Het zijn boeiende maar complexe tijden om in op te groeien, te leren, te werken, te leven. Onze samenleving is continu in verandering. De constante informatiestroom, de technologsiche evolutie, de rijke diversiteit in onze samenleving, taalbarrières, moeilijke gezinssituaties, leerhindernissen: het zijn maar enkele van de vele facetten die ook het onderwijs uitdagend maken. Scholen van de toekomst zijn voldoende wendbaar om daar flexibel mee om te springen.

Het is een uitdaging voor leerkrachten om gemotiveerd te zijn en te blijven. Om gepassioneerd voor een klas te staan en met goesting te blijven werken. Uitdagend om leerlingen zo goed mogelijk te omringen en hen maximaal hun talenten te laten ontplooien. Daarvoor moet de kern, de structuur van een school, anders georganiseerd worden. Een vlakke, innovatieve onderwijsorganisatie is een oplossing. 

School

Projecten

Leerlingen Onderwijs slim organiseren

De einddoelstelling van Warme Scholen is: ieder goed in zijn vel, zowel de leerling als de leerkracht

Jan Toye - Fonds GaVoorGeluk

 


Bouwen aan 'Warme scholen'

  • Een initiatief van fonds GaVoorGeluk
  • Vervolg op ons 'Slimme scholen-project'
  • Focus gaat uit naar goed in je vel zitten (zowel leerkrachten als leerlingen)
  • Pijlers binnen het project zijn: welbevinden, betrokkenheid en emotionele gezondheid
  • Momenteel zijn er 50 'Warme scholen' in 5 Vlaamse steden

Door het uitbouwen van leef- en leergemeenschappen ontstaan hechte communities van schoolmedewerkers en leerlingen. Schoolteams zijn samen verantwoordelijk voor kinderen en jongeren, en dit over vakken en schooljaren heen. Zo onstaan warme nesten waarin leerlingen weerbaar en veerkrachtig gemaakt worden voor de toekomst.

Bouwen aan 'Slimme scholen'

It takes a village to raise a child. Dat dorp of team moet ook klaarstaan binnen de schoolmuren. De afgelopen jaren werkten wij een traject uit voor scholen waarin we hen leerden zich slim te organiseren. In elke slimme school buigt een multidisciplinair team van leerkrachten en schoolmedewerkers zich over een volledige groep leerlingen, zonder een klassieke hokjesverdeling in vakken of leerjaren.

De afgelopen jaren engageerden we ons samen met zo’n 50 scholen voor een slimme organisatie-aanpak. We leidden ook meer dan 100 pedagogische adviseurs op. Zij geven op hun beurt andere scholen begeleiding rond de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Ook de onderwijskoepels en een aantal CLB’s zijn mee in ons verhaal.

Onderwijs slim organiseren

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).