Context waarin we werken

Veel industriële bedrijven zien hun businessmodel verschuiven. Die verschuivingen leiden tot meer complexiteit. Dat uit zich in meer variatie in produceren, snellere vernieuwingen in het productengamma, meer customization, kleinere series, kortere doorlooptijden, lot-size-one aan een zo laag mogelijke kost enzovoort. 

Als gevolg moet het organisatiemodel ook veranderen. Sneller intern schakelen, klantgerichter coördineren, kortere communicatielijnen in teams, een goeie verhouding tussen het management en operationele teams: graag! Nu? En hoe? Het management staat vaker voor een belangrijke uitdaging: hoe (her)ontwerp je een organisatie zodat je die grotere complexiteit en snelheid aankan? Een goede aanpak voor organisatieontwikkeling is dan essentieel. Bouwen en schaven aan de organisatiestructuur een noodzaak. 

Onze opdracht in de industrie

Onze aanpak van organisatieontwerp in de industrie is inhoudelijk complementair met andere benaderingen zoals ‘quick response manufacturing’ of lean management. Wij geloven dat onze methodologie meer aangrijpingspunten biedt voor het opzetten van een wendbare organisatiestructuur. Ze is gebaseerd op de rijke wetenschappelijke traditie van de sociotechniek en we verfijnen onze werkwijze steeds via onderzoeksprojecten. Ook wij blijven dus constant schaven.

Industrie
Schaven

Onderzoeksprojecten in de industrie

  • Het VITIO-project (‘Vlaamse Industriële Toekomst door Innovatief Organiseren’): tussen 2013 en 2018 volgden we in dit onderzoeksproject zo'n dertigtal industriële bedrijven op in hun verandertraject. We ondervonden wat essentieel is om verandertrajecten te laten slagen. Het organisatiecanvas is daarvan het resultaat.
     
  • Het Manuwin-project (Manufacturing Workplace Innovation):
    sinds 2018 lanceerden we een programma in samenwerking met Flanders Make en professor Dieter Claeys (docent UGent, Operations Management voor studenten burgerlijk ingenieur). Dit onderzoeksproject gaat dieper in op de procesmatige kant van het herontwerpen. We ontwikkelen praktijkgerichte methodes om continu te werken aan de organisatiestructuur. Werkmeter, één van onze werkinstrumenten waarmee je haarfijn de werkpunten van een organisatie kan aanduiden, werd dankzij dit project ontwikkeld. 

Nieuwe projecten


  • In 2020 start het project QRM 4.0. Het doel van dit project is doorlooptijden verkorten. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 zal KMO's ondersteunen bij hun snelle reactietraject door hen in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen door middel van coaching, opleiding en het delen van expertise en best practices.
     
  • Binnen de voedingsindustrie start in 2020 het nieuwe project Operator 4.0. In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op operatoren. Deze impact willen we met Operator 4.0 demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 
Operator 4.0

Magazine

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).