Context

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexe op maat gemaakte producten in zeer kleine batches, dwingt producerende kmo's hun productie te transformeren. Klanten verwachten snelle levertijden en sterk op maat gemaakte producten. Dit dwingt KMO's om hun productieprocessen om te vormen naar een nieuwe manier van produceren.

logo QRM 4.0
Industrie 4.0 en QRM

Combinatie als oplossing

Het versnellen van de productie vereist de combinatie van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing - QRM) om de werknemers er diep bij te betrekken. Dit project zal KMO's helpen door inzichten en tools uit de velden van Quick Response Manufacturing en Industry 4.0 te combineren om de productie te transformeren naar ultrakorte productietijden.

QRM

Doel en aanpak

Het doel van het project is om de kmo's in de Euregio Maas-Rijn in dit proces te ondersteunen door:

Informerende en inspirerende kennisdeling

Om de doorlooptijd van productie te verminderen delen we kennis over:

  • snelle responsproductie: Hoe vorm je zelfsturende teams? Hoe betrek je operators bij het productie-innovatieproces? 
  • innovatieve digitale technologieën: Hoe verbind je productiemachines? Hoe exporteer en visualiseer je productiegegevens in een dashboard?

Deze kennis wordt overgedragen aan de KMO's via praktische technologiefiches, inspirerende getuigenissen, bedrijfsbezoeken aan innovatieleiders, praktische demonstranten en praktische workshops.

Training, coaching en ondersteuning

KMO's kunnen een individuele use-case starten (ondersteund door een gesubsidieerde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het projectpartnerschap.

Uitwisselen van best practices

KMO's en leveranciers van IT-oplossingen kunnen tijdens een lerend netwerk over het verkorten van de doorlooptijd hun ervaringen delen, van elkaar leren en mogelijkheden voor professionele samenwerking evalueren.

Partners

Workitects werkt hiervoor samen met:

  • Sirris (BE)
  • Technifutur (BE)
  • Stichting Zuyd Hogeschool (NL)
  • Basse-Meuse Développement (BE)
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (BE)
  • Fontys (NL)
  • Campus Heerlen Management & Development (NL)
  • Sowalfin (BE)

Dit project wordt verder ondersteund door de volgende partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN en Pôle Mecatech.

Financiering

Het Interreg-programma Euregio-Maas-Rijn (EMR) maakt deel uit van het Europees cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale projectbudget bedraagt ​​3,64 miljoen euro, waarvan 1,68 miljoen euro afkomstig is uit het EFRO-fonds.) Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project ook via de cofinanciering van Sirris en POM Limburg (268.000 euro).

Periode

Van 1/1/2020 tot 31/12/2022 zal het project lopen. 

Lopende onderzoeksprojecten

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw subsidieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

In 2018 lanceerden we Manuwin, in samenwerking met Flanders Make en professor Dieter Claeys (docent UGent, Operations Management voor studenten burgerlijk ingenieur). Dit onderzoeksproject gaat dieper in op de procesmatige kant van het herontwerpen. We ontwikkelen praktijkgerichte methodes om continu te werken aan de organisatiestructuur.

Workitects helpt in dit project mee om de impact van digitalisering op de structuur en cultuur van organisaties in te schatten en te beheren. Het uiteindelijke doel? Een denkkader en begeleidingstraject ontwikkelen en aanbieden aan Vlaamse KMO’s in digitale transformatie.

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.