Joost Van Driessche

organisaties architect & bezieler - Wilde Zwanen BV

Bevlogen in wendbaarheid! We ondersteunen jouw organisatie om wendbaar in te spelen op interne en externe organisatie uitdagingen én houden of wakkeren tijdens dit proces de bevlogenheid bij medewerkers aan.

Telefoon: 04 75 35 25 72
Vestigingsplaats: Horebeke
JoostVandriessche

Referenties

Mintus, Samen Ouder, Trento

Woonzorg

De Lovie, Unie-k, Broeders Van Liefde

Ondersteuning van mensen met een handicap

Zonnehoeve, Footstep, Duinenwacht, Weerwerk

Maatwerk

DeltaLight, Haelvoet,...

Industrie

BVBA ION, Allaert Aluminium, Brontec,...

Bouw

Refresco, Cargill, Duva,...

Food

PC Bethanie

Ziekenhuis

Leen Bakker

Retail

Suez, McBride,...

Multinational

Case

Zorgnetwerk Trento vzw (in opdracht van PVO)

Probleemstelling

Een werkbare context creëren waar geïndividualiseerd(er) benaderen van bewoners mogelijk is en waar talenten van medewerkers groeien met aandacht voor efficiëntie en effectiviteit. Om dit doel mogelijk te maken drong een fundamentele verandering zich op; een organisatiekanteling in al haar facetten. Dit met IAO en het organisatiecanvas als leidraad. Alle organisatie blokken werden vastgepakt.

Methodologie

Het praktijklabo zorgde voor de nodige dwang en drang bij directie, die zich onmiddellijk als duidelijke sponsor gedroeg met vertrouwen in medewerkers en externe begeleiding (#succesfactor). Het uitgangspunt werd een participatieve aanpak, versterkt met duidelijke (bij)sturing waar nodig (#succesfactor). Medewerkers werden betrokken via thematische of projectmatige workshops (#succesfactor). Directie zorgde steeds voor de nodige kaders waarin de medewerkers de nodige ruimte kregen om te participeren. Een vernieuwde missie en visie oefening bij de start van het project werkte als stimulans. De 2 WZC’s, elk met hun eigenheden (infrastructuur, cultuur, historiek) kregen de ruimte om een eigen traject te lopen. Een waardevolle ervaring! Structuur werd aangepakt (van afdelingen naar teams, van diverse functies naar zorg & woonzorg), processen en systemen werden aangepast aan de nieuwe werking. Thema leiderschap (identiteit en vaardigheden) kreeg aandacht. Teams werden begeleid in hun ontwikkeling. Een traject met vallen en opstaan, maar met een (voorlopig) resultaat dat mag gezien worden. Voorlopig, want organiseren doe je continu! Een uitdagend traject met impact op organisatie, teams en medewerkers die groeien, maar tevens geconfronteerd worden met zichzelf.

Resultaat

 • Positieve voel- en zichtbare impact op bewoners door de kleinschaligere werking.
 • Verhoogde bewonerstevredenheid.
 • Aanpassingen infrastructuur naar kleinschaligere werking
 • Verhoogde werkbaarheid en medewerkers tevredenheid bij normale bezetting.
 • Verbeterde samenwerking in teams vaak na een turbulente periode.
 • Systemen (bijvoorbeeld elektronisch dossier) worden beter gebruikt en opgevolgd
 • Doorbreken van muren met multidisciplinair leren en samenwerken tot gevolg
 • Volledig logboek van de uitgevoerde interventies (gedeeld met Flanders Synergy)

Rol als adviseur

Externe projectleider (inclusief aansturing externe adviseurs)
Organisatie-architect en facilitator

Doelstelling

 • 2015 – 2016: Begeleiding vanuit Zirko project (praktijklabo)
 • 2016 – 2018: Vormgeven, opstarten en begeleiden organisatiekanteling (ESF)
 • 2018 – 2019: Opstarten en begeleiden organisatiekanteling
 • 2019: Begeleiden teamontwikkeling en opstarten integratie met LEAN-werking

Bestede tijd

+/- 40 mandagen

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.