Beatrijs Keereman

Freelance consultant - Bejo Consulting

Ik werk als project/change manager rond verandering in structuur, processen, systemen, rollen, cultuur, … Ik sta voor een pragmatische aanpak met aandacht voor het opbouwen van draagvlak rond een verandering.

Telefoon: 0499567596
Vestigingsplaats: Antwerpen (Deurne)
Beatrijs

Referenties

FOD Financiën

Project & change management 

bpost

Uitwerking BPM methode
Procesbeschrijving

ING

Competentie management
Cultuurverandering
Change management 
Project management voor redeployment bij outsourcing

Xerius

Project management
Portfolio management

MyFamily

Project management
Change management 

Case

MyFamily

Probleemstelling

MyFamily opereert in een veranderende markt rond de uitbetaling van het Groeipakket, waarin klanten nu vrij een uitbetaler kunnen kiezen terwijl de wetgeving en daaruit volgende werking bij alle uitbetalers min of meer gelijk is. Daarom moest MyFamily nog klantgerichter worden dan ze al waren.

Methodologie

Er werd een interne werkgroep samengesteld die ideeën moesten bedenken en uitwerken. Elk idee moest een triple win zijn, voor zowel de klant, de organisatie als de medewerker. De uitgewerkte ideeën werden voorgelegd aan management en na validatie werd een aantal ideeën nog verder uitgewerkt voor implementatie naar het terrein. Om draagvlak voor de ideeën te genereren werd gewerkt met een bottom-up aanpak en maximale betrokkenheid vanuit de organisatie. Er was ook aandacht voor communicatie rond de veranderingen en het meten en opvolgen van veranderingsbereidheid.

Output

Lijst met uitgewerkte ideeën, communicatieplan en -materiaal, projectplan

Resultaat

  • Meer gestandaardiseerde manier van dossiers verwerken, na uitklaren van prioriteiten tussen de verschillende taken
  • Uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid voor klanten

Rol als adviseur

Project manager

Doelstelling

Evolueren naar een meer klantgerichte organisatie, met tegelijk oog voor tevredenheid van werknemers. 

Bestede tijd

250 mandagen

Magazine

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

OPINIE - De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).