People first 

Puratos Lummen is de Limburgse tak van het Belgische voedingsbedrijf Puratos. In Lummen produceren een 125-tal mensen ingrediënten voor de bakkerij-, patisserie- en chocoladesector. Hierbij draagt men de jaarlijkse groei, innovatie en het familiale karakter hoog in het vaandel. “‘People first’ is onze HR slogan”, vertelt HR Business Partner Liesbeth Van Criekingen. “En die slogan proberen we dag na dag om te zetten in daden. In alles wat we doen, zoeken we hoe we duurzamere jobs kunnen creëren. We geloven en bewijzen dat dit rendeert.” 

Puratos People First 

Puratos Lummen digitaliseert

We connect 

“We hebben al heel wat stappen gezet op het vlak van digitalisering”, zegt Digital Factory & Continuous Improvement Manager Stefaan Keyzer. “Maar we digitaliseren niet om te digitaliseren. Het doel is om een organisatie te bouwen waar we nog beter en gerichter samenwerken, onder meer door in te zetten op digitale informatiedeling en connectering.” Zo ontwikkelde men in Lummen een eigen ‘We Connect’-systeem, een digitaal platform waarin alle operatoren data rond processen, kwaliteit, veiligheid, enzovoort inbrengen en delen. Stefaan licht toe: “In de inkomruimte van de productie hangen nu bijvoorbeeld beeldschermen waarop per productieteam informatie wordt weergegeven, zoals de voortgang van de productieorders, veiligheidsnotificaties, interne en externe kwaliteitsmeldingen, verbeterideeën en procesmeldingen. Deze informatie wordt continue geüpdatet en is op die manier voor alle medewerkers beschikbaar.”  

Real-time data op de werkvloer 

De gegevens op deze schermen werden initieel manueel ingegeven. “Operatoren kregen geen real-time data te zien, waardoor er minder aandacht aan werd besteed”, verduidelijkt Stefaan. Dat moest beter. “Via PowerBI, een interactieve tool van Microsoft, creëerden we een systeem waarbij de data rechtstreeks en real-time op de dashboards gepresenteerd worden. We plaatsten bovendien bijkomende beeldschermen aan de productielijn. De operatoren kunnen op die manier een lijnspecifieke overdracht houden met hun collega’s.” En dat loont. “Vroeger kwamen de operatoren naar mij om meldingen door te geven en te vragen welke actie er genomen moest worden. Nu volgen ze autonoom de status op en geven ze zelf meldingen in”, vertelt Stefaan tevreden. “Dankzij de real-time informatie kunnen onze ploegen korter op de bal spelen en betere beslissingen nemen.” 

Digitaliseren én organiseren 

Het is één van de vele voorbeelden van hoe Puratos Lummen digitaal evolueert. Maar dat kan enkel als de arbeidsorganisatie, jobs én medewerkers mee veranderen. “Sommige repetitieve en zware manuele taken willen we laten uitvoeren door een cobot of AGV”, zegt Liesbeth. “Dat helpt om bepaalde jobs fysiek werkbaarder te maken. En er komt tijd vrij  - tijd die aan zinvoller werk kan worden besteed. Op die manier ontstaan kansen om loopbanen duurzamer te maken en medewerkers zich te laten ontplooien.” 

Puratos digitaliseert


 

Ten huize van Puratos

Verbreding en verrijking 

Aan jobs en loopbanen sleutelen doen ze bij Puratos Lummen op een doordachte manier. Stefaan legt uit: “We hebben in onze productieteams vijf uitvoerende rollen gedefinieerd: afvul-, mix-, voorafwegings-, containerwas- en polyvalente operatoren. Een afvuloperator kan bijvoorbeeld, mits de nodige opleiding, ook mixoperator worden. Naast deze rolverbreding zetten we nu ook in op rolverrijking. Hiervoor riepen we drie nieuwe rollen in het leven: ‘safety champion’, ‘quality champion’ en ‘people champion’.” Deze drie champions-rollen zijn allesbehalve vrijblijvend. “We werkten een traject uit, met infosessies, een selectieprocedure, opleidings- en stageperiode, tot en met een heus eindwerk die de kandidaten moeten presenteren. De rollen zijn ook gekoppeld aan ons functieclassificatiesysteem en verloningsmodel”, vult Liesbeth aan. “Op die manier krijgt het rollenkader een duurzaam karakter.”  

Stap voor stap 

“Digitalisering is een medaille met twee kanten”, merkt Stefaan tot slot op. “Het helpt heel wat zaken oplossen, maar creëert tegelijkertijd nieuwe aandachts- en werkpunten. We blijven dus stap voor stap organiseren en digitaliseren, met voortschrijdend inzicht.” 

Inspiratiegids:
Samen digitaal

Op zoek naar andere voorbeelden uit voedingsbedrijven?

Samen digitaal - inspiratiegids

Experience-dag:
mensgericht digitaliseren

Kan jij tips en tricks gebruiken om te digitaliseren op een mensgerichte manier? Ervaar en leer hoe je de impact van (digitale) technologie op medewerkers kan evalueren en hoe technologie de (samen)werking in teams kan bevorderen.

digitaal organiseren

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.