Doorlooptijden verkorten in productiebedrijven

Context

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexe op maat gemaakte producten in zeer kleine batches, dwingt producerende kmo's hun productieprocessen te transformeren. Klanten verwachten snelle levertijden en op maat gemaakte producten. Door het verkorten van hun doorlooptijden kunnen bedrijven groeien, hun redement verhogen en de kwaliteit van hun producten verbeteren.

Het versnellen van de productie vereist een combinatie van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing - QRM). De mensgerichte insteek is nodig om de werknemers diepgaand bij de productie te betrekken.

 

 

 

logo QRM 4.0

Doel

Het Interreg-project QRM4.0  zal kmo’s in de Euregio Maas-Rijn ondersteunen bij het uitrollen van digitale technologieën om hun doorlooptijden te verkorten.

Aanpak

  1. 1. Inspirerende kennisdeling

    Enerzijds organiseren we bedrijfsbezoeken aan innovatieleiders, praktische demonstratiemomenten en praktische workshops. Anderzijds stellen we praktische technologiefiches op en zorgen we voor inspirerende getuigenissen over:

    • snelle responsproductie: Hoe vorm je autonome teams? Hoe betrek je operatoren bij het productie-innovatieproces?
    • innovatieve digitale technologieën: Hoe verbind je productiemachines? Hoe exporteer en visualiseer je productiegegevens in een dashboard?
  2. 2. Training, coaching en ondersteuning

Kmo’s kunnen een individuele use-case starten om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het projectpartnerschap. Hiervoor krijgen ze financiële ondersteuning.

  1. 3. Uitwisselen van best practices

We brengen Vlaamse en Nederlandse kmo’s en leveranciers van IT-oplossingen samen tijdens een lerend netwerk. Zo kunnen ze hun ervaringen delen over het verkorten van de doorlooptijd, van elkaar leren en mogelijkheden voor professionele samenwerking evalueren. Deze visuals geven een beeld van welke thema’s er op deze sessies besproken werden.

Lerende netwerken

Tijdens het project organiseerden we lerende netwerken met verschillende Vlaamse en Nederlandse productiebedrijven. Deze visuals geven een beeld van welke thema’s er op deze sessies besproken werden.

qrm
qrm
qrm

Ontdek onze podcasts!

Over mensgerichte procesinnovatie en hoe Workitects met QRM aan de slag gaat.

Lees onze paper!

Over QRM en de benodigde competenties bij medewerkers.

Tools4QRM

Dit platform is bedoeld om je gratis de tools, inspiratiebronnen en contacten te verstrekken die je nodig hebt om de QRM 4.0-strategie in jouw onderneming op te starten en uit te bouwen.

Lees onze inspiratiegids! 

De gids ‘Sneller productie, competitief voordeel’ geeft inzichten en praktijkvoorbeeldenvoorbeelden rond ‘Quick Response Manufacturing en digitale technologie voor maakbedrijven.

Event: Create Flow

Als bedrijf productiever en klantgerichter worden? De doorloop- en levertijden verkorten? En tegelijkertijd zorgen voor meer werkgoesting en betrokkenheid bij de medewerkers? Dat kan!

Op 15 juni 2023 vond het event ‘Create Flow’ plaats, een event georganiseerd in het kader van dit project. Er waren onder meer getuigenissen te horen van The Belgian Cycling Factory, Hayen Laser Technology, Merger en Jumo.

In samenwerking met:

Dit project wordt verder ondersteund door de volgende partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN en Pôle Mecatech.

Financiering

Het Interreg-programma Euregio-Maas-Rijn (EMR) maakt deel uit van het Europees cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale projectbudget bedraagt ​​3,64 miljoen euro, waarvan 1,68 miljoen euro afkomstig is uit het EFRO-fonds.) Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project ook via de cofinanciering van Sirris en POM Limburg (268.000 euro).

Lopende innovatieprojecten

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

In dit project focussen we op bedrijven in de agrovoedingsketen die digitale data beter willen inzetten door ze te delen met ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar het organisatorisch luik en de impact op werkbaarheid is nog onderbelicht. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.