Opleidingen & inspiratiesessies

Wij hebben een aanbod waar adviseurs hun gading vinden om op de hoogte te blijven van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschap. Maar ook voor organisaties zijn we graag een inspiratiebron en klankbord om een frisse blik te ontwikkelen op organisatieontwerp.  

Kennismaking en inspiratie

woonzorgcentra
Beginner

Verkenningsronde woonzorgcentra

Wil je meer weten over innovatieve arbeidsorganisatie of nagaan of dat iets is voor jouw woonzorgcentrum? In 2020 organiseren we per provincie een gratis verkenningsronde voor woonzorgcentra in het kader van het IAO-project.

Begeleiding workitects
Beginner

Bootcamp: betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid

Samen met Agoria bieden we een programma aan dat je aan het denken zet over innovatieve organisatieontwikkeling. Aangepast aan de markt, de snel veranderende omgeving en wisselende klantvragen. Met duidelijke ideeën rond technische ingrepen en structurele keuzes om silo’s te doorbreken, performantie, productieverbeteringen en maatwerk. Ook de 'culturele dimensie' komt aan bod: hoe stimuleer je betrokkenheid en eigenaarschap. Je beëindigt dit programma met een flinke dosis inspiratie én een actieplan onder de arm.

begin
Beginner

Proeven van innovatief organisatieontwerp

Ben je getriggerd om na te denken over organisatieontwerp? Voel je aan dat het anders kan qua interne organisatie, efficiëntie, of teamwerking? Misschien ben je op zoek hoe je nog beter het potentieel van mensen kan ontwikkelen. Dan start je best bij het begin: een kennismaking met Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO). 

Bouwen aan
Beginner

Inspiratiesessie Innovatief organisatieontwerp

Anderen overtuigen over het belang van een duurzame organisatiestructuur, dat kunnen we. Geloof je zelf in innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) en wil je er anderen kennis mee laten maken? Of ben je gedreven om de interne organisatie van een bedrijf aan te pakken maar kan je ondersteuning gebruiken om je verhaal over te brengen? Dan is onze inspiratiesessie IAO het overwegen waard.

Voedingsindustrie
Beginner

Innovatielab: IAO in de voeding

Flanders’ FOOD en Alimento sloegen samen met ons de handen in elkaar. Het resultaat? Een laagdrempelige opleidingvoor voedingsbedrijven in Vlaanderen. Je kijkt er naar de interne werking van je bedrijf en we zetten je op weg naar een efficiëntere, flexibele organisatie mét betrokken medewerkers.  

Basisopleidingen

Nieuwe ideeën over organisatie-ontwerp
Beginner

Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie

De laatste jaren is er nergens meer over geschreven en gedebatteerd dan over ‘het Nieuwe Werken’ en ‘The Future of Work’. Begrippen waar duchtig mee gegoocheld wordt. Wij laten de hype links liggen en geven concreet invulling aan dat ‘anders organiseren’. In deze opleiding (i.s.m. Antwerp Management School) gaat het om organisatiestructuur, cultuur en leiderschap.

School
Beginner

Atelier: onderwijs Slim en Warm organiseren

Een opleiding voor onderwijsinstellingen met de ambitie om hun schoolorganisatie te verbeteren. Dit atelier vormt de basis van een modulair leertraject, en spitst toe op de principes van innovatief organisatieontwerp in het onderwijs. Je maakt kennis met ‘anders organiseren’ en je ervaart wat de impact is op schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, kortom: iedereen die betrokken is bij de school.

trap
Gevorderde

Lab: coach Slim en Warm organiseren binnen onderwijs

Dit is de tweede module van ons opleidingstraject binnen het onderwijs. Nadat je de basis van 'slim en warm organiseren' onder knie hebt, ben je klaar voor het échte werk: een verandertraject begeleiden en implementeren. Samen met de andere cursisten ga je aan de slag met een eigen case. 

Begin
Gevorderde

Intervisie: school in verandering

Als je met een herontwerp bezig bent, heb je nood om van gedachten te wisselen met peers. Het geeft je comfort wanneer je ook nog eens kan terugvallen op adviseurs. Daarom bestaat onze derde opleidingsmodule onder de vorm van 'intervisiemomenten'. 

Gespecialiseerde opleidingen

Werkmeter
Gevorderde

Train-the-trainer: Werkmeter

Betrokken medewerkers zijn, meestal, blije medewerkers en essentieel voor een performante organisatie. Daarom is het zo belangrijk om te peilen naar hoe mensen hun werk beleven en verbanden te leggen met de organisatiestructuur. In deze training leer je 'Werkmeter' kennen en gebruiken. Het is een medewerkersbevraging die het welzijn op de werkvloer meet. Met de tool spoor je duurzame verbeteringen op het vlak van werkbaarheid op.

Zelfsturing
Gevorderde

Vervolgtraject: gedeeld leiderschap

Een organisatie in evolutie naar autonome teamwerking heeft nood aan ondersteuning. En in het bijzonder de leidinggevenden van die organisatie. Hun rol en takenpakket verandert, terwijl zij net cruciaal zijn om medewerkers te omkaderen in hun ontwikkeling naar autonome teams. In dit traject, een samenwerking met Agoria, zoomen we in op transformatie in leiderschap en definiëren we de nieuwe rollen en normen voor leiders in verandering.

Leiderschap
Expert

Train-the-trainer: leiderschapsinterventies

Sta als consultant je klanten bij, door hen te begeleiden naar het nieuwe leidinggeven. Want leiderschap is niet evident in een organisatie met een gewijzigde structuur, minder hiërarchie en meer autonomie op teamniveau. In deze opleiding ontdek je 4 'leiderschaps- interventies' waarmee je leidinggevenden en management- teams kan coachen.

Superman
Beginner

Toolopleiding: Werkblokken

Een stroomsgewijze organisatie is performanter dan het wijdverspreide functionele model. Werkblokken toont dat op een speelse, laagdrempelige manier aan. Als adviseur kan je je inschrijven om dit simulatiespel te faciliteren bij klanten en hen te overtuigen op een andere manier naar organisatieontwerp te kijken.

Teamborden
Beginner

Tool: teambord in onderwijs

Een betere samenwerking tussen directie en teams van leerkrachten? Dat kan! Wij springen daar zeer praktische mee om, aan de hand van een tool: het teambord. Het bord zorgt voor een interactieve en transparante setting. Het stimuleert dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Het moedigt ook teamleden aan om uitdagingen op te nemen binnen het team. In deze opleiding leer je zo'n teambord opstellen.

Magazine

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).