Doorlooptijden verkorten in productiebedrijven

Context

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexe op maat gemaakte producten in zeer kleine batches, dwingt producerende kmo's hun productieprocessen te transformeren. Klanten verwachten snelle levertijden en op maat gemaakte producten. Door het verkorten van hun doorlooptijden kunnen bedrijven groeien, hun redement verhogen en de kwaliteit van hun producten verbeteren.

Het versnellen van de productie vereist een combinatie van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing - QRM). De mensgerichte insteek is nodig om de werknemers diepgaand bij de productie te betrekken.

 

 

 

logo QRM 4.0

Doel

Het Interreg-project QRM4.0  zal kmo’s in de Euregio Maas-Rijn ondersteunen bij het uitrollen van digitale technologieën om hun doorlooptijden te verkorten.

Onderzoeksaanpak

  1. 1. Inspirerende kennisdeling

    Enerzijds organiseren we bedrijfsbezoeken aan innovatieleiders, praktische demonstratiemomenten en praktische workshops. Anderzijds stellen we praktische technologiefiches op en zorgen we voor inspirerende getuigenissen over:

    • snelle responsproductie: Hoe vorm je autonome teams? Hoe betrek je operatoren bij het productie-innovatieproces?
    • innovatieve digitale technologieën: Hoe verbind je productiemachines? Hoe exporteer en visualiseer je productiegegevens in een dashboard?
  2. 2. Training, coaching en ondersteuning

Kmo’s kunnen een individuele use-case starten om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het projectpartnerschap. Hiervoor krijgen ze financiële ondersteuning.

  1. 3. Uitwisselen van best practices

We brengen Vlaamse en Nederlandse kmo’s en leveranciers van IT-oplossingen samen tijdens een lerend netwerk. Zo kunnen ze hun ervaringen delen over het verkorten van de doorlooptijd, van elkaar leren en mogelijkheden voor professionele samenwerking evalueren. Deze visuals geven een beeld van welke thema’s er op deze sessies besproken werden.

Lerende netwerken

Tijdens het project organiseerden we lerende netwerken met verschillende Vlaamse en Nederlandse productiebedrijven. Deze visuals geven een beeld van welke thema’s er op deze sessies besproken werden.

qrm
qrm
qrm

Ontdek onze podcasts!

Over mensgerichte procesinnovatie en hoe Workitects met QRM aan de slag gaat.

Lees onze paper!

Over QRM en de benodigde competenties bij medewerkers.

Lees onze inspiratiegids! 

De gids ‘Sneller productie, competitief voordeel’ geeft inzichten en praktijkvoorbeeldenvoorbeelden rond ‘Quick Response Manufacturing en digitale technologie voor maakbedrijven.

Event: Create Flow

Als bedrijf productiever en klantgerichter worden? De doorloop- en levertijden verkorten? En tegelijkertijd zorgen voor meer werkgoesting en betrokkenheid bij de medewerkers? Dat kan!

Kom op 15 juni 2023 naar ‘Create Flow’, een event georganiseerd in het kader van dit project. Je krijgt er onder meer getuigenissen te horen van The Belgian Cycling Factory, Hayen Laser Technology, Merger en Jumo.

In samenwerking met:

Dit project wordt verder ondersteund door de volgende partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN en Pôle Mecatech.

Financiering

Het Interreg-programma Euregio-Maas-Rijn (EMR) maakt deel uit van het Europees cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale projectbudget bedraagt ​​3,64 miljoen euro, waarvan 1,68 miljoen euro afkomstig is uit het EFRO-fonds.) Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project ook via de cofinanciering van Sirris en POM Limburg (268.000 euro).

Lopende onderzoeksprojecten

x

In dit project focussen we op bedrijven in de agrovoedingsketen die digitale data beter willen inzetten door ze te delen met ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar het organisatorisch luik en de impact op werkbaarheid is nog onderbelicht. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

x

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Magazine

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.