Context

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexe op maat gemaakte producten in zeer kleine batches, dwingt producerende kmo's hun productie te transformeren. Klanten verwachten snelle levertijden en sterk op maat gemaakte producten. Dit dwingt KMO's om hun productieprocessen om te vormen naar een nieuwe manier van produceren.

logo QRM 4.0
Industrie 4.0 en QRM

Combinatie als oplossing

Het versnellen van de productie vereist de combinatie van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing - QRM) om de werknemers er diep bij te betrekken. Dit project zal KMO's helpen door inzichten en tools uit de velden van Quick Response Manufacturing en Industry 4.0 te combineren om de productie te transformeren naar ultrakorte productietijden.

Ontdek onze podcasts!

Over mensgerichte procesinnovatie en hoe Workitects met QRM aan de slag gaat.

Lees onze paper!

Over QRM en de benodigde competenties bij medewerkers.

Lees onze inspiratiegids! 

De gids ‘Sneller productie, competitief voordeel’ geeft inzichten en praktijkvoorbeeldenvoorbeelden rond ‘Quick Response Manufacturing en digitale technologie voor maakbedrijven.

Doel en aanpak

Het doel van het project is om de kmo's in de Euregio Maas-Rijn in dit proces te ondersteunen door:

Informerende en inspirerende kennisdeling

Om de doorlooptijd van productie te verminderen delen we kennis over:

  • snelle responsproductie: Hoe vorm je autonome teams? Hoe betrek je operatoren bij het productie-innovatieproces? 
  • innovatieve digitale technologieën: Hoe verbind je productiemachines? Hoe exporteer en visualiseer je productiegegevens in een dashboard?

Deze kennis wordt overgedragen aan de KMO's via praktische technologiefiches, inspirerende getuigenissen, bedrijfsbezoeken aan innovatieleiders, praktische demonstranten en praktische workshops.

Training, coaching en ondersteuning

KMO's kunnen een individuele use-case starten (ondersteund door een gesubsidieerde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het projectpartnerschap.

Uitwisselen van best practices

KMO's en leveranciers van IT-oplossingen kunnen tijdens een lerend netwerk over het verkorten van de doorlooptijd hun ervaringen delen, van elkaar leren en mogelijkheden voor professionele samenwerking evalueren.

Partners

Workitects werkt hiervoor samen met:

  • Sirris (BE)
  • Technifutur (BE)
  • Stichting Zuyd Hogeschool (NL)
  • Basse-Meuse Développement (BE)
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (BE)
  • Fontys (NL)
  • Campus Heerlen Management & Development (NL)
  • Sowalfin (BE)

Dit project wordt verder ondersteund door de volgende partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN en Pôle Mecatech.

Financiering

Het Interreg-programma Euregio-Maas-Rijn (EMR) maakt deel uit van het Europees cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale projectbudget bedraagt ​​3,64 miljoen euro, waarvan 1,68 miljoen euro afkomstig is uit het EFRO-fonds.) Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project ook via de cofinanciering van Sirris en POM Limburg (268.000 euro).

Periode

Van 1/1/2020 tot 30/06/2023 zal het project lopen. 

Lopende onderzoeksprojecten

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

In dit project focussen we op bedrijven in de agrovoedingsketen die digitale data beter willen inzetten door ze te delen met ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar het organisatorisch luik en de impact op werkbaarheid is nog onderbelicht. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

x

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Magazine

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.