Test, test, test...

Werkmeter, onze werkbaarheidsbevraging, is natuurlijk niet op 1, 2, 3 ontstaan. Bij het ontwikkelen van tools werken we op een evidence-based manier. Dat wil zeggen dat we een tool ontwikkelen, vervolgens deze testen in het werkingsveld en er daarna verder aan sleutelen op basis van de data die we uit het werkingsveld verzamelden. Dit proces herhalen we tot we een volledig onderbouwde tool op de markt kunnen brengen. Maar eigenlijk stopt dit proces nooit, want we blijven steeds bijleren door de praktijkervaring. Daarom blijven we Werkmeter evalueren en verbeteren. 

Testing

De eerste versie

Bij de eerste bevraging werkten we voort op een traditie van onderzoek en meetinstrumenten door verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Sinds de jaren '80 hebben zij steeds verdere verbeteringen aangebracht in de meetbaarheid van jobinhoud en werkbaarheid. Aan de hand van die kennis lanceerden we een werknemersbevraging, Werkmeter 1.0

Deze versie hebben we in opeenvolgende iteraties zowel conceptueel als technisch voortdurend verbeterd.

database
evolutie

Versie 2.0

Werkmeter 2.0 werd getest door 230 werknemers in vier organisaties: twee binnen de industrie en twee binnen de dienstensector. Deze bevraging bevatte zes dimensies, waaronder: variatie in werkmethoden, onzekerheid over taken en doelen en interafhankelijkheid tussen taken en doelen.

Bij de eerste grote herziening zijn deze aanvullende dimensies geschrapt. Zo bleven drie dimensies voor functie-eisen en autonomie over: kennis, informatie en planning. Binnen deze dimensies behielden we ook het concept van interafhankelijkheid. 

Versie 2.1

We testten de tweede versie in het kader van het MANUWIN-project met 111 fabrieksarbeiders in twee organisaties (één met 44 machinewerkers en één met 67 handarbeiders en machinewerkers). Deze tweede versie vertoonde goede interne consistenties en betere resultaten. De kennis- en informatiedimensies van taakeisen en autonomie waren definitief, maar de planningsdimensie zat nog niet helemaal goed.

Na het bestuderen van de responsen en het bespreken van de resultaten met de deelnemende organisaties, concludeerden we dat de planningsdimensie in feite twee subdimensies vastlegde:

  • de dagelijkse uitvoering van de planning: planningsstoringen en het heen en weer verschuiven van taken;
  • planningsbeslissingen op langere termijn: prioritering en prognoses.

Deze twee subcategoriëen hebben we gescheiden en twee nieuwe schalen voor ontwikkeld, waarbij stellingen uit de vorige overkoepelende planningsschaal zijn overgenomen.

planning
Werkmeter finaal

Finale versie

De derde versie is getest met 1697 werknemers in de residentiële zorgsector binnen het project IAO binnen de woonzorgsector. Hoewel de eerste twee versies (voornamelijk) werden getest met medewerkers uit de diensten- en industriesector, vertoont deze derde versie uitstekende diagnostische en voorspellende eigenschappen.

Onze laatste metingen bestaan ​​uit schalen van twee stellingen voor elk van de vier dimensies van cognitieve eisen en autonomie, wat leidt tot 8 stellingen die cognitieve eisen meten en 8 stellingen die autonomie meten. Alle stellingen worden gescoord op een beoordelingsschaal van vijf punten, variërend van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord).

Om de stellingen zo beknopt en duidelijk mogelijk te maken, werkten we samen met taaladviseurs. Zo kunnen we Werkmeter in verschillende omgevingen en voor verschillende onderwijsniveaus gebruiken.

Werkmeter voor organisaties

Heb je interesse in Werkmeter maar zit je nog met een vraag? Laat het ons weten. Ook als je plannen hebt om de werknemerbevraging te organiseren, staan we voor je klaar. Samen gaan we na hoe het staat met het welzijn en de werkbaarheid op het werk. De afname, analyse en rapportering gebeurt door iemand uit het Workitects-netwerk. Verwacht je op het einde aan een duidelijke terugkoppeling met resultaten en een grondige analyse.

Krijg Werkmeter onder de knie

Voor adviseurs en HR-professionals hebben we een Werkmeter-opleiding klaar. We maken je vertrouwd met de theorie rond 'werkbaar werk' en de achterliggende concepten die je terugvindt in Werkmeter. Je krijgt inzicht in een Werkmeter-rapport, de learnings die je eruit haalt en de toepasbaarheid in organisaties. Tenslotte leer je ook zelf de resultaten interpreteren en we tonen hoe je deze concreet vertaalt in een organisatie of natraject. 

Werkbaarheid

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.