Wie zijn we, wat drijft ons? 

Wij zijn een expertisecentrum rond arbeidsorganisatie, en dragen bij tot meer werkbaar werk voor iedereen in slagkrachtige organisaties.  

Organisaties – is het nu in zorg, onderwijs, productie of diensten – staan meer dan ooit onder druk. Ondertussen veranderen opdrachten en moet er flexibel worden ingespeeld op veranderingen. En net nu wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden. Werkbaar werk lijkt soms verder weg dan ooit. 

Het liefst zien wij een kentering in onze maatschappij. Een verandering in de manier waarop arbeid georganiseerd wordt in organisaties. Door het werk anders in te delen, kunnen immers meer zinvolle jobs worden gecreëerd waardoor mensen met goesting en langer aan de slag willen gaan. Door die innovatieve ingrepen, worden organisaties wendbaarder en kunnen organisaties ook hun volle potentieel benutten.  

Ons logo weerspiegelt ook deze visie:  

  • We dragen medewerkers een warm hart toe, en ijveren daarom ook voor meer werkbare jobs in onze samenleving. Het herontwerpen van organisaties en jobs moet bovendien samen met die medewerkers gebeuren, op een participatieve manier. 
  • We willen samen bouwen aan beter, efficiënter en werkbaar werk door in te grijpen in de arbeidsorganisatie. Noem ons organisatiearchitecten. We inspireren en stimuleren anderen (zowel binnen als buiten organisaties) om werk en organisaties ook op die manier te benaderen. 
  • We vertrekken niet vanuit ons buikgevoel en volgen niet zomaar de nieuwste hype. We baseren ons op wetenschappelijke evidentie en onderbouwde methodieken. We blijven echter niet in een ivoren toren zitten: we slaan de brug tussen onderzoek en praktijk.  
icons

Wat doen we? 

Met een enthousiast team werken we op diverse fronten om deze visie te realiseren. 

  • We zetten sectoren en (netwerken van) organisaties in beweging. Hiervoor werken we nauw samen met en/of in opdracht van intermediaire partners (sectororganisaties, speerpuntclusters en innovatieplatformen, werkgevers- en werknemersorganisaties, …).  

  • We doen aan praktijkgerichte innovatie in een aantal sectoren, zoals de zorg en industrie. We realiseren dit onder meer via innovatieprojecten, waarbij we rond specifieke thema’s samenwerken met een ruim en divers netwerk van partners. Op die manier blijven we kennis rond innovatieve arbeidsorganisatie opbouwen en verspreiden.  

  • We vertalen wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, via onder meer publicatiestools en opleidingen. We richten ons hierbij niet alleen op mensen in organisaties (CEO’s en bedrijfsleiders, HR-managers, leidinggevenden, …) maar ook op externe adviseurs/consultants. 

  • We zijn geen adviseurs of consultants pur sang. We houden via het begeleiden van organisaties voeling met de praktijk, om te innoveren en expertise op te bouwen, om methodieken en tools uit te testen of om inspiratie- en klankbordsessies voor te bereiden. 

Kortom, we willen een betrouwbare kennispartner en katalysator zijn op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie. 

 

 

Onze (kleine) geschiedenis  

In 2008 werd vanuit de Vlaamse Overheid een competentiepool innovatie arbeidsorganisatie opgericht: Flanders Synergy vzw. Het objectief was het Vlaamse organisatie- en adviseurslandschap een kennisinjectie te geven op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie. 

Ondertussen ging onze organisatie verder op eigen kracht en geven we onze missie sinds 2019 vorm onder de naam Workitects. Met een eigen team van experten en een ruim partnernetwerk brengen we sectoren en organisaties in beweging. En dit niet alleen in Vlaanderen. Via ons netwerk WinWal zijn we ondertussen actief in Wallonië en via EUWIN bouwen we mee aan een netwerk in Europa.

Sinds juli 2021 is Henk Dejonckheere, Algemeen Directeur van Alimento Groep, voorzitter van onze Raad van Bestuur. 

Hoe kunnen we je helpen?

Maak je organisatie future-proof

Inspiratie opdoen? Zelfredzaam aan de slag na onze opleidingen? Een diagnose en actieplan nodig? Wij staan voor jou klaar en gaan graag met jou in gesprek om een oplossing op maat te verzorgen voor jouw (structureel) obstakel.

Samen voor hetzelfde doel

Als expertisecentrum willen wij adviseurs ondersteunen bij opdrachten rond structuurontwerp, leiderschap, teamontwikkeling,... Daarom ontwikkelen we vanuit onze onderzoeksprojecten tools en methodieken, waarmee jij als adviseur aan de slag kan om organisaties te begeleiden naar werkbare en wendbare organisaties.

Partner nodig voor duurzame veranderingen?

Op vlak van werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid delen wij met sectorfondsen, -federaties en loopbaanfondsen dezelfde doelen. Daarom slaan we graag de handen in elkaar om een blijvende impact te maken op de organisaties uit jouw sector.

 

Wetenschappelijke basis 

Een goede organisatiestructuur is voor ons een basisvoorwaarde voor werkbaar werk en slagkrachtige organisaties. Die overtuiging is gestoeld op wetenschappelijke evidentie vanuit de sociotechnische systeemtheorie. In de afgelopen 50 jaar werd deze theorie over organisatiestructuur en teamwerk door verschillende wetenschappelijke studies gevalideerd en algemeen aanvaard. 

Ulbo de Sitter – Nederlandse professor en toonaangevend figuur als het gaat om ontwerpaanpak – verbond de sociotechniek met de werkbaarheidstheorie van Robert Karasek. De combinatie van die academische kennis vormde de inhoudelijke basis van wat ook wel ‘Innovatieve ArbeidsOrganisatie’ (IAO) wordt genoemd. Het ligt tevens aan de grondslag van het Workitects-organisatiecanvas

In de academische wereld en in wetenschappelijke tijdschriften komt meer en meer de term ‘Workplace Innovation’ voor. Voor ons komen beide termen op hetzelfde neer: een verzamelnaam voor allerlei initiatieven ter verbetering van de prestaties van organisaties door het factiliteren van een goede en duurzame samenwerking tussen mensen.  

Onze community 

We bouwen aan een community van mensen die in innovatieve arbeidsorganisatie geloven en dit mee omzetten  in de praktijk. Dat netwerk bestaat onder meer uit organisaties, adviseurs, onderzoeksinstellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Via dit brede werkveld, waarbij we in verschillende sectoren actief zijn, trachten we een zo groot mogelijke impact te realiseren. 

Doorheen de jaren werden via de Masterclass-opleiding meer dan 200 ‘Senior Consultants in de Innovatieve Arbeidsorganisatie’ opgeleid. Andere adviseurs werden getraind om een specifiek werkinstrument in te zetten en hierrond te begeleiden. Al deze adviseurs behoren tot het Workitects-netwerk en zijn als het ware ook Workitects. 

Contacteer onze experten:

Workitects expert

Frank De Craecker

Met mijn strategische bedrijfservaring wil ik organisaties begeleiden in hun zoektocht naar innovatie en groei. Als professional met sterke analytische en strategische vaardigheden ken ik de mogelijkheden om strategieën te vertalen in plannen en de implementatie daarvan te verzekeren. Ik ondersteun organisaties bij verandering en creëer betrokkenheid bij medewerkers zodat zij goesting krijgen om betere resultaten te halen. Dat doe ik ook aan de hand van opleidingen. Wil je aan de slag met innovatieve arbeidsorganisatie? Ik stap graag samen met jou in dit avontuur.

Lieven Eeckelaert

Lieven Eeckelaert

Vanuit mijn achtergrond als preventieadviseur en ergonoom ben ik erg geïnteresseerd in de link tussen de arbeidsorganisatorische context, teamontwerp en -werking en de werkbaarheid van jobs. Als senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie heb ik ervaring in de begeleiding van organisaties richting een betere performantie en meer werkbaarheid. Ik coördineer(de) in dit verband vanuit Workitects heel wat innovatieprojecten in verschillende sectoren. Ben je dus op zoek naar een partner voor jouw sector? Ik bespreek graag met jou de mogelijkheden!

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.