Jobwaardig


Een doenbare job, het lijkt het strikte minimum. En toch is het geen evidentie. Werkbare jobs zijn een complex thema omdat het subjectief is. Het is een oordeel, een beleving, een perceptie gevoed door iemands achtergrond, leefwereld en werkervaring. Gelukkig bestaan er parameters waarvan objectief aangetoond werd dat ze werkbaarheid duidelijk beïnvloeden.

Werkbare jobs geven mensen energie en zin om naar hun werk te gaan. En te blijven gaan. Ga je met goesting naar je job, dan ben je ook minder vatbaar voor een burn-out. Werkvreugde en gemotiveerde mensen op de werkvloer beïnvloeden de teams waar ze deel van uitmaken en uiteindelijk ook de organisatie zelf. Het belang van werkbare jobs valt dus niet te onderschatten.

Dienstensector

Zinvolle jobs creëren


Iedereen geeft een andere invulling aan wat ‘werkbaar’ is. De redenen waarom ik mijn job aantrekkelijk vind, zijn niet helemaal dezelfde als die van mijn collega’s. We kunnen wel 4 duidelijke factoren onderscheiden die bepalend zijn voor wat werkbaar is. Een samenspel van jobinhoud, arbeidsorganisatie, voorwaarden en omstandigheden vormt een arbeidssituatie. Elk beïnvloeden ze de werkbaarheid van een job.  

Zowel jobinhoud als de organisatie van het werk wegen zwaar op ‘werkbaarheid’. Het gaat om het zoeken naar een juist evenwicht tussen wat van iemand verlangd wordt (de taakeisen) en de ruimte die iemand krijgt om zijn werk zelfstandig te organiseren (de regelmogelijkheden). In een actieve, uitdagende job zijn taakeisen en regelmogelijkheden in balans en is er sprake van ‘werkbaar werk’. Vaak zijn aanpassingen in de organisatiestructuur noodzakelijk om hiertoe te komen. Dat komt neer op het (her)bekijken van de taken die gegroepeerd worden in afdelingen of teams en naar wie ze worden verdeeld.

 


Basisvoorwaarden zoals een fatsoenlijk inkomen en een veilige werkplek met de noodzakelijke tools om je werk te voeren, moeten ingevuld zijn. Andere zaken zijn leuke extra’s of nice to haves. En dus ook van minder invloed op de werkbaarheid.

Arbeidsvoorwaarden (waaronder loon) en arbeidsomstandigheden (waaronder werkomgeving) maken ook deel uit van de arbeidssituatie. Het zijn 2 factoren die mogelijk bijdragen of iemand met plezier werkt. Dit zijn facetten waar gemakkelijk ‘quick wins’ behaald kunnen worden: extra services voor het personeel, ontspanningsmogelijkheden, leuke aankleding van een kantoor enzovoort.

Duurzaam en impactvol


Wij geloven dat de grootste impact gegenereerd wordt op het vlak van arbeidsinhoud en arbeidsorganisatie. Gedreven vanuit onze maatschappelijke ambitie om meer zinvolle jobs te creëren waarin mensen met meer goesting aan de slag gaan en blijven, zetten wij hier helemaal op in. Onze tools stellen je in staat om de werkbaarheid in je organisatie te meten
  en je team te monitoren op deze punten.

Basisvoorwaarden zoals een fatsoenlijk inkomen en een veilige werkplek met de noodzakelijke tools om je werk te voeren, moeten ingevuld zijn. Andere zaken zijn leuke extra’s of nice to haves. En dus ook van minder invloed op de werkbaarheid.

Lieven Eeckelaert - Workitects - expert welzijn

Workitects die met dit thema bezig zijn

Laura Nurski

Laura Nurski

Seth Maenen

Seth Maenen

0485 16 05 94

Magazine

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).