Primaire preventie

Context

Uit het Federaal Actieplan ‘Mentale veerkracht en preventie van stress op het werk’ van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bleek dat de mentale druk bij vele werknemers hoog is en dat er een acute nood is om na de verschillende Covid-19-golven in te zetten op collectieve ondersteunende acties ter preventie van psychosociale risico’s.

Daarom beslisten de federale autoriteiten beslist om te investeren in het psychosociaal welzijn van werknemers. De Ministerraad keurde 11 subsidieprojecten goed die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s die eigen kunnen zijn aan de arbeidsomstandigheden in bepaalde sectoren. Workitects is betrokken bij twee van deze projecten, die de titel ‘PRE-WIN’ kregen. PRE-WIN staat voor Psychosocial risk Prevention through Workplace INnovation. Het doel is om psychosociale risico’s in bedrijven bij de bron aan te pakken, door hen te ondersteunen in het innoveren van hun arbeidsorganisatie.

Federale overheidsdienst logo

 

 

Doel en aanpak

In opdracht van en samen met respectievelijk Alimento (sectorfonds van de voedingsindustrie) en Cefret (sectorfonds van de textielindustrie), wil Workitects via dit project bedrijven in Vlaanderen en Wallonië stimuleren en ondersteunen om hun arbeidsorganisatie aan te passen om zo de werkbaarheid te verbeteren en psychosociale risico’s aan de bron aan te pakken.

Bedrijven worden ondersteund om zelf de pijnpunten in hun organisatie te detecteren aan de hand van het Workitects-organisatiecanvas, en verbeteracties op rails te zetten. Dit gebeurt onder andere via oefeningen die de participatie bevorderen, bijvoorbeeld gezamenlijk de workflow en arbeidsrelaties daarrond uittekenen, maar bijvoorbeeld ook door een afname van de Werkmeter als basis voor verdere actie.

Binnen het project werken we maximaal op maat van de bedrijven. We houden hierbij enerzijds rekening met de ondersteuningsvraag van het bedrijf (instapbegeleiding, implementatiebegeleiding, begeleiding rond specifieke kwesties), en ook de gewenste vorm van begeleiding (collectief/individueel). De doorgedreven aanpak op maat is essentieel om KMO’s te kunnen bereiken. Aan Wallonië werkt Workitects samen met LENTIC (Université de Liège).

Bereik

Volgende bedrijven gingen in de PRE-WIN-projecten al op één of andere manier aan de slag met onze inzichten en methodieken:

  • Voedingindustrie: Biobakkerij De Trog, Klaasen & Co, Signature Foods, Dierendonck, Willems Biscuiterie, Verbau, Couplet Sugars, Iscal Sugar, Solarec, Copains Goup, Brasserie Lupulus, Ecofrost, Boulangerie de France/Diversifoods, Brasserie Lefebvre, Brasserie Thor-Valduc, Dessert Factory, Belourthe, Botalys, Solarec, Danone, Remo-Frit
  • Textielindustrie: Balta, Revor Group, Milliken, Associated Weavers, Nyobe

In samenwerking met:

Vragen over dit project?

Lieven Eeckelaert

Lieven Eeckelaert

0473 96 16 99

Lopende innovatieprojecten

ESF

In dit project ontwikkelen en testen we een aantal ervaringsgerichte opleidingsmodules rond innovatieve arbeidsorganisatie, gedeeld leiderschap, teamwerking en ondersteunende digitale technologieën. Dit doen we in samenwerking met de sectorpartners Alimento, Cobot, Co-Valent, Grafoc, Woodwize en PaperPackSkills.

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

In dit project focussen we op bedrijven in de agrovoedingsketen die digitale data beter willen inzetten door ze te delen met ketenpartners. Technologisch is datadelen haalbaar, maar het organisatorisch luik en de impact op werkbaarheid is nog onderbelicht. CHAIN connecteert bedrijven, maar vooral mensen: Connecting Humans in the Agrifood INdustry.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

x

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.