Digitalisering maakt jobs duurzaam 

Vetex is toonaangevend expert in het coaten en lamineren van textiel. Hun hoog technisch productaanbod gaat van waterdichte en wasbestendige tapes voor bijvoorbeeld wandelschoenen en werkkledij, tot herbruikbare laminaten die geen bloed of bacteriën doorlaten voor medische toepassingen. Elke dag streeft een ‘familie van tachtig’ naar excellentie. In product, klantgerichtheid en duurzaamheid.   

Wil je als bedrijf blijven innoveren en topproducten leveren, dan is digitaliseren een must. HR Manager Julie Willemijns: “Ons productieproces omvat nog heel wat manuele, repetitieve arbeid. We zijn bij Vetex dan ook steeds op zoek om dat werk zo werkbaar en efficiënt mogelijk te maken.” Haar collega Jo Cinjaer (Maintenance & Engineering Manager) treedt Julie bij: “We willen dat onze medewerkers zo trots mogelijk zijn op hun werk en op wat ze maken.” 

Meer dan technologie alleen 

Met het oog hierop wil Vetex zijn mensen ook breder inzetbaar maken en via digitalisering beter ondersteunen. “En dat is niet hetzelfde als automatiseren waarbij jobs verdwijnen”, benadrukt Julie. “Het innovatielab van Workitects deed me beseffen dat digitaliseren niet enkel een technisch verhaal is”, geeft opleidings- en leancoördinator Renzo Callebert toe. “En dat je alleen maar datagedreven kan werken als je organisatiestructuur dat toelaat.”  

Vetex - anders organiseren

Stap voor stap iedereen op weg 

“Een innovatieve arbeidsorganisatie met stroomsgewijze aanpak, autonome teams en minder hiërarchie om samenwerking te stimuleren, sprak ons meteen aan”, zegt Renzo. “Met de juiste input van Workitects viel de puzzel in elkaar: we gaan voor een productgeoriënteerde flow.” De visie is helder, maar hoe ze daar geraken, stippelen ze gaandeweg en samen met het personeel uit. “We houden nu werkgroepen om de werknemers bij dit proces te betrekken”, verduidelijkt Julie. “De reacties zijn positief. Het enthousiasme, de motivatie en veerkracht groot. Mensen zijn blij dat de moeilijkheden waar ze dagelijks tegenaan botsen worden benoemd. Dat we er samen onze schouders onder zetten.” 

Autonome teams met teamcoaches 

“Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk”, lacht Jo. “Dat is het principe dat hier moet heersen.” “Deed je vroeger iets in tien handelingen en zijn er nu maar drie nodig, dan is dat winst op het vlak van efficiëntie, veiligheid, ergonomie”, benadrukt Renzo. “Er komt tijd vrij voor andere zaken. Je creëert meer waarde, waardoor het werk meer voldoening geeft.” “Onze droom is om te evolueren naar autonome teams”, vult Julie aan. “Voor leidinggevenden betekent dat loslaten. Zij moeten minder gaan sturen en bepalen, en meer gaan coachen. Daar is het principe: Maak jezelf misbaar.” 

Vetex - anders organiseren

Empower your people 

“Om anders te gaan werken, is de omkadering erg belangrijk”, weet Jo. “Cobot gaf ons de zaadjes voor een nieuwe organisatie en Workitects hielp ons om ze te zaaien, te bemesten en te begieten. Nu komt er een eerste oogst. We zitten bijvoorbeeld meer bij elkaar. Een probleem is het probleem van iedereen.” Ook de vloer voelt dat er wat broeit. “Er wordt meer gecommuniceerd,” beaamt polyvalent operator Heidi Noyez. “We hebben inspraak en kunnen iedereen aanspreken. Trapjes zijn weg, deuren staan open. Ook zie je minder vingergewijs onder collega’s. De sfeer is beter. Ik kom nu echt gráág werken … Of toch meestal”, grapt ze. 

Vetex start pilootproject innovatieve arbeidsorganisatie

Specialist in technisch textiel Vetex startte een pilootproject rond innovatieve arbeidsorganisatie in zijn mengkeuken. Daar worden de coatingpasta’s bereid. Een complex proces, waarbij het belangrijk is dat alles op een uniforme manier gebeurt.

“Om de kwaliteit nog te verbeteren, stelden we een taskforce samen”, zegt opleidings- en leancoördinator Renzo Callebert. “Deze is divers samengesteld en creëert nu een vast kader van recepten, werkwijzen, planning, KPI’s …” Hierdoor krijg je lean processen en duidelijke instructies waardoor nieuwkomers de job snel kunnen aanleren.

Het bedrijf trekt een kader – ‘de muren’ – op waarbinnen het personeel de nodige autonomie krijgt. Door te luisteren naar de mensen en initiatief aan te moedigen opent er een venster tot mooie resultaten.

Experience-dag:
mensgericht digitaliseren

Kan jij tips en tricks gebruiken om te digitaliseren op een mensgerichte manier? Ervaar en leer hoe je de impact van (digitale) technologie op medewerkers kan evalueren en hoe technologie de (samen)werking in teams kan bevorderen.

digitaal organiseren

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.