Liefst zien wij een kentering in de maatschappij. Een verandering in de manier waarop arbeid georganiseerd wordt in onze organisaties. Omdat we er diep van overtuigd zijn dat je door werk anders in te delen, zinvollere jobs creëert waardoor mensen met goesting (en langer) aan de slag willen gaan. Door die innovatieve ingrepen, kunnen organisaties ook hun volle potentieel benutten. Daarom ijveren wij ervoor om Innovatief Arbeid Organiseren (IAO) mainstream te maken.

Organisaties die worstelen met structuurvraagstukken willen we versterken. Een goede organisatiestructuur is een basisvoorwaarde voor werkbaarder werk en beter presterende organisaties. We willen samen bouwen aan beter, efficiënter en werkbaar werk door in te grijpen in het organisatieontwerp. Noem ons organisatie-architecten. Samen met een netwerk van andere Workitects geven we organisaties op een innovatieve manier vorm.  

Magazine

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).