Context

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexe op maat gemaakte producten in zeer kleine batches, dwingt producerende kmo's hun productie te transformeren. Klanten verwachten snelle levertijden en sterk op maat gemaakte producten. Dit dwingt KMO's om hun productieprocessen om te vormen naar een nieuwe manier van produceren.

logo QRM 4.0
Industrie 4.0 en QRM

Combinatie als oplossing

Het versnellen van de productie vereist de combinatie van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing - QRM) om de werknemers er diep bij te betrekken. Dit project zal KMO's helpen door inzichten en tools uit de velden van Quick Response Manufacturing en Industry 4.0 te combineren om de productie te transformeren naar ultrakorte productietijden.

QRM

Doel en aanpak

Het doel van het project is om de kmo's in de Euregio Maas-Rijn in dit proces te ondersteunen door:

Informerende en inspirerende kennisdeling

Om de doorlooptijd van productie te verminderen delen we kennis over:

  • snelle responsproductie: Hoe vorm je zelfsturende teams? Hoe betrek je operators bij het productie-innovatieproces? 
  • innovatieve digitale technologieën: Hoe verbind je productiemachines? Hoe exporteer en visualiseer je productiegegevens in een dashboard?

Deze kennis wordt overgedragen aan de KMO's via praktische technologiefiches, inspirerende getuigenissen, bedrijfsbezoeken aan innovatieleiders, praktische demonstranten en praktische workshops.

Training, coaching en ondersteuning

KMO's kunnen een individuele use-case starten (ondersteund door een gesubsidieerde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het projectpartnerschap.

Uitwisselen van best practices

KMO's en leveranciers van IT-oplossingen kunnen tijdens een lerend netwerk over het verkorten van de doorlooptijd hun ervaringen delen, van elkaar leren en mogelijkheden voor professionele samenwerking evalueren.

Partners

Workitects werkt hiervoor samen met:

  • Sirris (BE)
  • Technifutur (BE)
  • Stichting Zuyd Hogeschool (NL)
  • Basse-Meuse Développement (BE)
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (BE)
  • Fontys (NL)
  • Campus Heerlen Management & Development (NL)
  • Sowalfin (BE)

Dit project wordt verder ondersteund door de volgende partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN en Pôle Mecatech.

Financiering

Het Interreg-programma Euregio-Maas-Rijn (EMR) maakt deel uit van het Europees cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale projectbudget bedraagt ​​3,64 miljoen euro, waarvan 1,68 miljoen euro afkomstig is uit het EFRO-fonds.) Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project ook via de cofinanciering van Sirris en POM Limburg (268.000 euro).

Periode

Van 1/1/2020 tot 31/12/2022 zal het project lopen. 

Lopende onderzoeksprojecten

In 2018 lanceerden we Manuwin, in samenwerking met Flanders Make en professor Dieter Claeys (docent UGent, Operations Management voor studenten burgerlijk ingenieur). Dit onderzoeksproject gaat dieper in op de procesmatige kant van het herontwerpen. We ontwikkelen praktijkgerichte methodes om continu te werken aan de organisatiestructuur.

De fabriek van de toekomst heeft nood aan een wendbare organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief wordt ingezet en er oog is voor hun welzijn. Om hierop in te spelen zette Workitects samen met Flanders’ FOOD en Alimento de afgelopen 4 jaren zijn schouders onder het project WIFI2020: Workplace Innovation for the Food Industry.

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 zal KMO's ondersteunen bij hun snelle reactietraject door hen in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen door middel van coaching, opleiding en het delen van expertise en best practices

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op operatoren. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw subsidieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

Magazine

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).