Digitalisering en arbeidsorganisatie

Context

Productiebedrijven in Vlaanderen worden zonder uitzondering geconfronteerd met de nood aan digitalisering om competitief te kunnen blijven op lokaal en internationaal niveau. De industrie 4.0 proeftuinen dragen via hun specifieke werking bij aan het faciliteren en versnellen van deze transformatie door innovatieve technologieën dichter bij de bedrijven te brengen. De digitale transformatie is echter niet louter een technologisch investeringstraject, maar gaat hand in hand met een skills revolutie: organisaties transformeren door technologie en de vaardigheden die nodig zijn veranderen snel. Er is ook een ingrijpende impact van digitalisering op de werkvloer, waarbij vele bestaande verhoudingen en manieren van (samen)werken in een bedrijf wijzigen. Met name de relatie tussen operatoren en hun huidige leidinggevenden wordt anders, maar ook de functie en rol van stafmedewerkers en ondersteunende afdelingen (planning, onderhoud, kwaliteit, HR, ...) kunnen aanzienlijk wijzigen. Dit is zeker het geval als de autonomie van de processen tot op het niveau van de machines zelf wordt gelegd.

ESF

Doel

Met het WIDE-project (Workplace Innovation in a Digital Environment) spelen we, met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF), in op de noodzaak naar begeleiding en ondersteuning met betrekking tot de impact die deze digitale transformatie heeft op de bedrijfscultuur en hoe het werk georganiseerd wordt. Bedrijven moeten efficiënter en flexibeler kunnen produceren om te kunnen inspelen op de veranderende vraag van de markt. Dit houdt onder meer ook in dat er wordt afgestapt van de klassieke "hokjesorganisatie", waar iedere operator een afgelijnde taak heeft in een specifieke werkpost. Aansluitend is er de evolutie naar meer autonomie van teams, waarbij leidinggevenden niet langer taakgericht aansturen maar teams meer regelmogelijkheden geven om naar eigen inzicht de organisatie en planning van het werk in te vullen. Dit vraagt niet alleen een technische bekwaamheid om aan de bijkomende verwachtingen te voldoen, maar evengoed de competentie om met toenemende verantwoordelijkheden om te gaan en er rekenschap over te kunnen afleggen.

Aanpak

Om dit te kunnen realiseren moeten er ingezet worden op betrokken werknemers die eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen en daarbij ook een zeker mate van autonomie verwerven. Innovatieve arbeidsorganisatie kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze omwenteling in bedrijfscultuur. Vanuit de opgebouwde expertise in de voedingsindustrie (WIFI 2020, Operator 4.0), wordt een begeleidingstraject uitgewerkt. Dit traject, bestaande uit collectieve en individuele sessies, wordt gevalideerd bij 6 industriële KMO's uit de voedings-, textiel-, en houtsector. De inzichten worden vervolgens door de projectpartners breed uitgerold en gevaloriseerd.

 

Slotevent: samen digitaal

25 oktober 2023

Tijdens het event gaven we de deelnemers mee waar je op kan letten om de impact van (digitale) technologie op de werkbaarheid van jobs en de samenwerking tussen mensen te evalueren. Drie bedrijven uit de textiel-, hout- en voedingssector getuigden bovendien hoe zij hun medewerkers meenamen en -nemen in hun digitaliseringsverhaal.

Vragen over dit project?

Lieven Eeckelaert

Lieven Eeckelaert

0473 96 16 99

Lopende innovatieprojecten

ESF

In dit project ontwikkelen en testen we een aantal ervaringsgerichte opleidingsmodules rond innovatieve arbeidsorganisatie, gedeeld leiderschap, teamwerking en ondersteunende digitale technologieën. Dit doen we in samenwerking met de sectorpartners Alimento, Cobot, Co-Valent, Grafoc, Woodwize en PaperPackSkills.

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

In dit project focussen we op bedrijven in de agrovoedingsketen die digitale data beter willen inzetten door ze te delen met ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar het organisatorisch luik en de impact op werkbaarheid is nog onderbelicht. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

x

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.