Opleidingen & inspiratiesessies

Wij hebben een aanbod waar adviseurs hun gading vinden om op de hoogte te blijven van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschap. Maar ook voor organisaties zijn we graag een inspiratiebron en klankbord om een frisse blik te ontwikkelen op organisatieontwerp.  

Kennismaking en inspiratie

Voedingsindustrie
Beginner

Innovatielab: IAO in de voeding

Flanders’ FOOD en Alimento sloegen samen met ons de handen in elkaar. Het resultaat? Een laagdrempelige opleidingvoor voedingsbedrijven in Vlaanderen. Je kijkt er naar de interne werking van je bedrijf en we zetten je op weg naar een efficiëntere, flexibele organisatie mét betrokken medewerkers.  

Werkbaar werk
Webinar

Gratis webinar: Eerste hulp bij werkbaar werk

Werkbaar werk is een doel dat vele organisaties willen bereiken, maar wat houdt dat juist in? Tijdens deze webinar toont Seth Maenen aan hoe werkbaar werk vooral een kwestie van organisatie is. 

verken IAO
Webinar

Gratis webinar: Verken innovatieve arbeidsorganisatie

Ben je geïnteresseerd in innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), maar weet je niet goed wat het juist is of wat het voor jouw organisatie kan betekenen? In deze gratis webinar verkennen we met jou de wereld van innovatieve arbeidsorganisatie. We vertrekken vanuit verschillende probleemstellingen en reiken aan waarom IAO de juiste oplossing kan zijn. 

Webinarreeks
Webinar

Webinarreeks: Een integrale kijk op organisatieontwerp

Structuurkeuzes zijn bepalend voor de werkbaarheid van je organisatie, maar er is méér nodig dan dat. Workitects benadert het innovatief organisatieontwerp breder aan de hand van het organisatiecanvas. Tijdens deze webinarreeks leer je elke bouwsteen kennen, maar ook hoe ze verbonden zijn en hoe ze op elkaar inwerken.

woonzorgcentra
Beginner

Verkenningsronde woonzorgcentra

Wil je meer weten over innovatieve arbeidsorganisatie of nagaan of dat iets is voor jouw woonzorgcentrum? In 2020 organiseren we per provincie een gratis verkenningsronde voor woonzorgcentra in het kader van het IAO-project.

Basisopleidingen

Autonomie
Webinar

Webinar: Autonomie, de heilige graal?

Autonomie, zelfsturende teams, zelfsturing,... In de afgelopen jaren werden deze termen naar voren geschoven als de oplossing voor problemen op de werkvloer. Seth Maenen bespreekt tijdens deze webinar de geschiedenis van de autonomie en tast de grenzen af van deze heilige graal.

Gedeeld leiderschap
Webinar

Webinar: Leiderschap in verandering

De veranderende context vraagt om een andere invulling van leiderschap. Tijdens deze webinar gaat leiderschapsexperte Karen Wouters dieper in op hoe het leiderschapsdenken geëvolueerd is over de tijd heen, maar ook de valkuilen bij het evolueren naar gedeeld leiderschap. Wat wordt de nieuwe rol van de leiders in of van verandering? Hoe zorg je ervoor dat de leidinggevenden hun plek vinden?

Nieuwe ideeën over organisatie-ontwerp
Beginner

Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie

De laatste jaren is er nergens meer over geschreven en gedebatteerd dan over ‘het Nieuwe Werken’ en ‘The Future of Work’. Begrippen waar duchtig mee gegoocheld wordt. Wij laten de hype links liggen en geven concreet invulling aan dat ‘anders organiseren’. In deze opleiding (i.s.m. Antwerp Management School) gaat het om organisatiestructuur, cultuur en leiderschap.

School
Beginner

Atelier: onderwijs Slim en Warm organiseren

Een opleiding voor onderwijsinstellingen met de ambitie om hun schoolorganisatie te verbeteren. Dit atelier vormt de basis van een modulair leertraject, en spitst toe op de principes van innovatief organisatieontwerp in het onderwijs. Je maakt kennis met ‘anders organiseren’ en je ervaart wat de impact is op schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, kortom: iedereen die betrokken is bij de school.

trap
Gevorderde

Lab: coach Slim en Warm organiseren binnen onderwijs

Dit is de tweede module van ons opleidingstraject binnen het onderwijs. Nadat je de basis van 'slim en warm organiseren' onder knie hebt, ben je klaar voor het échte werk: een verandertraject begeleiden en implementeren. Samen met de andere cursisten ga je aan de slag met een eigen case. 

Gespecialiseerde opleidingen

Werkmeter
Gevorderde

Train-the-trainer: Werkmeter

Betrokken medewerkers zijn, meestal, blije medewerkers en essentieel voor een performante organisatie. Daarom is het zo belangrijk om te peilen naar hoe mensen hun werk beleven en verbanden te leggen met de organisatiestructuur. In deze training leer je 'Werkmeter' kennen en gebruiken. Het is een medewerkersbevraging die het welzijn op de werkvloer meet. Met de tool spoor je duurzame verbeteringen op het vlak van werkbaarheid op.

Zelfsturing
Gevorderde

Vervolgtraject: gedeeld leiderschap

Een organisatie in evolutie naar autonome teamwerking heeft nood aan ondersteuning. En in het bijzonder de leidinggevenden van die organisatie. Hun rol en takenpakket verandert, terwijl zij net cruciaal zijn om medewerkers te omkaderen in hun ontwikkeling naar autonome teams. In dit traject, een samenwerking met Agoria, zoomen we in op transformatie in leiderschap en definiëren we de nieuwe rollen en normen voor leiders in verandering.

Leiderschap
Expert

Train-the-trainer: leiderschapsinterventies

Sta als consultant je klanten bij, door hen te begeleiden naar het nieuwe leidinggeven. Want leiderschap is niet evident in een organisatie met een gewijzigde structuur, minder hiërarchie en meer autonomie op teamniveau. In deze opleiding ontdek je 4 'leiderschaps- interventies' waarmee je leidinggevenden en management- teams kan coachen.

Superman
Beginner

Toolopleiding: Werkblokken

Een stroomsgewijze organisatie is performanter dan het wijdverspreide functionele model. Werkblokken toont dat op een speelse, laagdrempelige manier aan. Als adviseur kan je je inschrijven om dit simulatiespel te faciliteren bij klanten en hen te overtuigen op een andere manier naar organisatieontwerp te kijken.

Teamborden
Beginner

Tool: teambord in onderwijs

Een betere samenwerking tussen directie en teams van leerkrachten? Dat kan! Wij springen daar zeer praktische mee om, aan de hand van een tool: het teambord. Het bord zorgt voor een interactieve en transparante setting. Het stimuleert dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Het moedigt ook teamleden aan om uitdagingen op te nemen binnen het team. In deze opleiding leer je zo'n teambord opstellen.

Magazine

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

OPINIE - De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).