Opleidingen & inspiratiesessies

Voor organisaties zijn we graag een inspiratiebron en klankbord om een frisse blik te ontwikkelen op organisatieontwerp. Adviseurs en consultants nodigen we uit om op de hoogte te blijven van de nieuwste evoluties binnen innovatief organisatieontwerp, teamontwikkeling en leiderschap.

Workitects opleidingen
Verandering

Begeleiding

De afgelopen 10 jaar bouwden we een stevig track record op in de begeleiding van organisaties en bedrijven naar meer werkbaar werk en innovatief organisatieontwerp. Ook teamontwikkeling, gedeeld leiderschap en autonome teamwerking liggen binnen onze comfortzone. 

Onze begeleidingen kaderen steeds in een onderzoeksproject of in de ontwikkeling van werkinstrumenten. Individuele ontwerpvraagstukken beantwoordt een Workitect uit ons netwerk.

Onderzoek & publicaties

Thema's en methoden waar organisaties of adviseurs op vastlopen binnen een herontwerp, onderzoeken we. We trachten er een antwoord op te bieden. En daarvoor gaan we evidence-based te werk. Ons onderzoek leidt tot nieuwe werkwijzen, tools en trainingen waarmee we organisaties en adviseurs ondersteunen binnen een herontwerp. Zo trachten we de slaagkans van verandertrajecten te verhogen.

In de boeken en publicaties die we uitbrengen, bundelen we onze inzichten, onderzoeksresultaten en praktijkervaringen.

Onderzoek
Instrumenten

Werkinstrumenten

Gesterkt door onze praktijkervaring en academische kennis, ontwikkelden we digitale en fysieke tools. Consultants gebruiken deze in het werkveld. In sommige gevallen kunnen organisaties er ook zelfstandig mee aan de slag.

Elk van de tools zoomt in op een ander aspect van organisatieontwerp. Onze werkinstrumenten tonen concreet aan wat de link is tussen, onder andere: structuurkeuzes en welzijn op het werk, structuur en performantie, leiderschapsgedrag en teamwerking.

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).