Wanneer?
 • 7 maart + 21 maart 2024 (9.00-16.30 uur)
 • 3 oktober + 17 oktober 2024 (9.00-16.30 uur)
Waar?
 • Cobot (voorjaar)
  Poortakkerstraat 92
  9051 Sint-Denijs-Westrem
 • De Hoorn (najaar)
  Sluisstraat 79
  3000 Leuven
Prijs?

1700 euro (excl. btw) 

(zie financieel voordeel)

Wie?
 • (groep van) teamleiders
 • HR-managers
 • operationeel leidinggevenden
 • consultants
 • ...

(Max. 16 deelnemers, om het interactieve karakter van de Experience-dag te borgen)

Hoe verdeel je verantwoordelijkheden en leiderschap in je organisatie?

Leidinggevenden met voldoende tijd en aandacht voor strategische en tactische taken. Het lijkt een droom maar het kan ook in jouw organisatie!

Leiderschap kan je namelijk delen.

In traditioneel ingerichte organisaties wordt leiderschap vooral top-down uitgeoefend. Leidinggevenden worden er ingezet volgens het principe van ‘command-and-control’, om de coördinatie tussen activiteiten en afdelingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

In organisaties die zich meer wendbaarder willen organiseren wordt van medewerkers verwacht dat ze meer eigenaarschap opnemen. Dit veronderstelt dat leiderschap een proces is dat breed kan worden ingebed in de organisatie; dat leiderschap meer wordt gedeeld. Het idee van gedeeld leiderschap situeert leiderschap zowel centraal aan de basis, als bij de medewerkers en in teams. Het is een proces van vertrouwen opbouwen en onderhouden, waarbij iedereen op bepaalde momenten leiding kan nemen en op andere momenten geleid kan worden. Afhankelijk van de situatie of de vaardigheden die vereist zijn, kunnen er andere leiders opstaan.

Leiderschap delen betekent dat iedereen in de organisatie verantwoordelijkheden kan opnemen vanuit hun rol(len). Het impliceert dat leiderschap …

 • … niet het werk is van één individu;
 • … uit verschillende rollen bestaat die door meerdere individuen kunnen worden opgenomen;
 • … zich op verschillende niveaus kan afspelen, en niet louter top-down;
 • … doorheen de tijd kan veranderen.

 

 

 

 

 

 

De rol van de leidinggevende

Net zoals er in het Workitects-organisatiecanvas structurele en culturele bouwstenen zijn, omvat leiderschap een structurele en een culturele kant. Als we met een structurele bril naar leiderschap kijken dan zoomen we o.a. in op hoe bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld zijn.

De culturele bril belicht dan weer de invulling van de leiderschapsrol, of de leiderschapsstijl. Hiermee kijken we naar het gedrag, de stijl en de identiteit van leiders in de organisatie.

Het totaalconcept leiderschap krijgt vorm in het samenspel tussen de structurele en culturele bouwstenen van een bedrijf. We zien daarbij een omslag van een verticale naar een meer delende leidersidentiteit, waarbij leiders niet per definitie de formele leidinggevenden hoeven te zijn.

Hoe kan je leidinggevenden ondersteunen in hun rol?

Op dag 1 van de Experience ligt de focus op het ontwikkelen van gemeenschappelijke kaders om naar leiderschap te kijken. Vanuit Workitects geloven we sterk dat er meer nodig is dan een andere functietitel en verbindende communicatie, om leiderschap in de kern aan te pakken. Durf de rol van leidinggevenden en teamleiders te ontleden en te herontwerpen! Dat dit geen evidente opdracht is, dat weten we. Daarom reiken we je verschillende handvaten aan als houvast in die verandering.

Dag 2 draait vooral om je positie en rol als leidinggevende van een team. Wat is een goed team? Hoe stel je dat samen en hoe haal je het beste uit een team naar boven? Aan het einde van de dag heb je antwoorden op deze vragen én heb je alles in handen om kritisch te kijken naar je eigen rol als leidinggevende en zo je team te verbeteren.

opleiding leiderschap
TeamWorks

Tijdens de opleidingsdagen…

 • ontdek je verschillende denkkaders rond leiderschap;
 • leer je een gedeelde visie op leiderschap te ontwikkelen met ‘LeadershipGround';
 • maak je kennis met het Workitects-organisatiecanvas;
 • krijg je de 'TeamWorks'-toolbox in handen om je team sterker te maken;
 • krijg je een duidelijk structuur mee voor het bepalen van verantwoordelijkheden;
 • breid je je boekenkast uit met ‘Naar gedeeld leiderschap: van oud naar nieuw leidinggeven’ van Koen Marichal en Karen Wouters;
 • én vul je niet enkel je hoofd, maar ook je maag met een lekkere broodjeslunch!

Wat na de opleiding?

Ben je na deze ervaring overtuigd van onze tools en wil je deze inzetten om het leiderschap in jouw organisatie scherp te stellen? Na deze Experience-dagen kan je zelf concreet aan de slag met onze tools, om uitdagingen rond leiderschap binnen je organisatie aan te pakken.

Wat vonden anderen?

 

In-house experience:

Of wij ook een in-house experience kunnen organiseren? Natuurlijk! Jij zorgt voor minstens 8 deelnemers en wij regelen de rest! Contacteer Frank De Craecker om de opties te bespreken.

 

Trainer

Financieel voordeel

Voor deze opleiding kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Voor bedrijven uit de voedings-, textiel- en chemische sector is er een financiële tegemoetkoming.
Neem voor meer info contact op met: 

Lieve Ruelens (Alimento)
Hadewijch Vanderheeren (Cobot)

Dominique Boyen (Co-Valent)
Jeroen Doom (Woodwize)

Ben je overtuigd?

ESF

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.