1

Organisatieontwerp als hefboom om werkbaarheid te verbeteren

Ambitie is goed, wat realisme doet niemand kwaad. Als je haalbare doelen stelt, blijf je gemotiveerd en alert om ze effectief te behalen. Wat haalbaar is? De werkbaarheid in je organisatie verbeteren en gelijktijdig werken op de doeltreffendheid waarmee je je visie realiseert. Dat moet met een organisatiestructuur die in lijn is met je strategische speerpunten. Wissel van gedachten met ons.   

2

Organisatieontwerp is een proces van trial & error

Organisatie-ontwerp is een complexe uitdaging. Logisch, want geen enkel bedrijf is hetzelfde. Er bestaat geen ‘one size fits all’-structuur. Daarom is elk verandertraject maatwerk en gaat het gepaard met vallen en opstaan. Succesvolle innovaties zijn bijna altijd het gevolg van minder succesvolle probeersels. Trial & error betekent niet lukraak interventies uitproberen. De ambitie is om doelgericht stappen te zetten waarmee je de organisatie stap per stap kan verbeteren. Dat is geen kleine uitdaging. Laat maar komen, bel ons. 

3

Een integrale aanpak biedt het meeste kans op succes

We zijn ervan overtuigd dat een verandertraject het meeste kans op slagen heeft, wanneer een organisatie rond 2 dimensies werkt: structuur (organisatiegericht) & cultuur (mensgericht). Organisaties verbeteren doen we via een participatief proces waarbij management én medewerkers de handen in elkaar slaan. Zowel de culturele als de structurele bouwstenen van de organisatie worden opgebouwd en raken vervlochten. Dat vormgeven lukt met een goede begeleiding die de juiste handvatten of instrumenten aanreikt, waarmee je zelf verder kan. De basisprincipes van organisatieontwikkeling die wij hanteren vind je in ons organisatiecanvas.  

4

Onderzoek en praktijk kunnen niet zonder elkaar

Het Nieuwe Werken, autonome teams, gedeeld leiderschap: we pakken het niet licht op, en blijven graag weg van al wat wollig aanvoelt of ruikt naar quatsch. Om die reden kiezen we resoluut voor een evidence-based aanpak die een wetenschappelijke onderbouwing combineert met ruime praktijkervaring.

Ons onderzoek is noodzakelijk, om te blijven leren uit verandertrajecten en de slaagkans van toekomstige interventies te verhogen. Zo ontwikkelen we manieren om obstakels die structuurverbeteringen in de weg staan, te ruimen. We houden ook een vinger aan de pols bij organisaties via eigen begeleidingen en de begeleidingen die het breder netwerk opneemt. Idee voor een onderzoekstopic? Interesse in begeleiding? Meld het! 

5

Geen impact zonder community

Wij staan niet alleen voor onze opdracht. We bouwen aan een netwerk van mensen die in IAO geloven en dit mee in praktijk omzetten. Dat netwerk bestaat o.a. uit adviseurs, change managers, overheden, onderzoeksinstellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Via dit brede werkveld, waarbij we in verschillende sectoren actief zijn, trachten we zo groot mogelijke impact te realiseren.

Wij bieden een platform om onderling onderzoek, inzichten en (werk)instrumenten te delen zodat we blijven leren van elkaar en samen blijven bouwen aan betere organisaties en jobs. Join the club, word een Workitect.

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.