Kort geschetst

Binnen de Vlaamse woonzorgsector coördineerden we de voorbije jaren een innovatieproject.
De doelstelling? Betere kwaliteit van leven, wonen en zorg voor bewoners en zinvol en werkbaar werk voor medewerkers, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streefden naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

Woonzorgcentra anders bekeken

Begin 2019 lanceerde de Vlaamse overheid het project: ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’.

Als een van de uitvoerende partners, wil Workitects woonzorgcentra ondersteunen bij het anders organiseren van het werk. Door in te zetten op een vernieuwende organisatiestructuur, wilden we een betere kwaliteit van leven, wonen en zorg voor bewoners en zinvol en werkbaar werk voor medewerkers creëren. Gedurende twee jaar werd er getest en geleerd, totdat het tijd was om de inzichten ook te delen met woonzorgcentra buiten het project. 

Slotevent

Op 22 februari 2022 organiseerden we het slotevent 'Met zorg organiseren'. Tijdens dit slotevent werden onder andere praktijkvoorbeelden en verworven inzichten gedeeld.

 

 

WZC

Ondersteuningsaanbod WZC

Alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest), ongeacht hun juridische structuur, konden aan het project deelnemen. Afhankelijk van hun ondersteuningsnood werden de woonzorgcentra in 3 groepen opgedeeld: verkenners, starters en gevorderden.

 

wzc

Verkenners

 Organisaties die interesse hadden in IAO en zich hierin wilden verdiepen.
 
In 2020 startten we met verkennersrondes in 5 provincies. Elke verkennersronde bestond uit 3 sessies. Tijdens deze sessies werden verworven inzichten en goede praktijkvoorbeelden gedeeld. Bij de start van het project werden deze sessies georganiseerd in een woonzorgcentrum dat al aan de slag was met anders organiseren. Later schakelden we omwille van corona-maatregelen over op digitale sessies. In 2021 werden zo 4 verkennersrondes georganiseerd.

Starters

 Woonzorgcentra die effectief van start gingen om het werk op een andere manier te organiseren.

Samen met adviseurs ondersteunden we 20 woonzorgcentra in een veranderproces op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie.
Zo startten we in mei 2019 met 5 'lerende netwerken'. Diezelfde maand namen we onze werkbaarheidsbevraging Werkmeter af bij elk woonzorgcentrum. Elk woonzorgcentrum kreeg daarna een individueel rapport om met de eigen resultaten, en gesterkt door een adviseur, aan de slag te gaan. Op het einde van het project gebeurde een tweede werkbaarheidsmeting.

Gevorderden

 Woonzorgcentra die al stappen gezet hadden om het werk anders te organiseren, maar nog met specifieke vraagstukken worstelen.

​​​​Op 25 september startte een lerend netwerk met 12 organisaties die de voorbije jaren samenkwamen in collectieve sessies. Adviseurs uit het Workitects-netwerk stonden deze 'gevorderden' bij in hun verandering.

Onderzoek

Via onderzoek vergrootten we onze kennis over de woonzorgsector. Meer concreet onderzochten we volgende vragen:

Wat kan IAO betekenen voor woonzorgcentra?

Woonzorgcentra zijn de voorbije decennia professioneler geworden, maar kampen nog steeds met de valkuil dat de organisatie het doel op zich wordt. Zowel zorgmedewerkers als bewoners worstelen hiermee. Hoe kunnen we dit oplossen?

Hoe staat het met de werkbaarheid in Vlaamse woonzorgcentra?

We onderzochten de werkbaarheid in Vlaamse woonzorgcentra. Het onderzoek duidt aan wat medewerkers uit die woonzorgcentra als 'werkbaar werk' ervaren. Het toont ook of er verschillen tussen zorgfuncties en ondersteunende functies zijn en hoe je de werkbaarheid concreet kan verhogen. De resultaten lees je in ons werkbaarheidsrapport.

 

 

 

Leiderschap in woonzorgcentra met autonome teamwerking

Hoe krijgt leiderschap in autonome teams vorm: hoe worden ze geleid, hoe participeren ze in het beleid van hun organisatie en hoe worden teams en hun leiders gesteund en ontwikkeld? We verkenden deze vragen in de literatuur en in de praktijk van vier woonzorgcentra. De resultaten lees je in onze inspiratienota.

Deelnemers WZC-project

Betrokken partijen

We werkten in dit project samen met adviseurs uit onze Workitects-community:

Dit project gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Overheid. 

Vlaanderen is zorg

 

Een stuurgroep volgt het project van dichtbij op. Voorzitter van deze stuurgroep is Frank Pot, de Nederlandse emeritus-hoogleraar. Verder bestaat de groep uit:

  • mensen van het Kabinet Minister Beke
  • het Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Zorgnet-Icuro
  • VLOZO
  • VVSG en Diverscity
  • de vakbonden
  • VIVO
  • en enkele anderen

 

Vragen over dit project?

Sabine Van Houdt

Sabine Van Houdt

Lopende innovatieprojecten

ESF

In dit project ontwikkelen en testen we een aantal ervaringsgerichte opleidingsmodules rond innovatieve arbeidsorganisatie, gedeeld leiderschap, teamwerking en ondersteunende digitale technologieën. Dit doen we in samenwerking met de sectorpartners Alimento, Cobot, Co-Valent, Grafoc, Woodwize en PaperPackSkills.

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

In dit project focussen we op bedrijven in de agrovoedingsketen die digitale data beter willen inzetten door ze te delen met ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar het organisatorisch luik en de impact op werkbaarheid is nog onderbelicht. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

x

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.