Context waarin we werken

De zorgsector in Vlaanderen staat voor heel wat uitdagingen. Zo is de vergrijzing van de bevolking er één van. Dat groter aantal ouderen zorgt voor een toename van de zorgvragen en die vragen zijn op zich ook zwaarder en complexer.

Een andere uitdaging is onze maatschappelijke context, die vandaag weinig speelruimte biedt. Zorgmedewerkers zijn schaars en die krapte op de arbeidsmarkt is natuurlijk voelbaar voor elke zorgorganisatie. Sterker, het stel hen voor groeiende problemen.

Ons zorgsysteem situeert zich binnen complexe, regulerende kaders met strikte regels en financieringsvoorwaarden waar elke zorgorganisatie zich naar moet schikken. Dit zorgt er allemaal voor dat zorgmedewerkers kampen met een hoge werkdruk en emotionele belasting, ondanks een grote motivatie.

Onze opdracht in de zorg

We willen zorg in Vlaanderen op een andere, kwaliteitsvollere manier helpen organiseren. Met als belangrijkste streefdoelen: kwalitatieve jobs voor medewerkers, slagkrachtige en wendbare organisaties én een kwalitatieve en vraaggestuurde zorg waarbij de ‘zorgvrager’ centraal staat.

Organisaties binnen de zorgsector willen we:

  • inzicht geven in de consequenties van hun organisatieontwerp
  • inspireren over de noodzaak en mogelijkheden om hun organisatie te herontwerpen
  • helpen veranderen naar een slagkrachtige en wendbare werking (door: kennisoverdracht, instrumenten en lerende netwerken)
  • helpen bij het vinden van oplossingen voor hinderpalen en uitdagingen die ontstaan tijdens hun verandertrajecten
  • mee helpen zoeken naar nieuwe zorgconcepten en doeltreffende samenwerkingsverbanden, en dit op een manier die evidence-based is
Zorgsector
IAO_betekenis

Wat kan IAO voor jouw woonzorgcentrum betekenen?

Woonzorgcentra zijn de voorbije decennia professioneler geworden, maar kampen nog steeds met de valkuil dat de organisatie het doel op zich wordt. Zowel zorgmedewerkers als bewoners worstelen hiermee. Via innovatieve arbeidsorganisatie kan deze problematiek opgelost of voorkomen worden. 

Lopend onderzoeksproject

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw subsidieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

Magazine

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.