Onze visie

Liefst zien wij een kentering in de maatschappij. Een verandering in de manier waarop arbeid georganiseerd wordt in onze organisaties. Omdat we er diep van overtuigd zijn dat je door werk anders in te delen, zinvollere jobs creëert waardoor mensen met goesting (en langer) aan de slag willen gaan. Door die innovatieve ingrepen, kunnen organisaties ook hun volle potentieel benutten. Daarom ijveren wij ervoor om Innovatief Arbeid Organiseren (IAO) mainstream te maken.

 

Organisaties die worstelen met structuurvraagstukken willen we versterken. Een goede organisatiestructuur is een basisvoorwaarde voor werkbaarder werk en beter presterende organisaties. We willen samen bouwen aan beter, efficiënter en werkbaar werk door in te grijpen in het organisatieontwerp. Noem ons organisatie-architecten. Samen met een netwerk van andere Workitects geven we organisaties op een innovatieve manier vorm.  

Ons team

Frank De Craecker

Frank De Craecker

Met mijn strategische bedrijfservaring wil ik organisaties begeleiden in hun zoektocht naar innovatie en groei. Als professional met sterke analytische en strategische vaardigheden ken ik de mogelijkheden om strategieën te vertalen in plannen en de implementatie daarvan te verzekeren. Ik ondersteun organisaties bij verandering en creëer betrokkenheid bij medewerkers zodat zij goesting krijgen om betere resultaten te halen. Dat doe ik ook aan de hand van opleidingen. Wil je aan de slag met innovatieve arbeidsorganisatie? Ik stap graag samen met jou in dit avontuur.

Lieven Eeckelaert

Lieven Eeckelaert

Vanuit mijn achtergrond als preventieadviseur en ergonoom ben ik erg geïnteresseerd in de link tussen de arbeidsorganisatorische context, teamontwerp en -werking en de werkbaarheid van jobs. Als senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie heb ik ervaring in de begeleiding van organisaties richting een betere performantie en meer werkbaarheid. Ik coördineer(de) in dit verband vanuit Workitects heel wat innovatieprojecten in verschillende sectoren. Ben je dus op zoek naar een partner voor jouw sector? Ik bespreek graag met jou de mogelijkheden!

Sabine Van Houdt

Sabine Van Houdt

Vanuit mijn ervaring in het opvolgen en begeleiden van verandertrajecten in de zorgsector geloof ik sterk in innovatie, gedeelde verantwoordelijkheid, werkbare jobs voor medewerkers en kwaliteit van leven, wonen en zorg voor bewoner, patiënt en cliënt. Als onderzoeker hecht ik veel belang aan het opbouwen van kennis vanuit vraagstukken uit de praktijk en het delen van deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten met de praktijk via bijvoorbeeld opleidingen. Voor vragen rond innovatieve arbeidsorganisatie binnen de zorgsector zit je bij mij aan het juiste adres!

Karen Wouters

Karen Wouters

In 2006 kwam ik voor het eerst in contact met de theorie van gedeeld leiderschap aan de University of Maryland. Door terug in België met organisaties aan de slag te gaan besefte ik hoe sterk leiderschap verweven is met organisatieontwerp en hoe moeilijk het kan zijn om het leiderschap aan te passen aan een nieuw organisatiemodel. Sindsdien onderzoek ik verder de link tussen leiderschap en organisatieontwerp en begeleid ik organisaties hierrond. Om organisaties te helpen ontwikkelde ik enkele leiderschapstools. Contacteer me gerust voor alle vragen rond (gedeeld) leiderschap. 

Sander Smouts

Sander Smouts

Als organisatiesocioloog en ervaren scrum master ligt mijn focus binnen Workitects op teamontwikkeling, het verfijnen van designmethodologieën, maar ook op verbeteren van jobs in de maakindustrie. Binnen dit kader coördineer ik het Interreg project rond Quick Response Manufacturing (QRM), waarbij organisatieperformantie en teamontwikkeling hand in hand gaan. Voor een betere teamontwikkeling creëerden we Teamworks. Twijfel dus niet om me te contacteren bij vragen hierrond!

Jolien

Jolien Saliën

Als administratieve duivel-doet-al zorg ik er voor dat alles binnen de Workitects muren op rolletjes loopt. Hierdoor kunnen mijn collega’s zich focussen op hun inhoudelijk werk binnen de onderzoeksprojecten. Verder wil ik onze boodschap om meer werkbaar werk te creëren delen met de buitenwereld. Ik help je graag verder met alle algemene vragen of specifiek over het gebruik van onze tools, opleidingen en evenementen.

Fien

Fien Dams

Als gepassioneerd arbeids- en organisatiesocioloog streef ik bij Workitects naar het creëren van werkbaar werk in de woonzorgsector. In mijn functie als onderzoeker gebruik ik een stevige wetenschappelijke basis om tot zeer praktische inzichten en oplossingen te komen.
Ga je graag met ons in gesprek over werkbaar werk of heb je interesse in de werkmeter? I’m your woman!

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.