Starten

Stap 1: Weet wat werkbaar werk inhoudt

Wanneer werkbaar werk je wat vaag klinkt of als je niet goed weet hoe je daartoe komt, bezorgen wij tekst en uitleg. Vier keer per jaar geeft Seth Maenen hier ook een gratis webinar rond. 

De webinar 'Eerste hulp bij werkbaar werk' neemt maar een uurtje tijd in beslag. In 60 minuten leer je: 

 • de definitie van werkbaarheid;
 • de link tussen werkbaar werk en organisatieontwerp;
 • de nodige tools kennen om pijnpunten vast te stellen;
 • hoe je in jouw organisatie aan de slag kan om meer werkbaar werk te creëren.

Stap 2: Ontvang tot €10.000 aan werkbaarheidscheques

Het Departement Werk en Sociale Economie steunt in 2021 ondernemingen om hun werkbaarheid te verbeteren. Met de werkbaarheidscheques kan elke onderneming tot €10.000 inzetten om een versnelling hoger te schakelen op vlak van werkbaar werk. 

Je kan de werkbaarheidscheques specifiek inzetten voor:

 • het aankopen van een werkbaarheidsscan zoals Werkmeter;
 • de begeleiding rond werkbaarheid door een erkende adviseur; 
 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, i.k.v. werkbaarheid en veiligheid;
 • competentieversterking om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
 • aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers
subsidies
werkbaarheid

Stap 3: Meet je situatie vandaag

Hoe werkbaar is je organisatie momenteel? Daar kan je eenvoudig naar peilen met een werkbaarheidsscan, zoals Werkmeter. Na afloop weet je perfect waar de knelpunten zitten in jouw organisatie. Daarna kan je met een stevig onderbouwd actieplan aan de slag!

Zelfkennis is tenslotte het begin van alle wijsheid. De inzichten uit onze medewerkersbevraging (Werkmeter) reiken je een startpunt aan waarmee je verder kan.

Stap 4: Kies de juiste begeleiding

Ons Workitects-netwerk bestaat uit getrainde adviseurs die een werkbaarheidsscan bij jou kunnen afnemen. Je krijgt ook een uitgebreide analyse met concrete actiepunten van de door ons opgeleide adviseurs. 

Over de adviseurs uit het Workitects-netwerk:

 • Sommigen werden getraind om een specifiek werkinstrument in te zetten en hierrond te begeleiden, zoals bijvoorbeeld Werkmeter.
 • Anderen volgden een uitgebreide Masterclass-opleiding en zijn Senior Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie. Zij kunnen dan een verandertraject begeleiden volgens de principes van het Workitects-organisatiecanvas.
Adviseurs

Wat levert het op?

Natuurlijk ben je benieuwd wat een werkbaarheidsscan jou concreet oplevert. We tonen je hoe het rapport van onze scan (Werkmeter) eruit ziet, de inzichten die eruit voortvloeien en een voorbeeld van de actiepunten die we opstellen. 

Help!

Lijken die werkbaarheidscheques je wel aantrekkelijk maar weet je niet goed waar te beginnen? Leg een spreekuur vast met één van onze experten. Wij geven je een intro op het thema werkbaarheid en loodsen je door de procedure. 

Sectorwerk

Werkbaarheid in woonzorgcentra

Momenteel loopt er een onderzoek in de Vlaamse woonzorgsector om er de werkbaarheid te verbeteren. Daarom lieten 20 Vlaamse woonzorgcentra ook een werkbaarheidsanalyse uitvoeren.

 

Impact van thuiswerken

Werkbaarheid van jobs

Door corona moesten we gedwongen thuiswerken en dat had natuurlijk gevolgen voor de werkbaarheid van jobs. Meer dan 400 mensen namen deel aan ons onderzoek rond thuiswerken. We maakten drie analyses op, als resultaat uit het onderzoek.

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.