Kort geschetst

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw innovatieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

Tot juni 2021 introduceren we de principes van innovatief arbeid organiseren (IAO) bij zo'n twintigtal woonzorgcentra. We passen de theorie ook concreet toe in een verandertraject waarvoor we samenwerken met 10 adviseurs uit het Workitects-netwerk. Via onderzoek vergroten we onze kennis over de woonzorgsector: 

 • wat is de opdracht van organisaties in de ouderenzorg?
 • welke werkprocessen zien we, welke stemmen we best op elkaar af?
 • hoe staat het met de werkbaarheid in woonzorgcentra?
 • hoe organiseren we best (team)leiderschap en hoe stimuleren we dat? 
Woonzorgcentra

Onze rol binnen het innovatieproject

Begin 2019 lanceerde de Vlaamse overheid het project met de naam: ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Een hele mond vol.

Binnen dat project spelen wij enerzijds een coördinerende rol, anderzijds nemen we ook een onderzoeksluik op. Het is de bedoeling dat meer woonzorgcentra aan de slag gaan met de principes van innovatief arbeid organiseren (IAO) en dat we meer inzicht verwerven in de sector via onderzoek.

3 types woonzorgcentra

Het project is bedoeld voor alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra (incl. Brussels Gewest), ongeacht hun juridische structuur. De woonzorgcentra die deelnemen aan dit project, deelden we op in 3 groepen:

 • Verkenners
   Organisaties die interesse hebben in IAO, maar nog niet bereid zijn om al tot verandering en implementatie over te gaan.
   In januari 2020 start voor hen een gratis opleidingsreeks in 5 provincies. Inschrijven doe je hier
   
 • Starters
   Woonzorgcentra die effectief van start gaan met IAO.
   Samen met adviseurs ondersteunen we gedurende 2 jaar 20 woonzorgcentra in een veranderproces op vlak van IAO.
   
 • Gevorderden
   Woonzorgcentra die al ervaring hebben met IAO, maar nog met specifieke vraagstukken worstelen.
   Op 25 september startte een lerend netwerk met 12 organisaties die de komende 2 jaar samenkomen in collectieve sessies.

Betrokken partijen

Een stuurgroep volgt het project van dichtbij op. Voorzitter van deze stuurgroep is Frank Pot, de Nederlandse emeritus-hoogleraar. Verder bestaat de groep uit:

 • mensen van het Kabinet Minister Vandeurzen
 • het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Zorgnet-Icuro
 • VLOZO
 • VVSG en Diverscity
 • de vakbonden
 • VIVO
 • en enkele anderen

Voor verdere vragen of meer info stuur je een mailtje naar wzc@workitects.be.

Vlaanderen

 

 

Planning

 • Februari 2019: 4 provinciale infosessies
 • 25 maart 2019: deadline kandidaatstelling woonzorgcentra
 • 29 april 2019: bekendmaking selectie woonzorgcentra
 • Mei-juni 2019: opstart van de 5 provinciale lerende netwerken ‘Starters’ (residentiële tweedaagses)
 • 25 september 2019: opstart lerend netwerk ‘Gevorderden’
 • Januari 2020: opstart provinciale verkenningsrondes (opleidingsreeks van 3 sessies voor 'Verkenners')
 • Juli 2021: slotcongres en projecteinde

Dit project gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Overheid. 

Vlaanderen

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).