Context waarin we werken

Veel industriële bedrijven zien hun businessmodel verschuiven. Die verschuivingen leiden tot meer complexiteit. Dat uit zich in meer variatie in produceren, snellere vernieuwingen in het productengamma, meer customization, kleinere series, kortere doorlooptijden, lot-size-one aan een zo laag mogelijke kost enzovoort. 

Als gevolg moet het organisatiemodel ook veranderen. Sneller intern schakelen, klantgerichter coördineren, kortere communicatielijnen in teams, een goeie verhouding tussen het management en operationele teams: graag! Nu? En hoe? Het management staat vaker voor een belangrijke uitdaging: hoe (her)ontwerp je een organisatie zodat je die grotere complexiteit en snelheid aankan? Een goede aanpak voor organisatieontwikkeling is dan essentieel. Bouwen en schaven aan de organisatiestructuur een noodzaak. 

Onze opdracht in de industrie

Onze aanpak van organisatieontwerp in de industrie is inhoudelijk complementair met andere benaderingen zoals ‘quick response manufacturing’ of lean management. Wij geloven dat onze methodologie meer aangrijpingspunten biedt voor het opzetten van een wendbare organisatiestructuur. Ze is gebaseerd op de rijke wetenschappelijke traditie van de sociotechniek en we verfijnen onze werkwijze steeds via onderzoeksprojecten. Ook wij blijven dus constant schaven.

Industrie
Schaven

Onderzoeksprojecten in de industrie

  • Het VITIO-project (‘Vlaamse Industriële Toekomst door Innovatief Organiseren’): tussen 2013 en 2018 volgden we in dit onderzoeksproject zo'n dertigtal industriële bedrijven op in hun verandertraject. We ondervonden wat essentieel is om verandertrajecten te laten slagen. Het organisatiecanvas is daarvan het resultaat.
     
  • Het Manuwin-project (Manufacturing Workplace Innovation):
    sinds 2018 lanceerden we een programma in samenwerking met Flanders Make en professor Dieter Claeys (docent UGent, Operations Management voor studenten burgerlijk ingenieur). Dit onderzoeksproject gaat dieper in op de procesmatige kant van het herontwerpen. We ontwikkelen praktijkgerichte methodes om continu te werken aan de organisatiestructuur. Werkmeter, één van onze werkinstrumenten waarmee je haarfijn de werkpunten van een organisatie kan aanduiden, werd dankzij dit project ontwikkeld. 

Magazine

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).