Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO)

IAO is een term die onlosmakelijk met ons verbonden is (en onze historiek vanuit ‘Flanders Synergy). In de academische wereld en wetenschappelijke tijdschriften komt de term ‘Workplace Innovation’ eerder voor. Voor ons komen beide op hetzelfde neer: een verzamelnaam voor alle initiatieven die ondernomen worden om de prestaties van organisaties te verbeteren door een goede en duurzame samenwerking tussen mensen te faciliteren. In de wetenschap spreken we ook over ‘High Performance Work Systems’ (HPWS), waartoe aanpassingen aan de arbeidsorganisatie uiteindelijk moeten leiden. 

Gestart vanuit de sociotechniek

In 2009 werd onze organisatie opgericht, toen nog onder de naam ‘Flanders Synergy’. We riepen ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ (IAO) in het leven, om te benoemen waar onze focus naar uitging. Het accent lag toen op organisatiestructuur en werkbare jobs. Voor onze ontwerpaanpak grepen we terug naar de sociotechnische systeemtheorie. Deze stelt dat een herontwerp van werkprocessen en menselijke arbeidstaken zorgt voor een verbetering in het functioneren van de organisatie én de mensen die erin actief zijn. Deze wetenschappelijk theorie over organisatiestructuur en teamwerk is de afgelopen 50 jaar door verschillende wetenschappelijke studies gevalideerd en algemeen aanvaard. 

Aangevuld met werkbaarheidstheorieën

Robert Karasek is een autoriteit op het vlak van werkbaarheid. Zijn theorie voorspelt met succes werkstress, aan de hand van jobkenmerken. In de arbeidspsychologie wordt eerder gekeken naar persoonsgebonden kenmerken en de fit is tussen een persoon en de arbeidsomgeving. Het model van Karasek is gevalideerd en dit wordt ook in de arbeidsgeneeskunde gebruikt. Ook preventiediensten (denk aan Idewe, Attentia, SD Worx enz.) passen zijn theorie toe in bevragingen rond psychosociale risicoanalyses.

Connecting the dots

Ulbo De Sitter, Nederlandse professor en toonaangevend figuur als het gaat om ontwerpaanpak, verbond de sociotechniek met de werkbaarheidstheorie van Karasek. De combinatie van die academische kennis was de inhoudelijke basis van wat wij ‘Innovatieve ArbeidsOrganisatie’ (IAO) noemen. Het ligt ook aan de grondslag van het organisatiecanvas dat we vandaag gebruiken.

Het organisatiecanvas

Dat structuurkeuzes bepalend zijn om de werkbaarheid te verbeteren, leverde heel wat interesse op van adviseurs, managers en cursisten. In de praktijk bleek toch dat er méér nodig is dan sociotechnische ingrepen om succesvol aan organisatiestructuren te sleutelen en werkbaarder werk te realiseren. 

Het innovatief organisatieontwerp waar we elke dag aan werken, benaderen we ondertussen breder. We kijken op een integrale manier naar organisatieontwerp. Het organisatiecanvas levert een coherente aanpak waarbij we alle bouwstenen benoemen waarlangs een organisatie opgebouwd wordt. Elke onderdeel brengen we onder in de culturele of de structurele dimensie. Bouwstenen zijn ook onderling verbonden, of werken op elkaar in, zoals: visie, structuur, leiderschap, teams en systemen. We werken ook aan een roadmap, een houvast die de mijlpalen in een verandertraject benoemt.

Organisatiecanvas

Organisatieontwerp is maatwerk.

De afgelopen 10 jaar bouwden we stevige expertise op binnen organisatieontwerp. Zowel via onderzoek als de begeleidingen van organisaties in de praktijk verbeterden we continu onze methodologie. Daardoor slagen we er beter in om de theorie naar de praktijk vertalen. Want die praktijk is chaotisch. Organisaties zijn van nature ingewikkelde en weerbarstige constructies. En elke organisatie heeft zijn eigenheid. Organisatieontwerp is maatwerk.

Voor ons is innovatief organisatieontwerp een verzameling aan methodes, workshopformats, opvolgingstechnieken en meer om organisaties te helpen hun structuur aan te pakken en meer werkbaar werk te creëren.

Klaar voor een opleiding? 

 Hoe kan je je anders organiseren? Ontdek het met Werkblokken.

 Aan de slag met het organisatiecanvas? In de webinarreeks leer je elke bouwsteen kennen aan de hand van inspirerende voorbeelden. 

Van Babel tot ontwerp

Een organisatie neerzetten en ontwikkelen is een vak op zich. Het is een uitdaging waar vele managers en bedrijfsleiders mee worstelen. Dit boek is een basiswerk, een handleiding waarop je kan terugvallen als je concreet aan de slag wil met organisatieontwerp. 

Magazine

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.