Opleidingsmogelijkheden. Variatie. Samenwerken in een team. Beslissingsbevoegdheid en autonomie. Of een goeie balans tussen werk- en privéleven. Wat maakt een job werkbaar?

Leiderschap is één van de fundamenten binnen het ontwerpen van organisaties. Vooraleer een organisatie over leiderschap nadenkt, bepaalt het wat het ‘au fond’ wil realiseren.

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).