Gui Boven

senior adviseur IAO en delend leiderschap - Gui Boven | organisatie-architect

Je kan terecht voor puur advies, als klankbord, voor begeleiding van organisatieverandering en leiderschapstrajecten. Meer informatie vind je op de website of mijn cv.

Telefoon: +32 497 794 158
Vestigingsplaats: Brasschaat
Gui Boven

Referenties

Brandweerzone Kempen

Gedeeld leiderschap

WZC Sint-Jozef

Innovatieve arbeidsorganisatie

Lokaal bestuur Machelen

Gedeeld leiderschap

Continental "Project DOPAAL - duurzame inzet op alle niveau's"

Jobverbreding

Provincie Oost-Vlaanderen - directie recreatiedomeinen

Arbeidsorganisatie & gedeeld leiderschap

Lingerie An

Gedeeld leiderschap

Lokaal bestuur Lubbeek

Innovatieve arbeidsorganisatie

Hogevijf OCMW-Hasselt (ouderenzorg)

Arbeidsorganisatie

Rotonde - Brasschaat

Arbeidsorganisatie

WZC Residentie Milsenhof

Innovatieve arbeidsorganisatie

Case

Lokaal Bestuur Lubbeek

Probleemstelling

De psychosociale risico analyse vormt de aanleiding om de samenwerkingsproblemen tussen afdelingen en diensten aan te pakken, alsook het leiderschap in de organisatie. Vanuit de organisatie kwam de vraag om de knelpunten aan te pakken.

Methodologie

Ik startte het traject met individuele interviews met de leden van het managementteam. Op basis van deze interviews volgde een workshop over de visie op de organisatie. Vanuit deze workshop is het terrein verkend of er alternatieve arbeidsorganisaties zijn die een antwoord geven op de zaken uit de probleemstelling.

Output

Het realiseren van een traject waar de organisatie expertise opbouwt om op een autonome wijze een organisatie te bouwen waar het zelforganiserend vermogen van teams groeit, de organisatie wendbaar wordt en er een gedeeld leiderschap kan gedijen.

Resultaat

In maart 2020 start de organisatie met haar eerste piloot. Deze piloot dient om de opgedane expertise die beschreven is in haar uitvoeringsplan en draaiboek te toetsen en één cluster waardestroomsgestuurd te organiseren.

Rol als adviseur

Facilitator van het programma

Doelstelling

Ontwikkelen van een traject dat resulteert in een wendbare en klantgerichte organisatie tegen juni 2021 en herinrichten van het leiderschap

Bestede tijd

Maandelijks 2 tot 3 dagen

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).