Samen innovatief organiseren

Opleidingen van de toekomst 

Dit project kadert binnen de bredere oproep ‘Opleidingen van de toekomst’ van Europa WSE (het vroegere ESF). Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Met de oproep ‘Opleidingen van de toekomst’ wordt er beoogd opleidingen te maken op basis van de resultaten uit de SCOPE competentieprognoses of uit gelijkaardige studies. Het project ‘Grote evoluties binnen de industrie’ (projectnummer 12322), kortweg GEIDI, focust zich op het tot stand brengen van opleidingen specifiek voor organisaties actief in de industriesector. Dit maatschappelijk thema wordt in 4 subthema’s opgesplitst waarbinnen de opleidingen zullen opgebouwd worden, nl. ‘Arbeidsorganisatie’, ‘Digitale upskilling’, ‘Soft skills’, ‘Technische upskilling’.

ESF logo

Anders organiseren

In de organisaties van de toekomst zien we een verschuiving van uitvoerende naar regelende activiteiten, zoals voorbereiding, ondersteuning, opvolging en coördinatie. Deze evolutie vereist van de medewerkers enerzijds meer (mentale) flexibiliteit en cognitieve vaardigheden om de toegenomen complexiteit te beheersen, met ook meer autonomie en planningsvermogen. Anderzijds zullen medewerkers meer dan vandaag moeten samenwerken. Communicatievaardigheden, en vooral de capaciteit om samen te werken met medewerkers met achtergronden in andere disciplines, worden extra belangrijk.

Het volstaat niet om op individueel niveau op deze ‘soft skills’ in te zetten. Het komt er in de eerste plaats op aan het werk zodanig te organiseren dat zin voor initiatief en samenwerking verankerd zijn in de jobs van medewerkers.

 

Er bestaan heel wat opleidingen voor interne en externe organisatiecoaches om organisaties te leren begeleiden in een verandertraject richting meer autonomie en een slimmere samenwerking. In de praktijk blijkt:

  • dat een integrale aanpak een belangrijke succesfactor is;
  • dat organisaties op zoek zijn naar praktijkgerichte handvaten/tools/ methodieken waarmee ze zelf aan de slag kunnen, in combinatie met goede praktijkvoorbeelden;
  • dat organisaties nood hebben aan een sterke multidisciplinaire benadering (management, productie, HR, preventie & welzijn enz.) om tot succesvolle implementatie van slagkrachtige organisaties met werkbare jobs te komen.

Doel en aanpak

Binnen dit project ontwikkelt Workitects enkele opleidingsmodules en test deze samen met een aantal sectorpartners uit. Het doel is om bedrijfsleiders, hr-professionals, leidinggevenden enz. inzichten bij te brengen rond innovatieve arbeidsorganisatie, gedeeld leiderschap, teamwerking en ondersteunende digitale technologieën; en om hen handvatten aan te reiken om op een integrale en participatieve manier aan de slag te gaan in hun organisaties. We zetten hen met andere woorden op weg om samen innovatief te organiseren.

Experience-dagen

We ontwikkelen en testen op dit moment een nieuw opleidingsformat, dat we de Experience-dagen dopen. Het gaat om interactieve opleidingsdagen waarin deelnemers worden onderdompeld in thema’s zoals: werkbaarheid, gedeeld leiderschap, teamwerking en digitalisering. Na het delen van theoretische inzichten, krijgen de deelnemers de kans om een paar praktijkgerichte tools live uit te testen en zetten we hen op weg om hiermee aan de slag te gaan in hun eigen organisaties.

In het najaar van 2023 organiseren we volgende Experience-dagen: 

 

Innovatieroute

We ontwikkelden het concept van een innovatieroute.

innovatieroute anders organiseren
innovatieroute anders organiseren

Vragen over dit project?

Lieven Eeckelaert

Lieven Eeckelaert

0473 96 16 99

Lopende innovatieprojecten

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

In dit project focussen we op bedrijven in de agrovoedingsketen die digitale data beter willen inzetten door ze te delen met ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar het organisatorisch luik en de impact op werkbaarheid is nog onderbelicht. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.