"Teamwork makes the dream work" ...of toch niet?

Succesvol teamwerk is een noodzaak voor alle organisaties die wendbaar en werkbaar willen zijn. Ongeacht de sector of organisatiegrootte moet er meer aandacht gegeven worden aan teamontwikkeling. Wanneer teams niet op de rails geraken, heeft dat een negatieve impact op de bedrijfsresultaten én op het welzijn van medewerkers.
 

Meer en meer organisaties werken met teams

Organisaties die meer klantgericht moeten werken en zich constant moeten aanpassen, merkten dat ze hun structuur moesten aanpakken. Een functionele structuur met geïsoleerde functies en taken werd vervangen door een teamgebaseerde structuur. Organisaties merkten dat ze zo beter onderling konden afstemmen en flexibeler en effectiever inspelen op de steeds veranderende klantenvragen. Internationale studies geven een stijging tot 75% van de toepassing van teamwerk aan in ondernemingen (Douglas & Garner, 2004), maar een teamstructuur is niet voldoende om te slagen. Je moet ook focussen op je teamontwikkeling.

Teamwerk

Teamwerk loopt niet altijd van een leien dakje

Succesvolle samenwerking tussen mensen is alles behalve vanzelfsprekend. Samenwerken gaat dan ook vaak gepaard met spanningen op de werkvloer. Dat kan zich uiten in bedrijfsprestaties die onder de verwachtingen blijven. Onderzoek geeft aan dat er drie belangrijke valkuilen zijn:

1. Teams nemen slechte beslissingen.

Als team neem je informatie op en baseer je daarop je beslissingen. Dat kan echter wel eens foutlopen: informatie wordt vaak gefilterd. Enkele voorbeelden:

  • Confirmation bias: de neiging om aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën, overtuigingen of hypotheses bevestigt. Het team kijkt dus niet verder dan waar nodig is.
  • Common information effect: De kans is groter dat een onderwerp waar meerdere mensen in het team kennis rond hebben meer aan bod komt dan een onderwerp waar slechts 1 persoon in gespecialiseerd is.
  • Availability bias: Je gebruikt eerder de informatie die je gemakkelijk kan bereiken om je beslissing te maken als team. Teams gaan daarom vaak niet via een voorgemaakt proces op zoek gaat naar alle mogelijke informatie om beslissingen op te baseren.
2. Relaties tussen teamleden raken beschadigd.

Een tweede vaak voorkomende valkuil doet zich voor op het niveau van relaties tussen teamleden onderling. Teamleden moeten elkaar op dagelijkse basis alert houden over nieuwe informatie en continu leren hoe ze met andere producten, klantenvragen en projecten moeten omgaan. Wanneer die onderlinge relaties beschadigd worden, dan leiden de prestaties van het team hieronder. 

3. Teams komen in een vicieuze cirkel terecht.

Een derde valkuil is dat teams er niet in slagen om bij tegenslagen hun werkwijze en samenwerking in positieve zin bij te sturen. Een gekend risico is dat teams in een vicieuze cirkel terecht komen, waarbij de twee voorgaande valkuilen elkaar wederzijds versterken. Vertekeningen in de besluitvorming leiden tot spanningen in de onderlinge werkrelaties, en vice versa.

Teamontwikkeling

Teamworks: praktische tool voor teamontwikkeling

TeamWorks is een online bevraging voor medewerkers binnen een team. De tool focust zowel op de structurele als culturele en relationele dynamieken. Zo brengt Teamworks de teamwerking, de oorzaken van spanningen/problemen en de evolutie ervan volledig in kaart. Het doel is om werkpunten in de ontwikkeling van het team minutieus aan te duiden. Zo kan je stapgewijs met je team aan de slag.

TeamWorks focust op 6 verschillende dimensies:
  • De afbakening van het team: Is het duidelijk wie wel of niet in team zit?
  • Middelen en ondersteuning: Wordt het team voldoende gecoacht, correct beloond en zijn alle informatie en middelen voorhanden om het werk uit te voeren?
  • Persoonlijke relaties: Wat is de mate en wijze van integratie van de teamleden in het team?
  • Werkrelaties: Hoe is de interactie tussen de teamleden en hoe is de samenwerkingscultuur?
  • Besluitvaardigheid: Wat is de verdeling van bevoegdheden en hoe is de wijze van besluitvorming in het team?
  • Resultaatgerichtheid: Hoe goed presteert het team?

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.