Onderwijs

Onze samenleving is continu in verandering. De constante informatiestroom, de technologsiche evolutie, de rijke diversiteit in onze samenleving, taalbarrières, moeilijke gezinssituaties, leerhindernissen: het zijn maar enkele van de vele facetten die ook het onderwijs uitdagend maken. Scholen van de toekomst zijn voldoende wendbaar om daar flexibel mee om te springen. 

Slimme Scholen
Industiesector

Industrie

Veel industriële bedrijven zien hun businessmodel verschuiven. Die verschuivingen leiden tot meer complexiteit en als gevolg moet het organisatiemodel ook veranderen. Dat stelt het management voor een belangrijke uitdaging: hoe (her)ontwerp je een organisatie zodat je die grotere complexiteit en snelheid aankan? Een goede aanpak voor organisatieontwikkeling is dan essentieel. Bouwen en schaven aan de organisatiestructuur een noodzaak.

Zorg

Zorginstellingen zijn op zoek naar organisatorische oplossingen om gepast om te gaan met de toenemende druk binnen de sector. Het thema is zelfs actueler dan ooit, nu de verschillende ‘lijnen binnen de zorg’ (zoals: mantelzorg, thuishulp, thuisverpleging, huisarts, ziekenhuizen enz.) in vraag worden gesteld. De overheid stuurt zelfs aan op samenwerking over zorgorganisaties en -medewerkers heen. En daar hebben wij natuurlijk ideeën over. 

Zorgsector
Dienstensector

Diensten

We zullen met z’n allen langer moeten werken. Dat is een feit. En dat kan alleen als er jobs zijn waar mensen gezond en met werkgoesting aan de slag kunnen. Veel ondernemingen zijn al bezig met het zoeken naar manieren om hun personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Uit noodzaak maar ook vanuit de overtuiging dat ervaren en gemotiveerde medewerkers de basis vormen voor betere en duurzame bedrijfsprestaties.

Magazine

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).