Onderwijs

Onze samenleving is continu in verandering. De constante informatiestroom, de technologsiche evolutie, de rijke diversiteit in onze samenleving, taalbarrières, moeilijke gezinssituaties, leerhindernissen: het zijn maar enkele van de vele facetten die ook het onderwijs uitdagend maken. Scholen van de toekomst zijn voldoende wendbaar om daar flexibel mee om te springen. 

Slimme Scholen
Industiesector

Industrie

Veel industriële bedrijven zien hun businessmodel verschuiven. Die verschuivingen leiden tot meer complexiteit en als gevolg moet het organisatiemodel ook veranderen. Dat stelt het management voor een belangrijke uitdaging: hoe (her)ontwerp je een organisatie zodat je die grotere complexiteit en snelheid aankan? Een goede aanpak voor organisatieontwikkeling is dan essentieel. Bouwen en schaven aan de organisatiestructuur een noodzaak.

Zorg

Zorginstellingen zijn op zoek naar organisatorische oplossingen om gepast om te gaan met de toenemende druk binnen de sector. Het thema is zelfs actueler dan ooit, nu de verschillende ‘lijnen binnen de zorg’ (zoals: mantelzorg, thuishulp, thuisverpleging, huisarts, ziekenhuizen enz.) in vraag worden gesteld. De overheid stuurt zelfs aan op samenwerking over zorgorganisaties en -medewerkers heen. En daar hebben wij natuurlijk ideeën over. 

Zorgsector
Dienstensector

Diensten

We zullen met z’n allen langer moeten werken. Dat is een feit. En dat kan alleen als er jobs zijn waar mensen gezond en met werkgoesting aan de slag kunnen. Veel ondernemingen zijn al bezig met het zoeken naar manieren om hun personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Uit noodzaak maar ook vanuit de overtuiging dat ervaren en gemotiveerde medewerkers de basis vormen voor betere en duurzame bedrijfsprestaties.

Magazine

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding.