Frieda Janssens

Partner - CompanyWise

Teams inspireren en in beweging zetten in een sfeer van vertrouwen en verantwoordelijkheidszin. Daar kom ik met een smile voor uit mijn bed. Door meer dan 30 jaar als leidinggevende te werken bij multinationals weet ik als geen ander hoe het eraan toe gaat in grote organisaties. Ik krijg dan ook energie van mensen te zien groeien en van duurzame veranderingen.

Telefoon: 04 76 78 03 70
Vestigingsplaats: Olen
FriedaJanssens

Referenties

Bekaert Engineering

Deknudt Mirror Works

Van de Velde bvba

Narviflex NV

Case

Van de Velde Cleaning

Probleemstelling

Onvoldoende capaciteit in piekperiodes et als gevolg lange wachttijden.

Methodologie

 • Organisatiescan door middel van waarderend onderzoek bij een representatieve cross-sectie medewerkers.
 • Visie, missie en strategie verduidelijking in 2 workshops. Toepassing van future dialogue en interventiemodel.
 • Mini-Kaizen  event met in kaart brengen van huidige processen en 7 soorten waste ( Timwood). Output: 107 verbeterpunten!
 • Ontwerp van de macrostructuur naar onafhankelijke stromen
 • Ontwerp van microstructuur. Samenwerking via teamcharter en teamcoaching
 • Opstellen Implementatieplan
 • Ondersteuning bij implementatie.

Output

Planningssysteem, overlegsysteem, competentiematrix

Resultaat

Inkorten van de doorlooptijd in uitvoering en ondersteuning:

 • Snellere facturatie met positief effect op cashflow
 • Snellere responstijd naar klanten
 • Meer omzet dankzij efficiënter plannen
 • Meer klanttevredenheid

Rol als adviseur

Facilitator, macro/micro-ontwerper, implementator, projectleider in stroomsgewijs werken volgens de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie

Doelstelling

Evolueren naar een meer flexibele organisatie waarin de core-business van het bedrijf is om dringende oproepen te verwerken bij verstopping van (ondergrondse) leidingen

Bestede tijd

80 dagen

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.