Context waarin we werken

De zorgsector in Vlaanderen staat voor heel wat uitdagingen. Zo is de vergrijzing van de bevolking er één van. Dat groter aantal ouderen zorgt voor een toename van de zorgvragen en die vragen zijn op zich ook zwaarder en complexer.

Een andere uitdaging is onze maatschappelijke context, die vandaag weinig speelruimte biedt. Zorgmedewerkers zijn schaars en die krapte op de arbeidsmarkt is natuurlijk voelbaar voor elke zorgorganisatie. Sterker, het stel hen voor groeiende problemen.

Ons zorgsysteem situeert zich binnen complexe, regulerende kaders met strikte regels en financieringsvoorwaarden waar elke zorgorganisatie zich naar moet schikken. Dit zorgt er allemaal voor dat zorgmedewerkers kampen met een hoge werkdruk en emotionele belasting, ondanks een grote motivatie.

Onze opdracht in de zorg

We willen zorg in Vlaanderen op een andere, kwaliteitsvollere manier helpen organiseren. Met als belangrijkste streefdoelen: kwalitatieve jobs voor medewerkers, slagkrachtige en wendbare organisaties én een kwalitatieve en vraaggestuurde zorg waarbij de ‘zorgvrager’ centraal staat.

Organisaties binnen de zorgsector willen we:

  • inzicht geven in de consequenties van hun organisatieontwerp
  • inspireren over de noodzaak en mogelijkheden om hun organisatie te herontwerpen
  • helpen veranderen naar een slagkrachtige en wendbare werking (door: kennisoverdracht, instrumenten en lerende netwerken)
  • helpen bij het vinden van oplossingen voor hinderpalen en uitdagingen die ontstaan tijdens hun verandertrajecten
  • mee helpen zoeken naar nieuwe zorgconcepten en doeltreffende samenwerkingsverbanden, en dit op een manier die evidence-based is
Zorgsector

Lopende onderzoeksprojecten

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw subsidieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).