Context waarin we werken

Organisaties van vandaag worden uitgedaagd om voortdurend nieuwe of betere diensten en producten te ontwikkelen. Ook een goede prijs-kwaliteitverhouding is een vereiste. En misschien zijn flexibel en duurzaam werken al een voorwaarde? Daarnaast zorgt een toenemende krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat organisaties moéten na te denken over hun aantrekkelijkheid als werkgever. Kortom: als organisatie moet je niet alleen wendbaar zijn, maar ook betrokkenheid bij je werknemers creëren door het aanbieden van aantrekkelijkere banen.

Dat geldt ook voor de dienstensector. En die is heel breed. Dat gaat van banken, steden en gemeenten, overheidsdiensten, organisaties met kennisintensieve projectomgevingen zoals ingenieurbureaus en IT-bedrijven tot wetenschappelijke instellingen, callcenters, dienstenchequebedrijven, sociale werkplaatsen, bouwbedrijven enzovoort. 

De vraag is hoe je in elk van deze diverse dienstenbedrijven zorgt voor duurzame inzetbaarheid en langere loopbanen. Er bestaat niet zomaar 1 oplossing die je overal kan toepassen. Dat kán ook niet, alle bovenstaande dienstenbedrijven oefenen heel uiteenlopende activiteiten uit. Het vraagt om een multidisciplinaire aanpak, onder andere vanuit HR en de preventiediensten (denk maar aan ergonomie). Maar dat is niet voldoende.

Bedrijven moeten ook durven nadenken over hoe het werk is georganiseerd en de jobs zijn samengesteld. Innovatief organisatieontwerp leidt niet niet alleen tot werkbare jobs, maar ook tot goed werkende, gestroomlijnde organisaties die een hogere performantie neerzetten. Een geslaagd herontwerp is een win-win-situatie, zowel voor de medewerkers (gemotiveerd!) als voor de organisaties (slagkrachtig!).

Dienstensector

Magazine

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).