Context

De voedingsindustrie is een van de sterkhouders binnen de Belgische industrie. Groeiende export, permanente innovaties in een breed kwalitatief productengamma en geautomatiseerde producties zorgen voor tewerkstelling van zowel hoger geschoolden, technici als kort geschoolden. Hierbij worden voedingsbedrijven geconfronteerd met heel wat arbeidsorganisatorische uitdagingen:

 • Hoe laat je je organisatie meegroeien zonder in te boeten aan wendbaarheid en klantgerichtheid?
 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers in alle geledingen initiatief (blijven) nemen?
 • Hoe blijf je (ondanks alle fluctuaties en piekbelastingen), de productieplanning rondkrijgen en de juiste technische en leidinggevende profielen aantrekken?
 • ...

De ‘food factory of the future’ heeft nood aan een wendbare en flexibele organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief wordt ingezet en er oog is voor hun welzijn. Om hierop in te spelen startten Workitects samen met Flanders’ FOOD en Alimento in 2017 het project WIFI 2020: Workplace Innovation for the Food Industry 2020.

Voedingsindustrie
wifi2020

Partners

Partners

Doelstelling

Begeleiding

Het doel van WIFI 2020 is om gedurende 4 jaren 8 voedingsbedrijven te begeleiden bij het (her-)ontwerpen en ontwikkelen tot betere arbeidsorganisaties. De 8 bedrijven worden ondersteund in het maken van doordachte keuzes in de manier waarop taken gedefinieerd en verdeeld zijn, en in de invulling van rollen en beslissingsbevoegdheden binnen en tussen afdelingen. 

Diagnose

Om ervoor te zorgen dat de arbeidsorganisatorische keuzes bij de betrokken bedrijven zo objectief mogelijk gebeuren, baseren we ons in het project op een degelijke diagnose. Hier zijn 2 onderzoeksdoelstellingen aan gekoppeld:

 • Werkbaarheidsanalyse: doorontwikkeling van de werknemersbevraging Werkmeter en deze toepassen in de betrokken bedrijven (nul- en eindmeting) om een betere arbeidsorganisatorische diagnose te kunnen stellen en de effecten van IAO op de werkbaarheid van jobs na te gaan.
 • Business case analyse: doorontwikkeling van een methode om verstoringen in een voedingscontext op het spoor te komen om nadien te kijken hoe arbeidsorganisatorische oplossingen deze verstoringen kunnen counteren. De methode moet toelaten om de business-impact van IAO te meten en zo ook andere bedrijven te overtuigen.

Inzichten verspreiden

De inzichten en goede praktijken die via dit project worden gegenereerd, worden gedocumenteerd en verspreid in de voedingssector. Zo worden er vier innovatielabs georganiseerd, wordt er een praktijkgerichte handleiding gemaakt en komt er op het einde van het project een slotevent. Op die manier willen we op korte en lange termijn bedrijfsleiders en ‘change agents’ in de voedingsindustrie overtuigen om (meer) te innoveren op arbeidsorganistorisch vlak.

Voortgang in cijfers

16 voedingsbedrijven

ontdekten IAO tijdens 3 innovatielabs. Ze gingen ook op bezoek bij bovenstaande bedrijven om de theorie in de praktijk te zien. 

1379 medewerkers

vulden Werkmeter in, onze werkbaarheidsscan die werkpunten blootlegt binnen de structuren van de organisatie. Op het einde van 2020 zal er ook een eindmeting plaatsvinden. Dan wordt duidelijk of de werkbeleving en werkbaarheid van de medewerkers verbeterd is, door de structurele ingrepen.

 

7 voedingsbedrijven

gingen aan de slag met IAO aan de hand van collectieve en individuele sessies:

 • Alpro
 • Dacor
 • Delino
 • Eclair
 • Libeert
 • Vandemoortele Izegem
 • Remo-Frit

Tijdens de lerende netwerken bespraken ze hun uitdagingen en hun voortgang. Ook werden er nieuwe inzichten rond thema’s als teamwerking en gedeeld leiderschap aangereikt en besproken.

Mensen maken de voedingsfabriek van de toekomst

Webinarreeks vol inspiratie

Een groot evenement ging helaas niet vanwege Corona. Daarom vervangen we dit met een inspirerende webinarreeks. We geven inzichten over hoe je werkbare jobs en een wendbare productie kan organiseren, en hoor je van vier voedingsbedrijven hoe zij hun verandertraject hebben aangepakt: Remo-Frit, Delino, Eclair en Vandemoortele Izegem.

webinarreeks

Het project wordt afgesloten op 30 maart 2021.

Lopende onderzoeksprojecten

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw subsidieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

De fabriek van de toekomst heeft nood aan een wendbare organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief wordt ingezet en er oog is voor hun welzijn. Om hierop in te spelen zette Workitects samen met Flanders’ FOOD en Alimento de afgelopen 4 jaren zijn schouders onder het project WIFI2020: Workplace Innovation for the Food Industry.

In 2018 lanceerden we Manuwin, in samenwerking met Flanders Make en professor Dieter Claeys (docent UGent, Operations Management voor studenten burgerlijk ingenieur). Dit onderzoeksproject gaat dieper in op de procesmatige kant van het herontwerpen. We ontwikkelen praktijkgerichte methodes om continu te werken aan de organisatiestructuur.

Workitects helpt in dit project mee om de impact van digitalisering op de structuur en cultuur van organisaties in te schatten en te beheren. Het uiteindelijke doel? Een denkkader en begeleidingstraject ontwikkelen en aanbieden aan Vlaamse KMO’s in digitale transformatie.

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.