KMO-portefeuille

Met de KMO-portefeuille kan je subsidies aanvragen bij de Vlaamse Overheid voor initiatieven rond opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning.

Workitects is erkend voor de pijler opleiding. Ons erkenningsnummer is DV.0109373.

online aanvragen

Wat wordt er juist uitbetaald?

Een kleine onderneming geniet 30% steun, een middelgrote onderneming 20%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7500 euro steun.

BTW wordt altijd rechtstreeks aan Workitects betaald.

Hoe vraag je deze subsidie aan?

De aanvraag voor de KMO-portefeuille verloopt volledig online.

  • Enkel voor vrije beroepen en KMO's.
  • Registreer je onderneming met je e-ID (elektronische identiteitskaart) of een federaal token.
  • Ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding moet een volledige subsidieaanvraag zijn ingediend.

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profit sector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen.

Met onze werknemersbevraging Werkmeter kan je de werkbaarheidsgraad van jouw organisatie in kaart brengen.

Vraag aan jouw adviseur voor meer informatie! 

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).