Ingrid Thijs

Zaakvoerder / expert sociale innovatie - VIA FERRATA

Je bedrijf op een mensgerichte manier organiseren en duurzaam ondernemen? Kleine en grote bedrijven in diverse sectoren hebben op hun ritme grote stappen gezet dankzij onze gedragen en integrale veranderaanpak.

In een filmpje leggen we uit hoe je je organisatie wendbaar maakt. Onlangs beschreven we ook hoe technologische innovatie beter kan renderen

Telefoon: 04 74 50 84 26
Vestigingsplaats: Hasselt
Ingridthijs

Referenties

Volwassenonderwijs: CVO Tanera (nu CVO Pro) en CVO Horito

Innovatieve arbeidsorganisatie

DELA Holding Belgium

 • Changemanagement
 • Projectmanagement

Mediahuis

Projectmanagement

Case

Volwassenonderwijs

Probleemstelling

Elke school heeft zijn eigen problematiek, maar deze punten waren gemeenschappelijk:

 • Visie, waarden en doelstellingen zijn niet helder
 • Vakgroepen werken geïsoleerd
 • Docenten haken af
 • Overbevraging van directie
 • Meer kritisch publiek

Methodologie

Mix van collectieve sessies met directieleden van 5 scholen en individuele begeleiding. Tijdens de individuele sessies werkten we op maat.  Enkele voorbeelden:

 • Rondetafelconferentie met stakeholders
 • Creëren van ambassadeurschap bij docenten aan de hand van visieworkshops
 • Overlegmomenten met management, …

Output

Organisatie expertise opbouwen om meer autonome teams te bouwen, en dit met het oog op meer werkgoesting en hogere klantentevredenheid.

Resultaat

Gedurende het traject van 2 jaren waren de resultaten verschillend, gezien elke school zijn eigen context heeft en eigen ritme volgt.
School 1: één clusteropleiding pioniert als autonoom team
School 2: visie en waarden zijn via een gedragen traject tot stand gekomen; eerste initiatieven om vakgroepoverschrijdend te werken zijn gezet

Rol als adviseur

Facilitator

Doelstelling

 • Scholen als aangename werkplek met werkbaar werk
 • Scholen als klantgerichte en wendbare organisatie
 • Lerend netwerk, klankbord

Bestede tijd

6 collectieve en 5 individuele sessies in periode van 2 jaren 

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.