Kris Rayen

Mens- en Organisatieontwikkeling, Zaakvoerder - Factter BV

Graag bouw ik, vanuit mijn missie en ambitie, aan een betere wereld van werk. Hierbij staat het creëren van een context centraal waarbij welzijn vooropstaat & men een werkomgeving nastreeft waarbinnen medewerkers bevlogen en succesvol kunnen zijn.

Telefoon: 0474 98 30 05
E-mailadres: kris@factter.be
Vestigingsplaats: Lier
Website: factter.be
Kris Rayen

Referenties

Halewijn, TP Vision (Philips), ABN AMRO, Randstad, …

Organisatiebrede transformatietrajecten op gebied van structuur, cultuur, ICT & HR-processen

Ajinomoto Omnichem, Imec, Halewijn, Gemeente Evergem, Matexi, Mulder Breakfast Cereals, Anglo Belgian Corporation, …

Organisatie audit en bedrijfsbrede perceptiemetingen

De Vlaamse Waterweg, ABN AMRO, …

Digitaliseren van (HR) processen

Europabank, Deloitte, Stad Eeklo, Intrum Justitia, Sandvik, …

Welzijn, performance- en talent management

Quadrant, Securex, Lecot, EOC Group Belgium, …

Leiderschapsscan en Leiderschapsontwikkeling

VDAB, RPC Cobelplast, …

Individuele coaching en managementteam coaching

Case

Halewijn

Probleemstelling

De organisatie vervult haar taken in een snel veranderende marktomgeving. De constante daling van het productievolume veroorzaakt overcapaciteit en brengt de organisatie onder financiële druk. De Raad van Bestuur en Algemeen Directeur willen ervoor zorgen dat het bedrijf een toekomst heeft die economisch levensvatbaar is. Dit door zich ervan te verzekeren dat de uitgeverij en drukkerij meer performant wordt & het bedrijf wendbaar wordt, die zich continu verbetert door toedoen van de eigen medewerkers.

Methodologie

Onze opdracht omhelst het begeleiden van het gehele veranderingsproces. Samen met de RvB en Directie wordt een gerechtvaardigd én gedragen strategisch plan voor het bedrijf gedefinieerd en geïmplementeerd. Dit werd hierna gecommuniceerd en afgetoetst met de rest van de organisatie. De organisatiestructuur en operationele werking werden vervolgens aangepast aan de nieuwe bedrijfsdoelstellingen en de noden van de klant. In parallel werden de kernwaarden van het bedrijf, de teamwerking evenals de bijdragen, vaardigheden en het potentieel van de medewerkers beoordeeld en ontwikkeld. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de toekomstig nodige leiderschapsvaardigheden.

Resultaat

  • Een top-down en bottom-up project- & veranderplan werd beschreven en uitgevoerd
  • Naast de uitwerking en implementatie van de lange termijn doelstellingen, bedrijfsprocessen en structuur, was cultuurverandering binnen de organisatie uiteindelijk de  voornaamste interventie
  • Onze methodologie werd als down-to-earth, concreet en pragmatisch omschreven

Rol als adviseur

extern projectleider, organisatiearchitect, leiderschapscoach en facilitator

Doelstelling

evolueren van een ‘intern gericht productiebedrijf’ naar een ‘dienstverlenend mediahuis’

Bestede tijd

50 mandagen 

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.