Gui Boven

senior adviseur IAO en delend leiderschap - Gui Boven | organisatie-architect

Je kan terecht voor puur advies, als klankbord, voor begeleiding van organisatieverandering en leiderschapstrajecten. Meer informatie vind je op de website of mijn cv.

Telefoon: +32 497 794 158
Vestigingsplaats: Brasschaat
Gui Boven

Referenties

Brandweerzone Kempen

Gedeeld leiderschap

WZC Sint-Jozef

Innovatieve arbeidsorganisatie

Lokaal bestuur Machelen

Gedeeld leiderschap

Continental "Project DOPAAL - duurzame inzet op alle niveau's"

Jobverbreding

Provincie Oost-Vlaanderen - directie recreatiedomeinen

Arbeidsorganisatie & gedeeld leiderschap

Lingerie An

Gedeeld leiderschap

Lokaal bestuur Lubbeek

Innovatieve arbeidsorganisatie

Hogevijf OCMW-Hasselt (ouderenzorg)

Arbeidsorganisatie

Rotonde - Brasschaat

Arbeidsorganisatie

WZC Residentie Milsenhof

Innovatieve arbeidsorganisatie

Case

Lokaal Bestuur Lubbeek

Probleemstelling

De psychosociale risico analyse vormt de aanleiding om de samenwerkingsproblemen tussen afdelingen en diensten aan te pakken, alsook het leiderschap in de organisatie. Vanuit de organisatie kwam de vraag om de knelpunten aan te pakken.

Methodologie

Ik startte het traject met individuele interviews met de leden van het managementteam. Op basis van deze interviews volgde een workshop over de visie op de organisatie. Vanuit deze workshop is het terrein verkend of er alternatieve arbeidsorganisaties zijn die een antwoord geven op de zaken uit de probleemstelling.

Output

Het realiseren van een traject waar de organisatie expertise opbouwt om op een autonome wijze een organisatie te bouwen waar het zelforganiserend vermogen van teams groeit, de organisatie wendbaar wordt en er een gedeeld leiderschap kan gedijen.

Resultaat

In maart 2020 start de organisatie met haar eerste piloot. Deze piloot dient om de opgedane expertise die beschreven is in haar uitvoeringsplan en draaiboek te toetsen en één cluster waardestroomsgestuurd te organiseren.

Rol als adviseur

Facilitator van het programma

Doelstelling

Ontwikkelen van een traject dat resulteert in een wendbare en klantgerichte organisatie tegen juni 2021 en herinrichten van het leiderschap

Bestede tijd

Maandelijks 2 tot 3 dagen

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.