Het zijn boeiende maar complexe tijden om in op te groeien, te leren, te werken, te leven. Onze samenleving is continu in verandering. De constante informatiestroom, de technologsiche evolutie, de rijke diversiteit in onze samenleving, taalbarrières, moeilijke gezinssituaties, leerhindernissen: het zijn maar enkele van de vele facetten die ook het onderwijs uitdagend maken. Scholen van de toekomst zijn voldoende wendbaar om daar flexibel mee om te springen.

Het is een uitdaging voor leerkrachten om gemotiveerd te zijn en te blijven. Om gepassioneerd voor een klas te staan en met goesting te blijven werken. Uitdagend om leerlingen zo goed mogelijk te omringen en hen maximaal hun talenten te laten ontplooien. Daarvoor moet de kern, de structuur van een school, anders georganiseerd worden. Een vlakke, innovatieve onderwijsorganisatie is een oplossing. 

School

Projecten

Leerlingen Onderwijs slim organiseren

De einddoelstelling van Warme Scholen is: ieder goed in zijn vel, zowel de leerling als de leerkracht

Jan Toye - Fonds GaVoorGeluk

 


Bouwen aan 'Warme scholen'

  • Een initiatief van fonds GaVoorGeluk
  • Vervolg op ons 'Slimme scholen-project'
  • Focus gaat uit naar goed in je vel zitten (zowel leerkrachten als leerlingen)
  • Pijlers binnen het project zijn: welbevinden, betrokkenheid en emotionele gezondheid
  • Momenteel zijn er 50 'Warme scholen' in 5 Vlaamse steden

Door het uitbouwen van leef- en leergemeenschappen ontstaan hechte communities van schoolmedewerkers en leerlingen. Schoolteams zijn samen verantwoordelijk voor kinderen en jongeren, en dit over vakken en schooljaren heen. Zo onstaan warme nesten waarin leerlingen weerbaar en veerkrachtig gemaakt worden voor de toekomst.

Bouwen aan 'Slimme scholen'

It takes a village to raise a child. Dat dorp of team moet ook klaarstaan binnen de schoolmuren. De afgelopen jaren werkten wij een traject uit voor scholen waarin we hen leerden zich slim te organiseren. In elke slimme school buigt een multidisciplinair team van leerkrachten en schoolmedewerkers zich over een volledige groep leerlingen, zonder een klassieke hokjesverdeling in vakken of leerjaren.

De afgelopen jaren engageerden we ons samen met zo’n 50 scholen voor een slimme organisatie-aanpak. We leidden ook meer dan 100 pedagogische adviseurs op. Zij geven op hun beurt andere scholen begeleiding rond de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Ook de onderwijskoepels en een aantal CLB’s zijn mee in ons verhaal.

Onderwijs slim organiseren

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.