Context waarin we werken

Organisaties van vandaag worden uitgedaagd om voortdurend nieuwe of betere diensten en producten te ontwikkelen. Ook een goede prijs-kwaliteitverhouding is een vereiste. En misschien zijn flexibel en duurzaam werken al een voorwaarde? Daarnaast zorgt een toenemende krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat organisaties moéten na te denken over hun aantrekkelijkheid als werkgever. Kortom: als organisatie moet je niet alleen wendbaar zijn, maar ook betrokkenheid bij je werknemers creëren door het aanbieden van aantrekkelijkere banen.

Dat geldt ook voor de dienstensector. En die is heel breed. Dat gaat van banken, steden en gemeenten, overheidsdiensten, organisaties met kennisintensieve projectomgevingen zoals ingenieurbureaus en IT-bedrijven tot wetenschappelijke instellingen, callcenters, dienstenchequebedrijven, sociale werkplaatsen, bouwbedrijven enzovoort. 

De vraag is hoe je in elk van deze diverse dienstenbedrijven zorgt voor duurzame inzetbaarheid en langere loopbanen. Er bestaat niet zomaar 1 oplossing die je overal kan toepassen. Dat kán ook niet, alle bovenstaande dienstenbedrijven oefenen heel uiteenlopende activiteiten uit. Het vraagt om een multidisciplinaire aanpak, onder andere vanuit HR en de preventiediensten (denk maar aan ergonomie). Maar dat is niet voldoende.

Bedrijven moeten ook durven nadenken over hoe het werk is georganiseerd en de jobs zijn samengesteld. Innovatief organisatieontwerp leidt niet niet alleen tot werkbare jobs, maar ook tot goed werkende, gestroomlijnde organisaties die een hogere performantie neerzetten. Een geslaagd herontwerp is een win-win-situatie, zowel voor de medewerkers (gemotiveerd!) als voor de organisaties (slagkrachtig!).

Dienstensector

Magazine

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).