Kort geschetst

Binnen de Vlaamse woonzorgsector coördineren we een nieuw innovatieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

Woonzorgcentra

Onze rol binnen het innovatieproject

Begin 2019 lanceerde de Vlaamse overheid het project met de naam: ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Een hele mond vol.

Binnen dat project spelen wij enerzijds een coördinerende rol, anderzijds nemen we ook een onderzoeksluik op. Het is de bedoeling dat meer woonzorgcentra aan de slag gaan met de principes van innovatief arbeid organiseren (IAO) en dat we meer inzicht verwerven in de sector via onderzoek.

3 types woonzorgcentra

Het project is bedoeld voor alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra (incl. Brussels Gewest), ongeacht hun juridische structuur. De woonzorgcentra die deelnemen aan dit project, deelden we op in 3 groepen:

 • Verkenners
   Organisaties die interesse hebben in IAO, maar nog niet bereid zijn om al tot verandering en implementatie over te gaan.
   In januari startte een gratis opleidingssessie in 5 provincies. Deelnemers bezochten een woonzorgcentrum dat al aan de slag is met anders organiseren. De verkenners verwerven theoretische inzichten en komen te weten wat anders organiseren in de praktijk betekent.

 

 • Starters
   Woonzorgcentra die effectief van start gaan met IAO.
   Samen met adviseurs ondersteunen we gedurende 2 jaar 20 woonzorgcentra in een veranderproces op vlak van IAO.
  Zo startten we in mei 2019 met 5 'lerende netwerken'. Diezelfde maand namen we een werkbaarheidsbevraging ('Werkmeter') af bij elk woonzorgcentrum. Elk woonzorgcentrum kreeg daarna een individueel rapport om met de eigen resultaten, en gesterkt door een adviseur, aan de slag te gaan.

Tot juni 2021 introduceren we bij deze 'starters' de principes van innovatief arbeid organiseren (IAO). We passen de theorie ook concreet toe in een verandertraject waarvoor we samenwerken met 10 adviseurs uit het Workitects-netwerk. Via onderzoek vergroten we onze kennis over de woonzorgsector: 

 • wat is de opdracht van organisaties in de ouderenzorg?
 • welke werkprocessen zien we, welke stemmen we best op elkaar af?
 • hoe staat het met de werkbaarheid in woonzorgcentra?
 • hoe organiseren we best (team)leiderschap en hoe stimuleren we dat? 

 

 • Gevorderden
   Woonzorgcentra die al ervaring hebben met IAO, maar nog met specifieke vraagstukken worstelen.
   Op 25 september startte een lerend netwerk met 12 organisaties die de komende 2 jaar samenkomen in collectieve sessies. Tot nu toe organiseerden we al 3 groepssessies. Adviseurs uit het Workitects-netwerk staan ook deze 'gevorderden' bij in hun verandering.
Infographic IAO in de zorg
Deelnemers WZC-project

Betrokken partijen

Een stuurgroep volgt het project van dichtbij op. Voorzitter van deze stuurgroep is Frank Pot, de Nederlandse emeritus-hoogleraar. Verder bestaat de groep uit:

 • mensen van het Kabinet Minister Beke
 • het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Zorgnet-Icuro
 • VLOZO
 • VVSG en Diverscity
 • de vakbonden
 • VIVO
 • en enkele anderen

Voor verdere vragen of meer info stuur je een mailtje naar wzc@workitects.be.

Vlaanderen

Werkbaarheidsonderzoek

We onderzochten de werkbaarheid in Vlaamse woonzorgcentra. Het onderzoek duidt aan wat medewerkers uit die woonzorgcentra als 'werkbaar werk' ervaren. Het toont ook of er verschillen tussen zorgfuncties en ondersteunende functies zijn en hoe je de werkbaarheid concreet kan verhogen.

Planning

 • De kennismakingssessies (voor ‘verkenners’) en de collectieve sessies (voor zowel 'starters' als 'gevorderden') stelden we uit naar het najaar, o.w.v. de coronacrisis. Gelukkig betekent uitstel geen afstel in dit project!
 • Juli 2021: slotcongres en projecteinde

Dit project gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Overheid. 

Vlaanderen

Magazine

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).