Binnenkort:

Structuur bepaalt performantie en werkbaarheid

Innovatief organisatieontwerp is het werkterrein waarop wij ons vandaag bewijzen. Eenzaam zijn we daar niet. Integendeel. In eenzelfde werkveld zien we allerlei spelers die verschillende methodes, instrumenten en zelfs andere talen gebruiken. Het is onze ambitie om eenvoud te creëren en een zekere standaard te brengen in het herontwerp van organisaties.

Ons aanbod

We hebben verschillende formats waarlangs we onze ervaringsgerichte én academische kennis delen. Informatiesessies, korte of langere opleidingen en bootcamps horen daarbij. Onze meest recente inzichten brengen we regelmatig uit in een publicatie op deze website of een boek. Uit ons onderzoek vloeiden hands-on tools die consultants en organisaties vandaag in de praktijk gebruiken. En tenslotte begeleiden we zowel adviseurs als organisaties in trajecten naar een innovatief organisatieontwerp. 

Referenties

Onze klanten uit diverse sectoren

De afgelopen 10 jaar bouwden we ruime expertise op binnen het thema ‘organisatiestructuur’ en dit in verschillende sectoren van de Vlaamse economie. Onze boodschap luidt steeds hetzelfde: een goede organisatiestructuur is een basisvoorwaarde voor werkbaarder werk en beter presterende organisaties.

Deze organisaties werden al door ons geadviseerd, gecoacht of begeleid op het vlak van organisatieontwerp. 

Magazine

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).