Productieprocessen optimaliseren

  • Kan je als maakbedrijf je productiviteit en klantgerichtheid verhogen?
  • Kan je doorloop- en levertijden verkorten, en tegelijkertijd zorgen voor meer werkgoesting en betrokkenheid bij de medewerkers?

Ja dat kan, door het werk anders of slimmer te organiseren. De bureaucratische werkvorm ­– waarbij het werk wordt verknipt in kleine deeltjes en waarbij mensen afhankelijk zijn van beslissingen van andere afdelingen en leidinggevenden – moet baan ruimen voor innovatievere organisatievormen.

Vanuit deze insteek ging Workitects samen met het FlandersMake@UGent Corelab ISyE (Industrial Systems Engineering) binnen het Flanders Make-project Manuwin (Manufacturing Workplace Innovation, HBC.2017.0311) op pad met een aantal Vlaamse maakbedrijven: Bekintex, Daikin, Hansen Industrial Transmissions, Metaalconstructie Vanderscheuren, Niko, Scandinavian Tobacco Group en voestalpine Sadef.

 

Doelstelling

Deze bedrijven begeleiden bij het herontwerpen en ontwikkelen van hun arbeidsorganisaties en hierbij te leren van hun verandertrajecten en doorgevoerde interventies.

Maakindustrie
Doel manuwin

Tools en methodieken

Vanuit de verschillende trajecten werden een aantal datagedreven tools doorontwikkeld en getest:

  • Information flow mapping: methode om de stroom van informatie langs de waardestroom in kaart te brengen en aan te duiden waar data worden gecreëerd, waar ze worden opgeslagen en wie die gaat gebruiken.
  • Teamontwerp: aanpak om vanuit het Workitects-organisatiecanvas (productie)teams te ontwerpen en samen te stellen – van de opdrachtbepaling van teams op organisatieniveau (macrostructuur) tot de werk- en rolverdeling op teamniveau (microstructuur).
  • Team-KPI’s: inzichten om de juiste ‘key performance indicators’ voor een productieteam te kiezen en zo de resultaatgerichtheid te bevorderen.
  • Werkbaarheidsmeting: doorontwikkeling van de online werknemersbevraging Werkmeter, om de werkbeleving en jobkenmerken op vlak van kennis, informatie en planning in kaart te brengen.

Datagedreven organiseren

De inzichten uit het Manuwin-project werden vertaald in de publicatie ‘Datagedreven organiseren - inspiratiegids voor het ontwerpen en ondersteunen van productieteams’. Deze gids reikt bedrijfsleiders, zaakvoerders, hr- en productiemanagers, en andere leidinggevenden uit maakbedrijven inzichten, methodieken en praktijkvoorbeelden aan om de wend- en werkbaarheid van hun organisatie te verhogen. Workitects en ISyE leggen hierbij de focus op het in kaart brengen en aanwenden van relevante data om productieteams anders in te richten en beter te ondersteunen in hun werking en ontwikkeling.

In samenwerking met:

Lopende innovatieprojecten

x

In het WIDE-project gaan we met zes industriële KMO's uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout) gedurende anderhalf jaar aan de slag. Het doel is om hun digitaliseringsplannen succesvol te laten implementeren, met oog voor de betrokkenheid van medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flanders’ FOOD, ILVO, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize.

x

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.