijn bedrijf?

Heb je als zaakvoerder het gevoel dat je steeds brandjes moet blussen, te veel mensen moet opvolgen en geen controle meer over je agenda hebt? Staat het huidig model van organiseren onder druk door de groei? Dan wordt het wellicht tijd om de rollen en taken binnen het bedrijf anders te gaan definiëren, ook van jezelf. In dit lab krijg je in 3 sessies de tools en inzichten mee zodat er als zaakvoerder meer tijd is om te werken aan het bedrijf i.p.v. in het bedrijf.  

Innovatieve arbeidsorganisatie
Gratis webinar

Gratis webinar: Verken innovatieve arbeidsorganisatie op weg naar werkbaar werk

Ben je geïnteresseerd in innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), maar weet je niet goed wat het juist is of wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze gratis webinar verkennen we met jou de wereld van innovatieve arbeidsorganisatie. We vertrekken vanuit verschillende probleemstellingen en reiken aan waarom IAO de juiste oplossing kan zijn. 

Online training
Gratis webinar

Infosessie Workitects-tools

Leer 5 instrumenten kennen die je helpen om de werkbaarheid van jobs te ontleden en verbeteren.

begin
Inspiratie

Proeven van innovatief organisatieontwerp

Ben je getriggerd om na te denken over organisatieontwerp? Voel je aan dat het anders kan qua interne organisatie, efficiëntie, of teamwerking? Misschien ben je op zoek hoe je nog beter het potentieel van mensen kan ontwikkelen. Dan start je best bij het begin: een kennismaking met Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO). 

ten huize van
Inspiratie

Ten huize van

Als expertisecentrum willen we inspireren en verbinden met gelijkgestemden. Hiervoor gaan we vanaf 2022 ons netwerk van organisaties en adviseurs verder een platform geven. Vanuit die optiek gaan we ‘Ten huizes van’ organiseren met interactieve en inspirerende sessies waarbij de deelnemers het traject en de uitdagingen van de bezochte organisatie (case) leren kennen. 

Organisatiecanvas
Webinarreeks

Het organisatiecanvas: een integrale kijk op organisatieontwerp

Structuurkeuzes zijn bepalend voor de werkbaarheid van je organisatie, maar er is méér nodig dan dat. Workitects benadert het innovatief organisatieontwerp breder aan de hand van het organisatiecanvas. Tijdens deze webinarreeks leer je elke bouwsteen kennen, maar ook hoe ze verbonden zijn en hoe ze op elkaar inwerken.

Superman
Toolopleiding

Anders leren organiseren met Werkblokken

Hoe werk je best samen in een organisatie? Is dat in teams of blijft iedereen toch beter in zijn eigen laan? Met Werkblokken ontdek je de verschillende modellen op een laagdrempelige manier. Schrijf je in om dit simulatiespel te faciliteren en medewerkers een andere manier van samenwerken te laten voelen.

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.