Ingrid Thijs

Zaakvoerder / expert sociale innovatie - VIA FERRATA

Je bedrijf op een mensgerichte manier organiseren en duurzaam ondernemen? Kleine en grote bedrijven in diverse sectoren hebben op hun ritme grote stappen gezet dankzij onze gedragen en integrale veranderaanpak.

In een filmpje leggen we uit hoe je je organisatie wendbaar maakt. Onlangs beschreven we ook hoe technologische innovatie beter kan renderen

Telefoon: 04 74 50 84 26
Vestigingsplaats: Hasselt
Ingridthijs

Referenties

Volwassenonderwijs: CVO Tanera (nu CVO Pro) en CVO Horito

Innovatieve arbeidsorganisatie

DELA Holding Belgium

 • Changemanagement
 • Projectmanagement

Mediahuis

Projectmanagement

Case

Volwassenonderwijs

Probleemstelling

Elke school heeft zijn eigen problematiek, maar deze punten waren gemeenschappelijk:

 • Visie, waarden en doelstellingen zijn niet helder
 • Vakgroepen werken geïsoleerd
 • Docenten haken af
 • Overbevraging van directie
 • Meer kritisch publiek

Methodologie

Mix van collectieve sessies met directieleden van 5 scholen en individuele begeleiding. Tijdens de individuele sessies werkten we op maat.  Enkele voorbeelden:

 • Rondetafelconferentie met stakeholders
 • Creëren van ambassadeurschap bij docenten aan de hand van visieworkshops
 • Overlegmomenten met management, …

Output

Organisatie expertise opbouwen om meer autonome teams te bouwen, en dit met het oog op meer werkgoesting en hogere klantentevredenheid.

Resultaat

Gedurende het traject van 2 jaren waren de resultaten verschillend, gezien elke school zijn eigen context heeft en eigen ritme volgt.
School 1: één clusteropleiding pioniert als autonoom team
School 2: visie en waarden zijn via een gedragen traject tot stand gekomen; eerste initiatieven om vakgroepoverschrijdend te werken zijn gezet

Rol als adviseur

Facilitator

Doelstelling

 • Scholen als aangename werkplek met werkbaar werk
 • Scholen als klantgerichte en wendbare organisatie
 • Lerend netwerk, klankbord

Bestede tijd

6 collectieve en 5 individuele sessies in periode van 2 jaren 

Magazine

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).