1

Organisatieontwerp als hefboom om werkbaarheid te verbeteren

Ambitie is goed, wat realisme doet niemand kwaad. Als je haalbare doelen stelt, blijf je gemotiveerd en alert om ze effectief te behalen. Wat haalbaar is? De werkbaarheid in je organisatie verbeteren en gelijktijdig werken op de doeltreffendheid waarmee je je visie realiseert. Dat moet met een organisatiestructuur die in lijn is met je strategische speerpunten. Wissel van gedachten met ons.   

2

Organisatieontwerp is een proces van trial & error

Organisatie-ontwerp is een complexe uitdaging. Logisch, want geen enkel bedrijf is hetzelfde. Er bestaat geen ‘one size fits all’-structuur. Daarom is elk verandertraject maatwerk en gaat het gepaard met vallen en opstaan. Succesvolle innovaties zijn bijna altijd het gevolg van minder succesvolle probeersels. Trial & error betekent niet lukraak interventies uitproberen. De ambitie is om doelgericht stappen te zetten waarmee je de organisatie stap per stap kan verbeteren. Dat is geen kleine uitdaging. Laat maar komen, bel ons. 

3

Een integrale aanpak biedt het meeste kans op succes

We zijn ervan overtuigd dat een verandertraject het meeste kans op slagen heeft, wanneer een organisatie rond 2 dimensies werkt: structuur (organisatiegericht) & cultuur (mensgericht). Organisaties verbeteren doen we via een participatief proces waarbij management én medewerkers de handen in elkaar slaan. Zowel de culturele als de structurele bouwstenen van de organisatie worden opgebouwd en raken vervlochten. Dat vormgeven lukt met een goede begeleiding die de juiste handvatten of instrumenten aanreikt, waarmee je zelf verder kan. De basisprincipes van organisatieontwikkeling die wij hanteren vind je in ons organisatiecanvas.  

4

Onderzoek en praktijk kunnen niet zonder elkaar

Het Nieuwe Werken, autonome teams, gedeeld leiderschap: we pakken het niet licht op, en blijven graag weg van al wat wollig aanvoelt of ruikt naar quatsch. Om die reden kiezen we resoluut voor een evidence-based aanpak die een wetenschappelijke onderbouwing combineert met ruime praktijkervaring.

Ons onderzoek is noodzakelijk, om te blijven leren uit verandertrajecten en de slaagkans van toekomstige interventies te verhogen. Zo ontwikkelen we manieren om obstakels die structuurverbeteringen in de weg staan, te ruimen. We houden ook een vinger aan de pols bij organisaties via eigen begeleidingen en de begeleidingen die het breder netwerk opneemt. Idee voor een onderzoekstopic? Interesse in begeleiding? Meld het! 

5

Geen impact zonder community

Wij staan niet alleen voor onze opdracht. We bouwen aan een netwerk van mensen die in IAO geloven en dit mee in praktijk omzetten. Dat netwerk bestaat o.a. uit adviseurs, change managers, overheden, onderzoeksinstellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Via dit brede werkveld, waarbij we in verschillende sectoren actief zijn, trachten we zo groot mogelijke impact te realiseren.

Wij bieden een platform om onderling onderzoek, inzichten en (werk)instrumenten te delen zodat we blijven leren van elkaar en samen blijven bouwen aan betere organisaties en jobs. Join the club, word een Workitect.

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).