Waarom een kritisch denkproces vaak ontbreekt in groepen

Spoiler alert: groepen slagen er zelden in om een betere beslissing te nemen dan elk van de groepsleden apart. Daar zijn volgens de auteurs drie gegronde redenen voor:

1. Groepsleden delen niet alle individuele informatie.

2. Groepsleden focussen vooral op informatie die bij alle groepsleden gekend is (common knowledge effect).

3. Groepen versterken cognitieve fouten van individuele groepsleden.

 Zo ontstaat er een watervaleffect. De groep bouwt voort op de eerste informatie die ze hoort. Het uiteindelijke gevolg? Meer extreme groepsbeslissingen. De auteurs labelden dit als ‘groupthink’. Dus: het ontbreken van een kritisch denkproces in groepen die harmonie boven effectiviteit stellen.

Wiser
Blindelings volgen

 Het is daarom belangrijk dat de groep bestaat uit mensen met verschillende perspectieven en ideeën. En uiteraard moeten er procedures zijn die deze groepsbeslissingen begeleiden.

Hoe valkuilen in groepsbeslissingen vermijden

De auteurs wijden hieraan het volledige tweede deel uit het boek. Want er zijn oplossingen om een optimale beslissing in groep te nemen. Toch bij deze voorwaarden:

 • De nodige informatie zit bij minstens één van de groepsleden.
 • De groep slaagt erin om alle relevante informatie van de groepsleden op tafel te leggen.

Tips om optimale groepsbeslissingen te nemen

Wat is er nodig? We koppelen de tips meteen aan ons organisatiecanvas

 • Terughoudende leiders die teamleden eerst laten spreken. (Leiderschap)
 • Sociale normen die kritisch denken en discussie boven harmonie stellen. (Team)
 • Beloningen op groepsniveau die de groep als geheel vooruithelpen. (Systeem)
 • Expertrollen van waaruit individuen andersdenkende meningen durven delen. (Microstructuur)
 • Teamleden aanmoedigen om nieuwe perspectieven te bekijken. (Team)
organisatiecanvas_met_logo
 • Een advocaat van de duivel aanstellen (Microstructuur) of oprechte andersdenkenden in het team opnemen. (Individu)
 • “Red teams” creëren die het primair team uitdagen. (Macrostructuur)
 • Beslissingsprocedures opstellen die anoniem stemmen afwisselen met teamoverleg. (Systeem)
4 organisatievraagstukken binnen cultuur en structuur

Bouwstenen uit het canvas belicht in het boek

De auteurs focussen voornamelijk op de rechterhelft van het organisatiecanvas: het relatie- en jobniveau. Mét oplossingen voor het falen van de groepsbeslissingen. Die liggen voornamelijk op het kwartet: team - microstructuur - individu - systeem.

Teamontwikkeling voorop

Wij kunnen alleen maar beamen dat een goede teamontwikkeling vereist dat er aandacht is voor deze zaken. Een goede Workitect behoudt natuurlijk de bredere organisatie rond het team. Samengevat is dit wat een team nodig heeft:

 • Een duidelijk doel, in lijn met de strategie van de organisatie.
 • Coachend en gedeeld leiderschap, binnen en buiten het team. 
 • Eigenaarschap over een afgelijnd proces dat het team zelfstandig kan beheren.
 • Beperkte interafhankelijkheden met andere teams of afdelingen in de organisatie.

Is je interesse ondertussen gewekt?

TeamWorks

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.